Zápis do prvního ročníku

Aktuální informace k zápisu se dozvíte zde. Zápis bude letos jen formální bez účasti dětí a rodičů.

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021, č. j.: MSMT-12639/2020-1 bude zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti dítěte, pouze formální část zápisů, motivační část se uskuteční po ukončení mimořádných opatření prostřednictvím setkání se zapsanými dětmi, zaměřeného na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.Zápis do 1. ročníku se uskuteční od 16. 4. 2020 do 22. 4. 2020 v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. *

*(Tedy registrovat se budete moci od 16.04.2020 00:00 do 24.04.2020 23:59. Pro další informace kontaktujte školu. )


Zápisu se zúčastní žáci narozeni v období od 1. 09. 2013 - 31. 08. 2014.


Přihlášku a veškeré dokumenty je nutno doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (465gtfm)
  2. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na adresu: tomigova@zs-senov.cz
  3. poštou: ZŠ Šenov Radniční náměstí 1040, p.o., Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov
  4. přímým vhozením do schránky na škole (hlavní brána - Radniční náměstí 1040)
  5. osobní podání: pouze na základě předem domluveného termínu, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy  • Přílohy žádosti:

- Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

- Žádost o o odklad povinné školní docházky (generuje se z rezervačního systému)

- Žádost o zápis dítěte do 1.ročníku (generuje se z rezervačního systému)

- Přihlášku do školní družiny

- Přihláška do školní jídelny

- Informovaný souhlas


  • V případě, že podáte přihlášku dle bodů 1 - 4, bude na Vámi uvedený email zasláno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení
  • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

kontaktní osoba: Mgr. Iva Tomigová

t. č.: 596 887 025

e-mail: tomigova@zs-senov.cz

Veškeré doklady nutné k vyplnění najdete níže.

Pokud budete žádat odklad PŠD, musí být žádost doložena doporučujícími posudky školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a zároveň odborného zařízení (např. dětského lékaře).

Plánovanou „Veselou školičku“ budeme řešit dle vývoje mimořádné situace.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků, které jsou naplánovány na 4. 6. 2020 v 16.00 hod., proběhnou, pokud to situace dovolí.

Aktuální informace a možné změny budeme zveřejňovat na stránkách školy.


vedení školy


Upozornění:

Ve školním roce 2020/2021 budou na naší škole ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně odloučeného pracoviště – Těšínská 286) otevřeny 3 třídy 1. ročníku. Děti budou přijímány podle těchto kritérií:


1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově. (zákon 561/2005 Sb.)

Doplňující kritérium (v případě volných míst).

2. Starší sourozenec je již žákem školy.


ředitelství školy

Podívejte se na toto video, ve kterém vám krátce představíme aplikaci Zápisy Online a naučíme vás s ní pracovat z pohledu jak školy, tak zákonného zástupce.

Materiály ke stažení: