Často pokládané otázky ohledně testování

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy


Naše informace k tomuto dotazu:

V případě, že ZZ nechce, aby se jeho dítě testovalo testy, které jsou dodávány základním školám, a upřednostňuje jiný test, který si pro své dítě pořídí, pak platí tato pravidla:

  • test musí být vybrán ze seznamu povolených testů, které vydalo MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č.56/2015 Sb (viz příloha)

  • ZZ před testováním (alespoň jeden den) nahlásí TU, který test si dítě přinese do školy.

  • Zároveň je nutné, aby ZZ při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

  • Test je možno provést pouze ve škole nejlépe pod dohledem ZZ, učitel není povinen u každého jiného testu studovat návod na provedení daného testu - dohoda s TU

Vedení školy


Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.
Nejčastější-dotazy-a-odpovědi-1.pdf