Prvouka v projektech - 3.C

Projektové vyučování: „Základní podmínky života na Zemi“

Projektová výuka je jedna z oblíbených metod vzdělávání dětí. Je většinou realizována v malých skupinách, formou vyhledávání informací samotnými žáky, jejich ověřováním a prezentováním ostatním skupinám. Stejným způsobem probíhala i ta naše na téma: Základní podmínky života na Zemi. Třída se rozdělila do čtyř skupin. Každá z nich dostala jednu podmínku: Slunce, voda, vzduch, půda. Začínalo se vyhledáváním a tříděním důležitých informací v učebnici, encyklopediích, časopisech, na internetu a pokračovalo kresbou tématu na velký formát papíru. V předposlední fází projektu bylo nutné se všechny informace naučit a pak prezentovat ostatním. Předání znalostí je důležité, aby se všichni třeťáci orientovali v daném tématu stejně dobře jako skupina, která oblast zpracovávala.

Žáci 3.C a tř. uč. Mgr. Stejskalová Jarmila