Napříč Evropou

Projekt "Napříč Evropou" od listopadu 2005

Ve škole je přeučitelováno, žáci nás mají pořád za zadkem. Den co den, řadu měsíců (a vlastně i roků) titíž učitelé, tytéž tváře spolužáků... Dejme žákům možnost, aby se potkali se skutečnějším životem, kde všichni nejsou stejně velcí (staří) a stejně „chytří“, kde existuje různost a možnost výběru. Umožněme jim více se poznat (sebe i ty druhé). Dejme žákům větší možnost být spolu a „učit se navzájem“. Nechme je spolu mluvit - vyjadřovat názory, obhajovat je, poslouchat se. Poskytněme jim prostor týmově spolupracovat, dělit se o nápady, pomáhat si, poradit si, společně se rozhodovat....

více o projektu v tomto dokumentu nebo na http://napricevropou.wz.cz/