Život ve škole

Vystoupení 5.B na setkání šenovských 70níků

Pondělní odpoledne proběhlo na Horakůvce ve slavnostním duchu i dvougeneračním setkání. Děti ze třídy 5.B zahrály na flétny, metalofony i boomwhackery, zazpívaly o tom, jak se pělo před léty a jak se žilo v jednym dumku na Zarubku. Zatančily. mazurku a nakonec zazpívaly o malých zázracích. Zážitek z vystoupení na jevišti doplnila milá atmosféra v hledišti. Taková malá předzvěst nadcházejícího svátečního času. 

Třída 5.B a Mgr. Andrea Liolia


Exkurze Landek

Dějepis, občanka, tělocvik, volba povolání, trochu zeměpisu i přírodopisu - co jsme to s osmáky vlastně podnikli za exkurzi? No přece - v Hornickém muzeu najdete od každého něco:-) Ať už vás zajímá, jak to bylo s nálezem a těžbou uhlí na Ostravsku, co obnášela práce horníků a báňských záchranářů, chcete na vlastní kůži zažít, jakou fyzičku musí tihle borci mít nebo v jakém prostředí tráví většinu šichty, na Landeku je to pravé místo, kde můžete zjistit/zažít výše uvedené a mnoho dalšího. Poznatky z terénu si ještě všichni osmáci v klidu zrekapitulují v teple svých tříd při probírání průmyslové revoluce nebo nad pracovními listy. I kdyby se mezi nimi žádný budoucí báňský záchranář nebo důlní inženýr neobjevil, každopádně už teď budeme lépe rozumět trochu specifickému rázu našeho regionu a nátuře (i slovníku:-) místních obyvatel. 


“MÁMA MELE MASO. OLA MÁ MÍSU. PEPA A EMA.”

Tak to všechno začíná.

Písmenko k písmenku, slabika ke slabice, slovo ke slovu a věta je na světě.

Ve čtvrtek 16.11. 2023 proběhl na ZŠ Radniční náměstí “Den Slabikáře”. Žáci pátých tříd si připravili pro své kamarády z prvních tříd úkoly, na kterých prokázali znalost písmen a dovednost číst jednoduchá slova a věty. 

Po zvládnutí těchto úkolů byli prvňáčci pasováni králem na velké čtenáře a slavnostně obdrželi Slabikáře.

Velké díky patří paním učitelkám Simči a Hance, paní asistence Lucce a jejich žákům za skvělou organizaci a doprovodný program, který si přichystali pro své kamarády. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eva Draisaitlová a Mgr. Lucie Čermáková

Zastav, nebo zrychli!

V době jako je ta naše - extrémně rychlá, extrémně náročná a výkonová, jsme se rozhodli dětem dopřát další kousek prostoru a možností pro zdokonalení umění v oblasti smysluplných vztahů, a to prostřednictvím pravidelných hudebních přestávek. V duchu nového typu socializace se přitom snažíme rozvíjet tři základní hodnoty moderního člověka - smysluplnost, spolupráci a svobodu. Skrze aktivní naslouchání mapujeme potřeby našich žáků a sestavujeme playlisty, díky kterým se z pasivních svědků života ve škole stávají aktivní protagonisté našeho společného příběhu.

Jinými slovy řečeno - vedeme děti k tomu, aby žily, bavily se, rozvíjely vztahy napříč třídami i stupni a v neposlední řadě dokázaly efektivně zpracovávat veškeré emoce, které se v nich v průběhu školní docházky tvoří. Hudbou dáváme prostor nejen extrovertům, kteří se nebojí zavlnit v rytmu hudby a rozvířit věčně číhající stereotyp a jednotvárnost všedního života, ale také introvertům, kterým oproti tomu nabízíme možnost zastavit se a vnímat hudbu, stát se její součástí a pevně ohraničit vše, co se kolem nich děje, a to nejen pomocí tónu jednotlivých skladeb, ale i sedacích vaků, které mohou děti využít k řízené relaxaci. Zkrátka a dobře, snažíme se naše digitální domorodce odvrátit od mobilů a navrátit k sobě samým, jakožto k jednotlivcům i sociální skupině, se kterou je nutno v současném životě počítat.

Za všechny zúčastněné Mgr. Kateřina Műllerová

Exkurze z dějepisného semináře

Žáci 7.D z dějepisného semináře absolvovali již druhou exkurzi. Dne 27. září se zúčastnili workshopu historických řemesel v havířovské Kotulově dřevěnce. Seznámili se zde s prací kováře, dráteníka, s výrobou ozdob apod.

