Okénko z Podlesí

PROJEKT VÁNOCE V 5.C

Předvánoční čas byl v 5.C spojen s projektovým vyučováním. Atmosféra Vánoc se promítala do všech předmětů. Děti tvořily vánoční příběh podle obrázkové osnovy, popisovaly, jak vyráběly vánoční ozdoby, počítaly, kolik peněz potřebují na dárky, přečetly si o tradicích a zvycích v některých státech Evropy. Dozvěděly se, jak se slovo Vánoce řekne v jiných jazycích, na mapě hledaly země, kde se Vánoce slaví. Při vycházce Šenovem vnímaly vánoční atmosféru. Získané informace si pak děti ověřily v závěrečném „testíku“. Projekt byl zakončen posezením u stromečku, vyprávěním a poslechem koled. Teď už se těšíme na nadílku.

Mgr. Stejskalová Jarmila a děti 5.C

Informace z minulých let.

Okénko z Podlesí