Sportovní dopoledne

Seznámení s novým hřištěm

Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo 😁😉, a tak jsme se sešli na našem krásném novém hřišti a zasportovali jsme si všichni společně. Kluci a holky z 5.C za pomocí kamarádů ze 3.C nám pomohli nachystat hřiště na velkou aktivní plochu, kde jsme si na stanovištích vyzkoušeli hod na cíl, běh na čas, koordinaci rovnováhy, střelbu na koš i do brány a branky, techniky s míčem fotbalovým i pingpongovým, utíkali jsme v sedmimílových botách a nejodvážnější si zkusili i rytířský souboj.