Den Země na ZŠ Podlesí

Den Země na Podlesíčku

Poslední dubnové páteční dopoledne jsme se zapojili do oslav Dne Země a v projektovém vyučování jsme si připomněli, jak důležitá je naše planeta a jak je důležité ji chránit a chovat se k ní ohleduplně.

Přes společné tradiční i netradiční aktivity jsme si oživili, co znamená třídění odpadů, jejich další využití, recyklace a jakými každodenními maličkostmi bychom mohli přispět ke zdravému životnímu prostředí i my. 

Četli jsme si, pracovali s textem, hráli jsme tematické pexeso a kvarteto, kreslili jsme, třídili jsme, psali jsme vzkazy naší planetě, tvořili jsme potřebné věci z odpadového materiálu, bavili jsme se o dalším využití plastů, skla, papíru... a že toho bylo hodně, uteklo nám to páteční vyučování neskutečně rychle 😊

Zdraví celá ZŠ Podlesí.