Informace

Obecné informace

Organizace školního roku
Informace z Podlesí
Aktuální výroční zpráva školy
Zápis do prvího ročníku
Školní projekty

subjekty působící na škole

Sdružení rodičů a přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Školní knihovna
Eko team
Environment není sprosté slovo
Školská rada

školní pobytové akce

Ekopobyt
Cykloturistický kurz