Informace

Rozdělení žáků ve školním roce 2022/2023 do 1. tříd najdete zde a totéž u šesťáků tady...

Obecné informace

slavnostní zahájení školního roku pro letošní prvňáčky

proběhne ve čtvrtek 1. září v 8.00 hod. na Horakůvce. Třídní schůzky prvních tříd proběhnou na obou školách (Těšínská i Radniční náměstí) v pátek 2. 9. od 8.00 hod. v jednotlivých třídách.

Informace pro rodiče strávníků

Prosím zkontrolujte si na svých účtech, zda byla v srpnu provedena platba stravného na září pro děti, které jsou přihlášeny ke stravování ve školní jídelně.

Změna v odhlašování v době nemoci.

Od nového školního roku bude na portále e-strava možno obědy dětem odhlašovat do 6 hod ráno na stávající den. Výběr oběda č.2 pro děti od 5.ročníku 4 pracovní dny dopředu do 8 hod ráno.

Prosím nezapomínejte odhlašovat své děti v době nemoci.

Děkuji za spolupráci. Vedoucí ŠJ

Rozdělení žáků ve školním roce 2022/2023 do 1. tříd najdete zde a totéž u šesťáků tady...

školní pobytové akce

Ekopobyt
Cykloturistický kurz