PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ


Ve středu 4. května navštívili žáci 1.C knihovnu. Zde s napětím očekávali, zda budou pasováni na čtenáře.

Paní ředitelka Simona Slavíková připravila pro děti obrázkové karty s větami, které prověřily, jak děti čtení zvládají. Děti se snažily číst co nejlépe a proto byly rytířem, který na vše dohlížel, pasovány na čtenáře. Za svoje úsilí získaly čtenářský průkaz a malou odměnu. Děti také slíbily, že budou dále rozvíjet své čtenářské dovednosti. Mgr. Jarmila Stejskalová