Život ve škole

Vítejte v novém školním roce 2022/2023

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN

Žák 4.D Štěpán Sekera získal jako jediný ze 4. tříd v celém kraji plný počet bodů a umístil se na 1. místě.

Veliká gratulace Štěpánovi a třídní učitelce Antónii Kozákové.

za organizační tým:  Ivona Kozáčková

Rozloučení s jubilejním školním rokem

Že byl letošní školní rok pro nás slavnostnější než jiné asi zaznamenala většina. Za pár dní končí a stane se jako roky předchozí vzpomínkou, záznamem ve školní kronice, historií.

Pojďme si ho protentokrát připomenout na fotkách starých i nových, slovy pamětníků i našich současných žáků.

ZPĚTNÁ VAZBA NA DEN BEZMOBILŮ

,,Den bez mobilů" každý z nás vnímal jinak. Pro některé to bylo v pohodě, někteří to nesli velmi těžko, ale každý se chtěl překonat a zvládnout to. Podle nás se to celkem povedlo. Den bez mobilů byl pro žáky velmi těžký, jelikož museli vystoupit ze své komfortní zóny, ale samozřejmě neházíme všechny do jednoho pytle. Tento den byl pro žáky určitě dobrý, jelikož se mohli více poznat se svými spolužáky oproti jiným dnům, kdy právě mobily v ruce mají. 

Den bez mobilů jsme si celkem užili a podle nás by se to ještě někdy v budoucnu mohlo zopakovat pro celou školu.’’

Šarlota Kolářová, Matyáš Slíva z 8. B

Chemie na hradě

Každým rokem se v červnu pořádá skvělá akce Chemie na Slezskoostravském hradě. 8.A si vyzkoušela řadu úkolů, pokusů a soutěží s tematikou přírodních věd.Vybírat bylo opravdu z čeho, stánků a institucí bylo na hradě plno. Jediným negativem akce bylo velké množství návštěvníků, pro které už byl areál hradu malý. Akce nás inspirovala k novým nápadům do hodin. Příští rok se těšíme znovu !!!

A. Borová, Z. Prášilová

received_288321520335070.mp4

„Plavba za dobrodružstvím, poznáváme pirátský svět a sebe navzájem“

Toto bylo téma pobytu v přírodě druhých ročníků, který proběhl v týdnu od 29. května do 2. června. Letošního pobytu se zúčastnily 52 děti. Počasí nám přálo, proto jsme mohli celý týden využívat nádherné prostředí areálu turistické ubytovny VSC Bílá.

Cesta autobusem nám poměrně rychle uběhla. Hned po příjezdu jsme se ubytovali a vydali prozkoumat okolí. Nedaleké hřiště nám poskytlo zábavu  nejen na průlezkách. Další dny jsme ještě objevili hřiště workoutové, balanční, posilovací  i odpočinkové. 

Hlavní program probíhal na obrovském hřišti pod sjezdovkou, kde děti dostávaly jednotlivé dopisy, které obsahovaly zadání k plnění nejrůznějších činností, ale také v lese, kde hledaly ukrytý pirátský poklad i stavěly lesní domečky. Večer se děti dostaly do tělocvičny, kde si mohly vyzkoušet lezeckou stěnu, zahrát si fotbálek  i ping-pong. Dočkaly se i diskotéky se zábavnými hrami a soutěžemi.

Celodenní výlet jsme naplánovali na čtvrtek. Vydali jsme se k prameni řeky Smradlavá a  do místní menší obory. Ve stejný den se nám dokonce podařilo najít doopravdickou, sice nedokončenou, ale zato obrovskou loď,  která se bude snad plavit  v  Baltském moři, jak nám prozradil její kapitán.

Plnění úkolů i zážitky celého týdne si žáci pečlivě zapisovali  a zakreslovali do svých deníčků. Celý týden vyvrcholil závěrečným vyhodnocením celého pobytu. Děti dostaly odměny za stoprocentní splnění všech úkolů.  Myslím si, že se pobyt všem dětem líbil, maximálně si ho užily a vše bylo ještě umocněno skvělým počasím.

za druhé ročníky Mgr. V. Kravčíková

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem…

...toto přísloví není cizí žákům, kteří se aktivně zapojují do cizojazyčných soutěží.

Na naší škole se vyučuje jako druhý cizí jazyk němčina. Ve čtvrtek 25. 5. 2023 se sešli nejlepší němčináři našich devátých tříd v učebně cizích jazyků, aby předvedli své prezentace na téma ,,Meine Freizeit”.

Deset soutěžících zvládlo navzdory nervozitě hovořit německy o svých zájmech před publikem a tříčlennou porotou. Porota neměla jednoduché rozhodování, nakonec  však rozhodla takto:

1. místo obsadila nadaná žákyně 9. C Lenka Filipová, 

2. místo obsadil také skvělý žák 9. C Jakub Müller. 

O 3. místo se podělily dvě žákyně - Karolína Procháčková z 9. B a Martina Škutová z 9. D. 


V úterý 16. 5. 2023 reprezentovaly naši školu na oblastní soutěži ,,Jazyky hrou” v Havířově tyto čtyři žákyně:

Ačkoli neobsadily vítězná místa, patří jim pochvala za aktivitu. Letošním tématem bylo Životní prostředí a soutěžící děvčata si musela k tomuto tématu doma dostudovat slovní zásobu. 

