Dokumenty

Dokumenty k zobrazení resp. ke stažení

ve formátu Google dokumentů resp. ve formátu pdf
Aktuální výroční zpráva školy
Koncepce rozvoje EVVO
Školní řád
Podávání informací
Klasifikační řád
Vzor žádosti o poskytnutí informací
Plán práce
Organizace školního roku
Plán pedagogických rad

Pro rodiče

Žádost o vícedenní uvolnění z výuky
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (resp. žádost o odklad)
Závěr inspekční zprávy 2007
Dokumenty ke stažení - školní jídelna

Přihláška ke stravování
Vitřní řád školní jídelny ZŠ Radniční náměstí 1040
Vitřní řád školní jídelnyZŠ Těšínská 286
Informace pro rodiče ZŠ Radníční náměstí
Informace pro rodiče ZŠ Podlesí

Dokumenty ke stažení - školní družina

Školní vzdělávací plánŠkolní družina
Řád školní družiny
Celoroční plán ŠD
Směrnice pro stanovení školného za pobyt dítěte ve ŠDostatní

Vzor darovací smlouvy