Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy


V průběhu  října se  děti třídy 5.D  zapojily do česko - slovenského projektu  Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě  Záložka do knihy spojuje školy.

Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Naší spřátelenou školou se stala Základní škola  ve Fričovicích z východního Slovenska, okresu Prešov.

První kroky  za poznáním vedly do knihovny, kde jsme si povídali  o knihách a pohádkách.

Následně proběhly čtenářské dílny, které byly zaměřeny na různá témata. 

Nakonec v  hodinách výtvarné výchovy  žáci vyrobili záložky na téma Inspirující svět pohádek, básní a příběhů.

Hotové záložky byly společně s dopisem a malými drobnostmi odeslány do partnerské školy.

Nejednalo se však jen o sdílení umění. Tento projekt nabízel žákům poznat kulturu a život  svých vrstevníků ze Slovenska.

Hlavní účel projektu byl splněn. Už teď se těšíme na další projekty.

PaedDr. Kozáková Antónia