ŘÍJEN 2021

Připravujeme:

Besedy v knihovně 🤓

Evropský den jazyků napříč ročníky 🔊

Helloween 👻

Finanční gramotnost 🤑