Život ve škole

Vítejte v novém školním roce 2022/2023

„Plavba za dobrodružstvím, poznáváme pirátský svět a sebe navzájem“

Toto bylo téma pobytu v přírodě druhých ročníků, který proběhl v týdnu od 29. května do 2. června. Letošního pobytu se zúčastnily 52 děti. Počasí nám přálo, proto jsme mohli celý týden využívat nádherné prostředí areálu turistické ubytovny VSC Bílá.

Cesta autobusem nám poměrně rychle uběhla. Hned po příjezdu jsme se ubytovali a vydali prozkoumat okolí. Nedaleké hřiště nám poskytlo zábavu  nejen na průlezkách. Další dny jsme ještě objevili hřiště workoutové, balanční, posilovací  i odpočinkové. 

Hlavní program probíhal na obrovském hřišti pod sjezdovkou, kde děti dostávaly jednotlivé dopisy, které obsahovaly zadání k plnění nejrůznějších činností, ale také v lese, kde hledaly ukrytý pirátský poklad i stavěly lesní domečky. Večer se děti dostaly do tělocvičny, kde si mohly vyzkoušet lezeckou stěnu, zahrát si fotbálek  i ping-pong. Dočkaly se i diskotéky se zábavnými hrami a soutěžemi.

Celodenní výlet jsme naplánovali na čtvrtek. Vydali jsme se k prameni řeky Smradlavá a  do místní menší obory. Ve stejný den se nám dokonce podařilo najít doopravdickou, sice nedokončenou, ale zato obrovskou loď,  která se bude snad plavit  v  Baltském moři, jak nám prozradil její kapitán.

Plnění úkolů i zážitky celého týdne si žáci pečlivě zapisovali  a zakreslovali do svých deníčků. Celý týden vyvrcholil závěrečným vyhodnocením celého pobytu. Děti dostaly odměny za stoprocentní splnění všech úkolů.  Myslím si, že se pobyt všem dětem líbil, maximálně si ho užily a vše bylo ještě umocněno skvělým počasím.

za druhé ročníky Mgr. V. Kravčíková

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem…

...toto přísloví není cizí žákům, kteří se aktivně zapojují do cizojazyčných soutěží.

Na naší škole se vyučuje jako druhý cizí jazyk němčina. Ve čtvrtek 25. 5. 2023 se sešli nejlepší němčináři našich devátých tříd v učebně cizích jazyků, aby předvedli své prezentace na téma ,,Meine Freizeit”.

Deset soutěžících zvládlo navzdory nervozitě hovořit německy o svých zájmech před publikem a tříčlennou porotou. Porota neměla jednoduché rozhodování, nakonec  však rozhodla takto:

1. místo obsadila nadaná žákyně 9. C Lenka Filipová, 

2. místo obsadil také skvělý žák 9. C Jakub Müller. 

O 3. místo se podělily dvě žákyně - Karolína Procháčková z 9. B a Martina Škutová z 9. D. 


V úterý 16. 5. 2023 reprezentovaly naši školu na oblastní soutěži ,,Jazyky hrou” v Havířově tyto čtyři žákyně:

Ačkoli neobsadily vítězná místa, patří jim pochvala za aktivitu. Letošním tématem bylo Životní prostředí a soutěžící děvčata si musela k tomuto tématu doma dostudovat slovní zásobu. 

Děkujeme za účast všem přihlášeným a přejeme další úspěchy při studiu a užívání cizích jazyků. 

Lenka Fukalová 


Úspěch žáků 1. stupně ve výtvarné soutěži

Jak bude vypadat zahrada budoucnosti? Budeme mít v ní skutečná zvířata nebo roboty? Nad tím se ve výtvarné soutěži ZŠ Paskov “Mladí výtvarníci našeho regionu” zamysleli žáci 2.A, 3.A, 3.B, 4.B, 5.A a 5.B. 

