Projektový den s IZS

ZŠ Podlesí a den s IZS

Velké poděkování patří všem zástupcům za hasiče, policii, záchranáře a členy BESIPU, kteří si udělali čas, přijali naše pozvání a společně s námi strávili zajímavé a moc fajn dopoledne. Na několika stanovištích si kluci a holky vyzkoušeli mnohé aktivity spojené právě s povoláním složek IZS. Zdravotníci se postarali o ukázky podání první pomoci, ošetření krvácejících ran, dokonce jsme se učili nepřímou masáž srdce. Příslušníci městské policie nám připomněli dopravní značky, vysvětlili řešení různých dopravních situací a pomohli nám s povinnou výbavou kola. Zábavná byla i jízda zručnosti připravená žáky z druhého stupně. Hasiči nás pozvali do svého výjezdového auta, seznamovali nás s technikou a s netradičním vybavením, jakým je například termokamera. A jak se máme chovat na silnici, která strana je pro chodce bezpečná a kde všude si mohou děti hrát a kde ne, o to se s námi podělil člen organizace BESIP. Pracovalo se s obrázky, s mapami, s obvazy, umělou krví, v přilbě hasičské i cyklistické, s pouty. Spolupracovalo se ve dvojicích, ve skupinách, v týmech. A to obrovské nadšení nás provedlo celým projektovým dnem až do konce.

Děkujeme, kolektiv ZŠ Podlesí.