Čím budu? Projekt 2.C

Čím budu? – povolání kolem nás

Tento projekt byl zaměřen na různá povolání. Žáci se seznámili s profesemi, s nimiž se denně, ale i méně často setkávají. Udělali si tak představu o tom, co které povolání obnáší. Kluci a děvčata četli básničky a hádanky, prohlíželi si obrázky na téma povolání, ke kartičkám s obrázky přiřazovali pracovní nástroje apod. Některá povolání nakreslili, pantomimicky předváděli, o jiných povoláních si zazpívali, zatancovali. Po návštěvě divadla loutek a exkurzi do Marlenky jsme vedli diskusi o profesích a pozicích v těchto zařízeních. V závěru projektového dne se žáčci zamýšleli nad tím, čím by chtěli být oni sami.

Budoucí spisovatelé, lékaři, makléři, automechanici, cukráři, … a paní učitelka z 2.C ☺