Děkujeme za účast všem přihlášeným a přejeme další úspěchy při studiu a užívání cizích jazyků. 

Lenka Fukalová 


Úspěch žáků 1. stupně ve výtvarné soutěži

Jak bude vypadat zahrada budoucnosti? Budeme mít v ní skutečná zvířata nebo roboty? Nad tím se ve výtvarné soutěži ZŠ Paskov “Mladí výtvarníci našeho regionu” zamysleli žáci 2.A, 3.A, 3.B, 4.B, 5.A a 5.B. 

A byli úspěšní! Na slavnostní vernisáži dne 11. 5. na zámku v Paskově si odnesli hned tři první místa.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Eva Draisaitlová

Den s ČZS města Šenov

Ve středu 10. května navštívili naši školu předseda zahrádkářů města Šenova pan Jan Lampart a Ing.Jan Přeček, aby žákům pověděli něco o fungování ČZS a také o pěstování rostlin a stromů. Šesťáci se dozvěděli spoustu nových informací.

Vše si pak mohli sami vyzkoušet, když si přesadili rajčata a papriky, které pak následně pojmenovali a mohli si odnést domů.

Mají nyní velký úkol pilně se o ně starat a už teď se těšíme na fotky úrody.

Mgr. Pavla Mecová

Šachový turnaj “Ostravský koník”

Dne 11. 5. proběhl v Ostravě šachový turnaj, jehož se zúčastnili žáci naší školy, kteří navštěvují šachový kroužek. V kategorii mladších děvčat, 1. a 2. třídy, se umístila na 1. místě Meda Dvořáková z 2. A. 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Eva Draisaitlová

EXKURZE S ČZS města Šenova

V pátek 5. května uspořádal Český zahrádkářský svaz města Šenova pro vybrané žáky druhého stupně poznávací zájezd. Exkurze se zúčastnily děti, které v letošním školním roce reprezentovaly třídy, případně naši školu v různých soutěžích a aktivitách.

Program tohoto výletu byl stejně pestrý a zajímavý jako v minulých letech. Navštívili jsme zahradnictví Pasič v Dolních Životicích, kde nás uchvátily obrovské skleníky s kvetoucími rostlinami. Další zastávka byla v Arboretu Nový Dvůr, kde nás nejdříve paní průvodkyně seznámila s bohatou dendrologickou sbírkou arboreta. Poté jsme si užili zvířátek v zookoutku.

Výlet jsme zakončili v Landek parku prohlídkou Hornického muzea, kde Důlní expozice se jsme v historickém Dole Anselm sfárali původní těžní klecí prohlédnout si důlni expozici.

V druhé části prohlídky jsme se seznámili s náročnou a rizikovou činností báňských záchranářů, se záchrannými pracemi v podzemí a s dalšími zajímavostmi souvisejícími s jejich profesí.

Celý páteční den se vydařil, počasí nezklamalo, děti se vrátily plné dojmů a zážitků.

Děkujeme šenovským zahrádkářům, že pro naše děti tento výlet uskutečnili, a zároveň SRPDŠ za finanční podporu.

DEN ZEMĚ

Den Země je každoroční celosvětová událost, zaměřená na vzdělávání společnosti o ochraně životního prostředí. V době, kdy stále častěji vidíme v přírodě důsledky globálního oteplování, bojujeme s velkým množstvím odpadů nebo pozorujeme zvyšující se počty silně ohrožených druhů rostlin a zvířat, je důležité informovat děti o významu přírody a její zranitelnosti.

I v tomto roce jsme uspořádali pro žáky 2. stupně den v přírodě, který strávili mimo školní lavice, a přesto se něčemu novému naučili a také využili své vědomosti k řešení různých úkolů. Děti se vydaly se svými učiteli na 8 km dlouhou trasu kolem Šenova. Učitelé připravili 8 stanovišť, na kterých žáci plnili zajímavé úkoly nejen z oblasti přírodních věd, ale i z angličtiny, historie, luštili logické matematické hádanky a mnoho dalšího.

Děti i jejich učitelé si společně užili krásný slunečný den. Všichni se rovněž těšili na dobré odměny, které byly zakoupeny díky SRPDŠ.

Děkuji všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této smysluplné akce.

Mgr. Halina Hekerová

Den Země na I. stupni

V pátek 5. května se děti 1. stupně ZŠ Radniční náměstí 1040 rozběhly do zámeckého parku, aby si u příležitosti Dne Země vyzkoušely své znalosti o třídění odpadů.

Na šesti stanovištích si žáci ověřovali teoreticky i prakticky, co vše o třídění ví. Procvičili si svou paměť u Kimovy hry, u štafetového běhu na rychlost, hmat u poznávání předmětů, kdy měli zavázané oči, obratnost při sestavování puzzle.

Počasí bylo krásné a děti si projektový den užily. Věříme, že z nich budou odborníci na třídění odpadů. 

DRUHÁCI SE DEVÁŤÁKŮ NEBOJÍ! (ANI NAOPAK...)

Máme šikovné deváťáky, kteří jsou v každém ohledu schopni okamžitě nahradit vyučující (nejen) informatiky.

Než deváťáci navždy opustí brány našeho ústavu, vrátili se na pár hodin zpět na první stupeň a ukázali druhákům, jak se dá ve škole využít iPad. Jak se jim to dařilo, se můžete podívat ve fotogalerii...