Doučování žáků škoL

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (financováno EU)

Šenovská škola se vždy snažila vyjít vstříc potřebám svých žáků. Na naše zázemí a podporu si řada z nich vzpomene nejen na středních školách. Součástí letošního post/covidového školní roku se stalo i pravidelné doučování žáků, kteří se v pandemické distanční výuce zrovna nenašli. Cílem této intenzivní aktivity je snaha zmírnit negativní dopady výluky tradiční prezenční výuky v pandemickém období a nastartovat práci žáků v běžném režimu školy. Původně se jednalo o intenzivní doučování právě v ponávratovém období. To se nejen u nás osvědčilo zlepšením učebních výsledků a komunikace zapojených žáků. Ti se cítí jistější a práce v běžných hodinách je efektivnější. Vzhledem k přínosnosti se v doučování pokračuje a to je v současném kalendářním roce financováno Evropskou unií.