Informace

Obecné informace

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 8 hodin na Horakůvce. Děti přijdou bez aktovek a po ukončení slavnostního uvítání odcházejí s rodiči domů.

V úterý 5. 9. 2023 se již sejdeme ve škole v kmenových třídách, kde se uskuteční první třídní schůzky, které budou od 7.45 hod do cca 10 hod. Prosíme, aby každé dítě doprovodil pouze jeden zákonný zástupce. Děti se v době třídních schůzek zúčastní programu s žáky 5. tříd “Podané ruce”. V tento den si děti přinesou aktovku, pouzdro, papuče, kladku s klíči, svačinu a pití.

 Veškeré další informace se dozvíte na třídních schůzkách od třídních učitelů.

Rozdělení prvňáků a šesťáků do jednotlivých tříd

první ročníky zde...🙇|šesté ročníky zde...🙅

školní pobytové akce

Ekopobyt
Cykloturistický kurz