ROSTEME S KNIHOU -

SIMČA 4.C

Rosteme s knihou - úspěch Simony Štípalové ze 4.C


Každoročně v rámci kampaně na podporu čtení knih vyhlásil svaz českých knihkupců a nakladatelů celorepublikovou literární soutěž na téma:


"Když je příběh radost číst aneb čtení které knihy tě nejvíce pobavilo."


Simona Štípalová se umístila na 4. - 10. místě v 1. kategorii ze 198 zaslaných prací. 10.6. se zúčastnila i s maminkou slavnostního vyhlášení a udělení cen na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha.


Je vzorem pro své spolužáky a věřím, že se příští rok určitě do soutěže zapojí více šikovných dětí naší třídy i školy. :o)


třídní učitelka Ivona Kozáčková