Barevné pohádky 5.D

Byl, nebyl, jednou jeden nápad SVČ v Ostravě. Vydat úplně novou  pohádkovou knížku Barevné pohádky, která je almanachem textů žáků a studentů ostravských škol. Protentokrát to bylo téma "Co se ukrývá na dně školní aktovky".

      Potom přišly na řadu chytré hlavy  žáků třídy  5.D.  Žáci hodně přemýšleli a psali. Když bylo hotovo, některé pohádky byly odeslány k posouzení  odborné  porotě.  Porotci  vybrali do almanachu pohádku  "Na dně mojí aktovky", kterou napsala Natálie Riessová.

     Slavnostní křest  knížky se konal v úterý 23. ledna v SVČ na Ostrčilově ulici Ostravě za finanční podpory statutárního města Ostrava v rámci projektu "TOP 2023", dotační výzvy Talentmanagement města Ostravy.

     Natálce děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

žáci 5.D a třídní učitelka PaedDr. Kozáková Antónia