Zatímco na sklonku září počasí přálo, dne 15. listopadu jsme na exkurzi do Těšína na počasí moc štěstí neměli. Zpočátku docela vydatně pršelo, v druhé polovině exkurze naštěstí přestalo, takže aspoň závěr byl pozitivní. Účelem exkurze bylo seznámit žáky s významem tohoto knížecího města v historii. 

V Českém Těšíně jsme si prohlédli centrum města, které začalo být budováno teprve za první republiky ve 20. letech 20. století po rozdělení Těšínska mezi Polsko a Československo (1919-1920). Z významných staveb v Českém Těšíně jsme si prohlédli kavárnu Avion a nastínili jsme si osudy kavárny i její zakladatelky. Kavárna byla v první den druhé světové války významně poškozena detonací mostu přes řeku Olši při ústupu polské armády před německým wehrmachtem. Její zakladatelka jakožto Židovka skončila svůj život ve vyhlazovacím táboře Osvětim v roce 1942. 

Následně jsme se přesunuli do Polska. Prohlédli jsme si na Zámeckém vrchu zbytky těšínského hradu — tzv. Piastovskou věž, baštu poslední obrany, a především rotundu sv. Mikuláše z 12. století, která je vyobrazena dokonce na reversu polské 20 zł. bankovky. Přes Starý trh a Rynek jsme došli ke Studni tří bratří, kde byli žáci seznámeni s pověstí o vzniku názvu města Těšína. Vyzkoušeli si také vypočítat letopočet, kdy k založení Těšína mělo dojít, na základě římských číslic roztroušených v latinském nápisu.

Po celou dobu měli žáci k dispozici úkoly v classroomu. Již ve vlaku si měli například prohlédnout sérii historických fotografií města a v terénu pak měli sami přijít na to, kdy danými místy procházíme. Ve škole nás bude ještě čekat analýza textu písně Těšínská od Jarka Nohavici.


Mgr. Miroslav Bolek

Záložka do knihy spojuje školy.

V průběhu  října se  děti třídy 5.D  zapojily do česko-slovenského projektu  Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě  Záložka do knihy spojuje školy.

Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Naší spřátelenou školou se stala Základní škola  ve Fričovicích z východního Slovenska, okresu Prešov. První kroky  za poznáním vedly do knihovny, kde jsme si povídali  o knihách a pohádkách. Následně proběhly čtenářské dílny, které byly zaměřeny na různá témata.  Nakonec v  hodinách výtvarné výchovy  žáci vyrobili záložky na téma Inspirující svět pohádek, básní a příběhů.

Hotové záložky byly společně s dopisem a malými drobnostmi odeslány do partnerské školy. Nejednalo se však jen o sdílení umění. Tento projekt nabízel žákům poznat kulturu a život  svých vrstevníků ze Slovenska.

Hlavní účel projektu byl splněn. Už teď se těšíme na další projekty.

                                              PaedDr. Kozáková Antónia

Společně na Lysou

Dne 11. 10. 2023 se žáci z osmých tříd zúčastnili projektu “Společně na Lysou”, který vznikl pod záštitou Klubu českých turistů a jehož hlavním cílem bylo dostat děti do přírody a ukázat jim, že se v přírodě dá zažít spousta dobrodružství. Dalším záměrem bylo žáky motivovat k aktivnímu trávení volného času. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o Beskydech a Lysé hoře. Seznámili se s tamější faunou a flórou, na které byla exkurze zaměřena, jelikož proběhla v rámci přírodovědného semináře. Na samotný závěr žáci pocítili neskutečnou radost ze zdolání této nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd.

Za tým aktivních mladých přírodovědců Zuzana Mudrová a Ondřej Mlčák

TALENT CITY 2023

Dne 3. 10. 2023 se vybraní žáci ZŠ Šenov zúčastnili letošního ročníku konference Talent City, kde proběhl animační program s Michaelem Londesboroughem, významným vědcem a popularizátorem vědy. Naprosto úchvatnými experimenty žákům vysvětloval, že společným principem světla i zvuku je vlastně vlnění. Zodpověděl například otázky jako “jak je možné, že je světlo přibližně milionkrát rychlejší než zvuk?”, “proč slyšíme, co se děje za rohem, ale nevidíme to?” a mnoho dalších zajímavých dotazů. Žáky program velmi upoutal, byli nadšení a už se nemohou dočkat následujícího ročníku.

