Okénko z Podlesí

Vážení rodiče,

Jako odstupující předseda spolku se na Vás obracím v záležitosti SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy. K dnešnímu dni je stav členů takový, že většina ze spolku už děti ve škole nemá, nebo jsou v posledním ročníku. Tito rodiče a přátele svou funkci vždy vykonávali v tom nejlepším vědomí a svědomí, a někteří jistě rádi zapojí síly i do dalších let, ale měli byste převzít iniciativu hlavně Vy, kteří máte své děti v nižších ročnících, protože tento spolek je právě pro Vaše děti. Díky němu jste schopni organizovat akce mimo školu i v rámci školy, shánět dotace, které např. od města Šenov jsou každoroční.

Z časových důvodů na svou tříletou funkci v SRPŠ rezignuji. Vyzývám Vás tímto, abyste se aktivně zapojili do spolupráce činnosti tohoto spolku, zvolili nového předsedu-předsedkyni a další členky a členy, kteří budou jedni z Vás.

Schůzka spolku se bude konat 7. 11. v 18.00 hod. v restauraci naproti školy „U Krtečka“. Kdokoli z Vás bude mít čas a chuť se zapojit, jste zváni. Stávající členové rádi vysvětlí, jak vše probíhá.

Těšíme se na nové posily a nové nápady.

S pozdravem


Jana Štixová

Informace z minulých let.

Okénko z Podlesí