A byli úspěšní! Na slavnostní vernisáži dne 11. 5. na zámku v Paskově si odnesli hned tři první místa.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Eva Draisaitlová

Den s ČZS města Šenov

Ve středu 10. května navštívili naši školu předseda zahrádkářů města Šenova pan Jan Lampart a Ing.Jan Přeček, aby žákům pověděli něco o fungování ČZS a také o pěstování rostlin a stromů. Šesťáci se dozvěděli spoustu nových informací.

Vše si pak mohli sami vyzkoušet, když si přesadili rajčata a papriky, které pak následně pojmenovali a mohli si odnést domů.

Mají nyní velký úkol pilně se o ně starat a už teď se těšíme na fotky úrody.

Mgr. Pavla Mecová

Šachový turnaj “Ostravský koník”

Dne 11. 5. proběhl v Ostravě šachový turnaj, jehož se zúčastnili žáci naší školy, kteří navštěvují šachový kroužek. V kategorii mladších děvčat, 1. a 2. třídy, se umístila na 1. místě Meda Dvořáková z 2. A. 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Eva Draisaitlová

EXKURZE S ČZS města Šenova

V pátek 5. května uspořádal Český zahrádkářský svaz města Šenova pro vybrané žáky druhého stupně poznávací zájezd. Exkurze se zúčastnily děti, které v letošním školním roce reprezentovaly třídy, případně naši školu v různých soutěžích a aktivitách.

Program tohoto výletu byl stejně pestrý a zajímavý jako v minulých letech. Navštívili jsme zahradnictví Pasič v Dolních Životicích, kde nás uchvátily obrovské skleníky s kvetoucími rostlinami. Další zastávka byla v Arboretu Nový Dvůr, kde nás nejdříve paní průvodkyně seznámila s bohatou dendrologickou sbírkou arboreta. Poté jsme si užili zvířátek v zookoutku.

Výlet jsme zakončili v Landek parku prohlídkou Hornického muzea, kde Důlní expozice se jsme v historickém Dole Anselm sfárali původní těžní klecí prohlédnout si důlni expozici.

V druhé části prohlídky jsme se seznámili s náročnou a rizikovou činností báňských záchranářů, se záchrannými pracemi v podzemí a s dalšími zajímavostmi souvisejícími s jejich profesí.

Celý páteční den se vydařil, počasí nezklamalo, děti se vrátily plné dojmů a zážitků.

Děkujeme šenovským zahrádkářům, že pro naše děti tento výlet uskutečnili, a zároveň SRPDŠ za finanční podporu.

DEN ZEMĚ

Den Země je každoroční celosvětová událost, zaměřená na vzdělávání společnosti o ochraně životního prostředí. V době, kdy stále častěji vidíme v přírodě důsledky globálního oteplování, bojujeme s velkým množstvím odpadů nebo pozorujeme zvyšující se počty silně ohrožených druhů rostlin a zvířat, je důležité informovat děti o významu přírody a její zranitelnosti.

I v tomto roce jsme uspořádali pro žáky 2. stupně den v přírodě, který strávili mimo školní lavice, a přesto se něčemu novému naučili a také využili své vědomosti k řešení různých úkolů. Děti se vydaly se svými učiteli na 8 km dlouhou trasu kolem Šenova. Učitelé připravili 8 stanovišť, na kterých žáci plnili zajímavé úkoly nejen z oblasti přírodních věd, ale i z angličtiny, historie, luštili logické matematické hádanky a mnoho dalšího.

Děti i jejich učitelé si společně užili krásný slunečný den. Všichni se rovněž těšili na dobré odměny, které byly zakoupeny díky SRPDŠ.

Děkuji všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této smysluplné akce.

Mgr. Halina Hekerová

Den Země na I. stupni

V pátek 5. května se děti 1. stupně ZŠ Radniční náměstí 1040 rozběhly do zámeckého parku, aby si u příležitosti Dne Země vyzkoušely své znalosti o třídění odpadů.

