Ptačí domeček

Projekt „ Postavme si ptačí domeček“

Podrobný popis projektu ve formátu pdf

Vytvářet u dětí vztah a znalosti potřebné k cílené ochraně přírody není nikterak lehký úkol. Výroba ptačích budek a krmítek se nám proto jevila jako jednoduchý, nenáročný a efektivní způsob vytváření těchto dovedností a postojů u dětí. Z tohoto důvodu se stal měsíc květen na naší škole, měsícem usilovné práce nad realizací projektu, jehož hlavní myšlenkou a cílem, bylo umístění budek a krmítek do bezprostřední blízkosti naší školy. Celý projekt, určený především žákům II. stupně ZŠ Šenov byl rozvržen do několika realizačních etap.

V první etapě proběhl monitoring lokalit v blízkém okolí školy. Žáci sedmých ročníků měli za úkol, vytipovat v přilehlém parku vhodné lokality pro umístění ptačích budek. Následně vyrobili velkoplošné panely s mapou a popisem vybraných lokalit. Ty se později staly součástí výzdoby naší školy.

Druhá etapa se nesla v duchu příprav naučné stezky věnované ptačím druhům, se kterými se mohou obyvatelé našeho regionu v přírodě běžně setkat. Tento úkol spočinul na bedrech žáků tříd osmých. Tím ale jejich počínání nekončilo. Bylo také zapotřebí připravit podklady pro výrobu ptačích budek, jejich rozměry, velikosti vletových otvorů a následovně vypracovat technickou dokumentaci. Ve třetí etapě projektu už došlo na samotnou praktickou činnost. Deváťáci si v rámci pracovních činností vyzkoušeli, jak se taková ptačí budka tvoří. Nutno dodat, že úspěšně.

Finální čtvrtá etapa projektu byla realizována ve spolupráci se ZŠ Václavovice. Navštívili nás žáci 4. ročníku a v doprovodu starších dětí ptačí budky a informační panely umístili v parku nedaleko školy.

S realizací projektu a jeho výstupy jsme byli všichni velice spokojeni, práce nad ním děti bavila a je zcela evidentní, že se nám podařilo splnit veškerá očekávání a cíle, které jsme si při jeho plánování předsevzali.

Celý projekt byl realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje, kterému bychom touto formou velice rádi poděkovali.