EHP - Norsko

EHP - Norsko

Název : CZ0031 Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově

Výsledkem projektu je modernizace kmenových a odborných učeben, prostory pro zájmovou a sportovní činnost včetně venkovních hřišť, prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci pro učitelé, studijní zóny, zařízení společného školního stravování a prostory pro ukládání oděvu a obuvi

Financováno : Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus

Odkaz :

http://www.eeagrants.org

http://www.eeagrants.cz

1.rok EHP Norsko

( podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu )

Město Šenov má za sebou první rok projektu “Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově“. Jedná se o víceletý projekt, který bude pokračovat i během následujících dvou let. Projekt se realizuje v mateřské školce, základní škole a Základní umělecké škole v Šenově. V prvním roce byly vybaveny školní jídelny a kuchyně MŠ a ZŠ Šenov zařízeními, které vyhovují hygienickým normám a vyhláškám v celkové výši 2 085 996 Kč ( jedná se o konvektomaty s programováním varných postupů, termozařízení na dohotovování a udržování hotových pokrmů, stoly, regály, apod). Dále byly vybaveny odborné učebny školními pomůckami v celkové výši 1 408 687 Kč:

MŠ Šenov

venkovní hřiště ( hrad, prolézačky, domeček, apod.) molitanové stavebnice, koloběžky, trojkolky, stavebnice, šplhací věž s kladinou apod.

ZŠ Šenov

vybavení učebny HV ( karaoke, elektrické klávesy apod.)

vybavení učebny Che a Fy ( laboratorní souprava, soupravy pro seminikrochemii, elektrotechnická stavebnice apod.)

vybavení učebny Bi a Ze ( pomůcky pro první pomoc, pomůcky pro zoologii apod.)

vybavení pro I.st. ( Orffovy nástroje, elektronické klávesy, lego soupravy apod.)

vybavení Tv ( míče, žíněnky, stůl na stolní tenis, běžecké lyže, sjezdové lyže – big foot

ZUŠ Šenov

elektronické klávesy, elektronické klávesy s barokním rejstříkem, pianino apod.

Ukázka :

Mateřská škola

Kuchyň Lipová

Školka - Lapačka

Školka - Lipová

Výdejna - Lapačka

Základní škola

Pomůcky

ZŠ Radniční

ZŠ Těšínská

ZUŠ

Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově 2.rok

( podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu )

Město Šenov bude realizovat druhý rok projektu “Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center v Šenově“. Jedná se o víceletý projekt, který bude pokračovat i během následujících roku. Projekt se realizuje v mateřské školce, základní škole a Základní umělecké škole v Šenově.

V druhém roce projektu ( tj. srpen 2008 ) budou vybaveny MŠ a ZŠ školním nábytkem vyhovující hygienickým normám a vyhláškám EU. U ZŠ se jedná o kmenové třídy, odborné a speciální učebny( židle, lavice, nábytek a tabule ). U MŠ se jedná o třídy, herny, šatny a koupelny.

Přesněji se jedná o :

• Základní škola – školní nábytek do kmenových tříd ( lavice, židle, katedra, tabule a skříň ), odborných učeben ( chemie a fyziky, biologie a zeměpisu, informatiky, dřevodílny, elektrodílny a knihovny ), u odborných učeben se jedná o žídle, lavice, stoly, skříně a tabule.

Elektrodílna a dřevodílna

Učebny IVT

Třídy

Učebna fyzika a chemie

Mateřská školka – školní nábytek do kmenových tříd, heren, koupelen, šaten a koutků.

3. rok EHP Norsko

V rámci poslední etapy, byly mateřské a základní školy dovybaveny nábytkem (kabinety pro uložení pomůcek a přípravnou práci pro učitele a prostory pro ukládání oděvů a obuvi žáků), audiovizuální, informační a komunikační technologií (odborné učebny informatiky a kabinety pro přípravnou práci učitelů).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŠENOVĚ JAKO SOUČÁST PROJEKTU EHP NORSKO

V uplynulých třech letech se ZŠ Šenov zapojila do projektu „Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdělávacích center“. Dotace na tuto modernizaci byly získány z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Tento projekt byl naplánován na tři etapy, z nichž poslední vyvrcholila letošními prázdninami. Učebny, šatny, kuchyň, jídelna i kabinety učitelů tak získaly zcela nový a moderní ráz.

V první etapě, která proběhla v roce 2007, se naše škola dočkala rekonstrukce a nového vybavení jídelny a kuchyně. Dále byly zakoupeny odborné a školní pomůcky, které velmi přispívají k příjemnější a efektivnější výuce v jednotlivých předmětech.

Ve druhé etapě, která proběhla v roce 2008, jsme finanční prostředky použili na vybavení naší školy školním nábytkem, který vyhovuje hygienickým normám a vyhláškám EU. Žáci se nyní vyučují v moderně zařízených třídách a radost jim dělají nejen nové lavice a židle, ale také nábytek a tabule.

Třetí etapou, která se uskutečnila během letošních prázdnin, byly rekonstrukce spadající do tohoto projektu završeny. Žáky určitě nejvíce těší nové a krásně barevné šatní skříňky a špičkově vybavená učebna informatiky a chemie. Na prvním stupni se třídy oživily veselou skříňovou sestavou. Učitelům byly nově vybaveny kabinety pro uložení pomůcek a přípravnou práci.

To, jakým způsobem se naše škola změnila za poslední tři roky, dělá radost nejen učitelům, ale také žákům a jejich rodičům. Každý z nás přece rád pracuje v krásném a moderně vybaveném prostředí. Doufáme, že nám tato modernizace bude dělat radost ještě spoustu následujích let.

Pár slov starostky :

„Město Šenov se snaží uchovat ducha příměstské pospolitosti. Jedním z nejdůležitějších faktorů v této snaze je nutnost nabídnout rodičům dětí možnost kvalitní výuky pro jejich děti v místních školách, které jsou tvůrcem komunitního života. Zde se poznávají děti i jejich rodiče, vytvářejí se společenské vazby při výuce i při mimoškolních aktivitách. Je zbytečné, aby rodiče vozili své děti do škol v okolních městech. Snahou místních reprezentantů je naopak přilnout k místnímu, domovskému prostředí. Školská zařízení zde vykazují vysokou kvalitu ze strany odborného personálu. Aby místní školy vyhověly dnešním nárokům na vzdělávání, musí se nutně modernizovat vybavení škol,“

uzavírá Mgr. Darja Kuchařová.