Za tým mladých talentovaných nadějí Zuzana Mudrová a Zdeňka Prášilová

Přespolní běh

Dne 11. 10. 2023 se vybraní žáci zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Kategorie starších žáků vybojovala pro ZŠ Šenov krásné 7. místo. 6. příčku vybojovala kategorie mladších žáků. Velký obdiv patří našemu sportovci Josefu Kuchařovi, který obsadil nádherné 1. místo a porazil tak dalších 72 závodníků! Chtěli bychom tímto poděkovat všem reprezentantům - Viktoru Pánkovi, Vojtovi Fukalovi, Martinu Janczarovi, Matěji Kuncovi, Standovi Hranickému, Matěji Jelonkovi, Danielu Dobiášovi, Tomáši Antošovi, Štěpánu Šoltýskovi, Petru Kořínkovi a v neposlední řadě našemu vítězi Josefu Kuchařovi. Velký dík patří rovněž panu učiteli Radimu Kozlovi za perfektní přípravu našich závodníků.

Za tým běžců a tělocvikářů Zuzana Mudrová

Jablíčkový den 

V pátek 20.10. si děti z 1.B ve spolupráci se školní družinkou upekly jablečné záviny. A co si upekly, to si taky s chutí snědly. 


Výuka v knihovně

Dne 13. 10. navštívily děti z 5.D opět místní knihovnu. Tentokrát byly tématem klasické a moderní pohádky. 

Děti  porovnávaly pohádkové postavy v klasických a moderních pohádkách. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o lidových pohádkách, jejich původu a vzájemné podobnosti po celém světě. Následně měly uhodnout hlavní postavy z pohádek.

V závěru se zaposlouchaly do Popletené pohádky, která skrývala šestnáct různých pohádek, jejichž názvy měly uhodnout.

Děti opravdu svými znalostmi ukázaly, že pohádky znají a mají je  skutečně rády. Odměnou za znalosti  byly  pohádkové záložky a pro vítězky Sofii a Adélu knihy, které napsala paní ředitelka knihovny.

Děkujeme paní Slavíkové za dlouhodobou spolupráci i za poutavé promlouvání k dětem.

Těšíme se na další spolupráci.

                                                žáci 5.D a třídní učitelka Kozáková

Vánoční ozdoby už teď v říjnu?

I přestože jsou Vánoce ještě daleko, s nadšením vítali třídy 3. A a 3. B možnost navštívit podnik Slezská tvorba v Opavě. Ten už přes sedmdesát let produkuje křehkou krásu v podobě vánočních ozdob a prodává je do celého světa. 

Žáci zde měli možnost vidět baňky od samého počátku jejich vzniku. Ujala se nás velmi ochotná paní průvodkyně a provedla nás celou výrobou. Ženy, které zde pracovaly, dětem ukázaly foukání, stříbření a také ruční malování baněk. Dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí. Například to, že za směnu pracovnice vyfoukne 240 špic na stromeček a už je fouká 43 let, že na poměrně malé ploše v malém počtu pracovníků vzniká kolem půl milionu ozdob ročně, ... Během necelé hodiny se tak děti seznámily velice detailně s výrobou vánočních ozdob a zblízka se přesvědčily o tom, že každý kousek je unikát a originál.

Po prohlídce dílen si děti samy vyzkoušely zdobení baněk, které si pak odnesly jako suvenýr a vzpomínku na krásně strávené dopoledne.

Mgr. V. Kravčíková 

Atletický čtyřboj

Dne 8. 9. 2023 proběhl na naší škole ZŠ Šenov sportovní den 2. stupně. Konkrétně šlo o atletický čtyřboj + štafetový běh. Každá třída měla za úkol nominovat jednu dívku a jednoho chlapce, kteří v uvedených disciplínách reprezentovali svou třídu. V celkovém součtu bodů z jednotlivých disciplín získala třetí místo třída 8.D, druhé místo třída 9. B a první místo obsadila třída 7. A. Sportovní den nepřinesl výhercům jen body do celoroční sportovní soutěže, ale společně s nejšikovnějšími atlety naší školy byli rovněž nominováni do okresního kola v atletickém čtyřboji. Jako novinku jsme letos zařadili i soutěž o nejlepší fanclub, což žáky nadchlo a předvedli opravdu parádní fandící výkony. Nejlepší fanclub měla třída 8. D. Děkujeme správcům za zapůjčení prostorů travnatého fotbalového hřiště. Také bychom rádi poděkovali panu učiteli Radimu Kozlovi za přípravu žáků 8. a 9. tříd a paní učitelce Janě Třosové za přípravu žáků 6. a 7. tříd na okresní kolo v atletickém čtyřboji, kde obsadili třikrát krásné čtvrté místo. Velký dík patří reprezentantům Josefu Kuchařovi, Danielu Sýkorovi, Filipu Duškovi, Danielu Dobiášovi, Šimonu Mastnému, Jitce Drozdové, Adéle Pisákové, Agátě Liolia, Kristýně Badoškové, Emily Vargové, Martinu Janczarovi, Marku Holáskovi, Matyáši Paličkovi, Václavu Tesařovi, Adamu Vaňkovi, Amálii Kusákové, Barboře Hrbáčkové, Anně Hajnošové, Tereze Sokolové a Elišce Vaškové.

