Svatý Václav - 3.C

Třídní projekt „Svatý Václav“ v 3. C

Ve dvoudenním projektu se žáci hravou a tvořivou formou dozvěděli, proč je 28.9. státní svátek. Na úvod si procvičili čtení s porozuměním – seznámili se s příběhem, který vyprávěl o životě a osudu svatého Václava. Poté ve skupinkách pracovali s textem, vyhledávali odpovědi, které zapisovali do křížovky a dalšího testu. S chutí se také pustili do tvoření myšlenkové mapy, řešení osmisměrky, kresby kostela či výroby koruny svatého Václava. V závěru projektu si žáci poslechli Svatováclavský chorál – zpívanou modlitbu za vlast. 

Teď už všichni třeťáci vědí, proč slavíme Den české státnosti. 

Mgr. Jarmila Stejskalová a děti 3.C