Na šesti stanovištích si žáci ověřovali teoreticky i prakticky, co vše o třídění ví. Procvičili si svou paměť u Kimovy hry, u štafetového běhu na rychlost, hmat u poznávání předmětů, kdy měli zavázané oči, obratnost při sestavování puzzle.

Počasí bylo krásné a děti si projektový den užily. Věříme, že z nich budou odborníci na třídění odpadů. 

DRUHÁCI SE DEVÁŤÁKŮ NEBOJÍ! (ANI NAOPAK...)

Máme šikovné deváťáky, kteří jsou v každém ohledu schopni okamžitě nahradit vyučující (nejen) informatiky.

Než deváťáci navždy opustí brány našeho ústavu, vrátili se na pár hodin zpět na první stupeň a ukázali druhákům, jak se dá ve škole využít iPad. Jak se jim to dařilo, se můžete podívat ve fotogalerii... 

Dějepis z rychlíku

Pro někoho je spojení dějepisu a divadla divné, disharmonické, divoké, ďábelské, děsivé, drsné...  a kdoví jaké ještě. Chceme ale všechny tyto vyděšené diváky přesvědčit, že se nemají čeho bát a že hodinku rychlíkového dějáku v divadle určitě zvládnou. Představení je dobrosrdečné, dramatické, dynamické, trochu dovádivé a didaktické. Poměr cena/zážitek delikátní . Zdraví sedmáci, návštěvníci představení.  

Krajské kolo recitační soutěže

Dne 17.4. se konalo v Bohumíně “Krajské kolo recitační soutěže”, do kterého postoupil Antonín Skýba z 2.A. Ve velké konkurenci nejlepších recitátorů Moravskoslezského kraje získal za své vystoupení “Čestné uznání poroty” za přednes. Děkujeme Toníkovi za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Eva Draisaitlová

Matematická olympiáda – okresní kolo Z6, Z7 a Z8

Okresní kolo Matematické olympiády pro šesťáky, sedmáky, osmáky a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se konalo 12. dubna 2023. Organizaci v našem okrese již několik let zajišťují kolegyně z Wichterlova gymnázia v Ostravě – Porubě. Celkově se jednalo již o 72. ročník této nejstarší vědomostní soutěže v ČR.

Našich žáků postoupilo do okresního kola 9 – sedm sedmáků a dva osmáci. V autobuse slyšet ani vidět nebyli, ale ve výsledkové listině ano! 

V kategorii Z6 řešilo okresní kolo 59 žáků, úspěšných řešitelů bylo 30. Mezi sedmáky (Z7) postoupilo 78 řešitelů, úspěšných jich bylo 56. Z naší 7.B se úspěšnými řešiteli stali David Vrkoč a Václav Tesař. Osmáků (Z8) přijelo do Wichterlova gymnázia celkem 30, úspěšných řešitelů bylo 22. Matěj Kunc z 8.A skončil na vynikajícím děleném 5. místě. Ve všech kategoriích převládali žáci osmiletých gymnázií. O to větší je úspěch našich žáků – mezi žáky základních škol je Matěj druhý v celém okrese Ostrava. Náš okres je přitom počtem účastníků jeden z největších v ČR. Například v sousedním okrese Karviná by Matějovi jeho bodový zisk stačil na druhé místo.

Všem řešitelům, o to více úspěšným řešitelům, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Podrobné výsledky jsou zde:

Zapsala: Š. Tomisová

Programy primární prevence na naší škole

V úterý 18. 4. 2023 navštívili naši školu příslušníci PČR, aby diskutovali s našimi žáky o problémech spojených s užíváním návykových látek a nástrahách v kyberprostoru.

Beseda s názvem ,,Tvoje cesta onlinem” se věnovala problematice kyberšikany a komunikace v kyberprostoru. Žáci šestých ročníků diskutovali o možném zneužití informací sdílených na síti, chování predátorů a oběti. Povídali si také o formách zajištění bezpečnosti na internetu a my můžeme doufat, že jim získané informace v budoucnosti usnadní jejich online bytí.