Za tým tělocvikářů Zuzana Mudrová

Vrátili jsme se z třídenní poznávací exkurze 

Ve středu 4. 10. - 6. 10. 2023 vyjelo 28 vybraných žáků osmých a devátých tříd na exkurzi Poznáváme Rakousko.

Naším cílem bylo propojit poznatky ze školy interaktivně do reálného života. 

Expozice Time Travel ve Vídni a Solné doly v Berchtesgadenu byly výbornou volbou, neboť expozice zde byly interaktivní a zážitky multimediální, což je v dnešní době vítaným benefitem v učení.

Němčina sice byla všude kolem nás, pro naše žáky však byla připravena speciální hodina německého jazyka v nádherném prostředí Atterského a Halštatského jezera.

Na zpáteční cestě jsme ještě obdivovali hlavní město Štýrska Graz a užili si nákupy v Primarku. 

Celkově jsme pohodlným autobusem společně ujeli cca 1500 km, kdy jsme nejen obdivovali okolní krajinu Rakouska, ale kluci a holky měli čas si pořádně popovídat, zazpívat a upevnit nová přátelství napříč třídami. 

Za účastnický tým Mgr. Lenka Fukalová

Fotogalerie.

V divadle jsme jako doma !!!

Naši deváťáci se kultury nebojí, a tak se vypravili společensky oděni na divadelní zpracování britského knižního bestselleru Tajný deník Adriana Molea. Na jevišti Divadla loutek Ostrava se potkali s Adrianem, kterého tíží nejen rozchod rodičů, ale především dospívání. Spolu s ním se v potrhlých scénkách objevují zmatení rodiče, energická babička se sirupem, nezkrotná a vyzývavá Pandora, protivný kuřák Bert. Adrian proplouvá nástrahami svého věku a od úspěšného pokoření puberty jej nezastaví ani odpojená elektřina či ztracená zubní protéza Berta Baxtera. Být dospívajícím intelektuálem už je jeho osud.

A. Borová

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků je dnem podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Slaví se 26. září již od roku 2001, a to z iniciativy Rady Evropy.

Aby si i naše děti uvědomily význam znalosti cizích jazyků a trochu více poznaly některé evropské země, připravili jsme pro žáky 3.-5. ročníku projektový den, během něhož děti plnily řadu úkolů. Na stanovištích se naučily anglickou i německou písničku, vyzkoušely si, zda poznají různé evropské jazyky poslechem i v psané podobě, třídily informace o vybraných evropských zemích a hledaly je na mapě, pokusily se napsat své jméno různými abecedami, …  

Věřím, že se děti  dobře bavily, ale také si odnesly mnoho poznatků, které využijí nejen ve škole, ale hlavně v reálném životě.

Mgr. Petra Mališová

S detektorem kovů v semináři z dějepisu

Ve středu 20. září polovina třídy 7.D v rámci nově vypsaného semináře z dějepisu vyrazila vyzkoušet hledání detektorem kovů v terénu. Hledání se uskutečnilo na pozemcích města v nivách kolem řeky Lučiny. Ačkoli se na nás během zhruba hodinového hledání štěstí příliš neusmálo, sedmákům se aktivita líbila a rádi by ji někdy zopakovali. Učitel Miroslav Bolek žáky seznámil s podstatou fungování detektoru kovů, na přinesených mincích z rozličných kovů (zlato, stříbro, mědinikl, hliník, mosaz) demonstroval, jaké signály detektor pro uvedené kovy generuje a seznámil žáky se zásadami bezpečnosti práce, s hledačskou etikou a základními body legislativy týkajícími se nakládání s archeologickými nálezy.

Mgr. Miroslav Bolek

Meziměstský turnaj o žabím kraji

Ve středu dne 20. 9. 2023 se vybraní žáci z 8. D a 8. C ze ZŠ Šenov vydali reprezentovat školu do města Strumień v Polsku. Hlavní cílem tohoto turnaje bylo, aby se žáci z různých škol potkali mezi sebou a  posílili tak vzájemné vztahy. 

