Pobyt v přírodě - prvňáčci

PRVŇÁCI BYLI NA INDIÁNSKÉ STEZCE


     V posledním květnovém týdnu se naši prvňáci zúčastnili pobytu v přírodě s indiánskou tématikou, v krásném prostředí Velkých Karlovic v hotelu Galík, který se nachází v lůně nádherné přírody, plné lesů a pastvin.


     Činnosti a hry souvisely s hlavním tématem pobytu – Na indiánské stezce. Prvňáčci si hráli, tvořili, sportovali, zahráli si na indiány a spolupracovali s dětmi z jiných tříd. Nechybělo ani sportovní vyžití jako fotbal, procházky, atd., největší úspěch slavila návštěva místního obchodu :o). Každý večer si děti své zážitky zaznamenávaly do svých ve škole vyrobených deníčků.


     Úterý a středa odpoledně byla určena aktivitám, které pro nás připravili pracovníci Tesortu Valachy: Den portášských dovedností a Jak přežít v přírodě.


     Výborně nám vařili, program se dětem líbil, neměly čas na stýskání, zprávu ukončím slovy žákyně 1.C: „ Já jsem indiány ráda neměla, ale teď už je ráda mám.“.