Dalším cílem programu bylo rozšířit znalosti dětí o partnerských městech Strumień v Polsku a Šenov v České republice. Děti měly možnost zasoutěžit si ve sportovních disciplínách, které byly velice netradiční a sklidily obrovský úspěch. Následně pak děti čekal test, ve kterém měly prokázat své znalosti o obou partnerských městech. 

Dále zástupci odprezentovali své básně a nakonec porota vyhodnotila soutěž o nejlepšího vodníka z recyklovatelných materiálů. Žáci ze ZŠ Šenov v této disciplíně získali 1. místo a odvezli si domů krásné ceny. Žákům se turnaj moc líbil a už se nemůžou dočkat, až se příští rok budou moci opět zúčastnit.

Za tým vodníků paní učitelky Halina Hekerová a Zuzana Mudrová

Šenov to je naše prima město,v jídelně máme dobré těsto.Máme tu krásné učitelky,nádherné jako z Popelky.Takové učitelky v Strumieni nemáte,protože takovou krásu neznáte.Máme tu velice odborné učebny,že bychom tady mohli strávit celé dny.Je tu krásný zámecký park,měli jste tady být na náš jarmark!Kostel, ten tu taky mámea na tyłek Vám dneska dáme!O Strumieni moc nevíme,protože se o ní nebavíme.Zasloužíme si hodně bodů,až z toho spadnete z vašich schodů.Toto neberte vážně,říkáme to jen ze své vášně.Doufáme, že strach z nás máte,jo, a děkujeme za ceny, které nám dáte!

Velká cena malých zoologů

Ve druhém zářijovém týdnu se žáci 5.B a 5.D zúčastnili sportovně-vědomostní soutěže pořádané ZOO Ostrava pod názvem "Velká cena malých zoologů"

Tématem letošní soutěže byly šelmy žijící v České republice. Pro úspěch v soutěži však byly důležité jak znalosti, tak sportovní výkon. Nejlepší z našich týmů obsadil 13. místo z 82, avšak i další týmy složené z našich žáků obsadily skvělé pozice. Gratulujeme. 

Adaptační kurz žáků 6. tříd 

Slunečné počasí, příjemné prostředí podhůří Beskyd, spousta zábavy, her a různorodých aktivit... Tak vypadal adaptační kurz našich šesťáků, který proběhl 19. - 21. 9. 2023 v areálu rekreačního střediska Palkovické Hůrky. 

Cílem pobytu bylo vzájemné poznání nových spolužáků, stmelení kolektivů jednotlivých tříd a navázání vztahů s novými učiteli. 

Celý kurz proběhl v přátelské atmosféře a děti odjížděly domů plné dojmů a zážitků

 z pobytu. 

Za tým AK Ožanová Tereza

Cambridge English v Šenově

Základní škola Šenov získala pro tento školní rok opět titul Přípravného centra pro zkoušky Cambridge English, obdrželi jsme dopis s poděkováním od University of Cambridge za naši práci.

V pondělí 18. 09. 2023 proběhlo slavnostní předání certifikátů dalším téměř třiceti úspěšným angličtinářům. Složili excelentně zkoušky na úrovních A1, A2 a B1. Spolu s certifikáty dostali tito žáci také dárek v knižní podobě, za podporu děkujeme SRPDŠ.

Dětem gratulujeme, certifikáty jsou krásnou odměnou za pilnou práci v přípravných kurzech.

Mgr. Karla Polášková,
Mgr. Helena Sumarová

První zvonění slavnostně přivítalo nejmladší žáky naší školy


Letošní prvňáčci se i letos mohli těšit ze slavnostní atmosféry prvního školního dne. Sálem Horakůvky zazněl vlídný projev paní ředitelky i pana starosty. Představení třídních učitelek a jejich školáků na sebe nenechalo dlouho čekat. Vřelé pohledy, uvedení jednotlivých tříd, dárky i patrné dojetí ve tvářích rodičů pyšných prvňáčků. To vše přineslo jedinečné dopoledne obohaceno o vystoupení druháčků, kteří předali pomyslnou štafetu do nižšího ročníku a také těch, kteří se v letošním školním roce po devíti letech se základní školou rozloučí. 

Věříme, že se nám podařilo zahájit šťastný start na šenovské škole, který přinese vydařený školní rok.

Mgr. Andrea Liolia