,,Tvoje cesta na čisto” byl název programu pro žáky 9. tříd.

Příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti mladých lidí byl ústředním tématem tohoto programu.

Během dvou vyučovacích hodin se mohli žáci dozvědět a diskutovat o úskalích užívání návykových látek. Mohli si zvýšit právní vědomí o svých činech, zamyslet se nad životními hodnotami a rizikovém chování některých mladých lidí.

Tento program je upraveným projektem Revolution Train, který přijede do Havířova příští týden. Pokud vás tato problematika zajímá, neváhejte tento vlak navštívit.

Fukalová Lenka - metodik prevence

Exkurze na statek Duběnka

V úterý 4. dubna se žáci 2. B třídy v rámci třídního projektu „Život na statku“ vydali na návštěvu blízké farmy Duběnka v Hrabové. 

Přizvali s sebou i kamarády z 1. B třídy a společně strávili dopoledne se zvířátky. Kromě svačiny pro sebe vezly děti i dobroty pro zvířátka: např. suchý chléb, rohlíky, nakrájená jablka a mrkve. 

A že bylo koho krmit: ovce, kozy, králíky, kachny a husy, holuby, hrdličky, morčata, poníky i koně. Poznaly spoustu různých druhů slepic. 

Všechna zvířata jsou zvyklá na lidi, některá se nechala pohladit a od dětí si brala pamlsky z ruky. 

I přesto, že venku mrzlo, jsme si dopoledne se zvířátky užili.

Výstupem třídního projektu bude krátká veršovaná pohádka „Poučná pohádka pro malá čuňátka” od Jiřího Žáčka, kterou si druháci nacvičí pro mladší spolužáky. 

Špagetový most

Obrovská konstrukce pšeničné barvy ční nad kaňonem Oregano a přemosťuje tak volný prostor nad řekou Bologna. Opravdu jsem se snažil vytvořit tento fantastický výjev ve photoshopu, bohužel jsem neuspěl. A tak jsem se rozhodl alespoň trochu zrealizovat mé fantasmagórie a zosnoval jsem soutěž ve stavbě Špagetových mostů. 

Ve středu 5. 4. 2023 se ve dvou třídách sešlo 48 lidiček dychtivých postavit most z nečekaně nepříjemného materiálu. V pachu roztaveného lepidla a v atmosféře konstruktivní kritiky se snažili dokázat, že mají trochu toho architektonického nadání. Ono postavit most s co největší nosností pomocí jednoho balíčku špaget a dvou tyčinek lepidla do tavné pistole nebude žádná sranda. Narýsovat projekt, rozvrhnout materiál, či vyřešit nosníky a zpevnění, na tom by si vylámali zuby i zkušenější borci. 

Nutno podotknout, že jsme se na soutěž připravovali v hodinách informatiky i pracovních činností, kde jsme zkoušeli stabilitu konstrukcí i vlastnosti “špagetového” materiálu.

Čtyři vyučovací hodiny tříčlenné týmy rýsovaly, stříhaly, lepily a testovaly své konstrukce, abychom jim to nakonec všechno zničili. Nebojte, všichni to vzali sportovně a nikdo pro svůj výtvor neplakal. Naopak, byl to vrchol celé akce, postupné zatěžování mostů bylo odměnou, možná i zadostiučiněním pro většinu stavitelů. 

Nejnosnějším mostem se stal výtvor 8. A s nosností přes 12 kg. To už je, uznejte, na pár špaget solidní váha. Zbytek výsledků přidávám v tabulce.

Možná jsme i některé inspirovali, aby se stali architekty a stavaři. Každopádně jsme se u toho nasmáli dost. Pokud by vás zajímalo, po čem možná jednou budete jezdit přes řeky a propasti, koukněte do fotogalerie.  

Nakonec chci poděkovat vedení školy za podporu, lidem ze SRPDŠ  za parádní odměny pro vítěze a zapojeným učitelům za pomoc s pořádáním akce. 

Za ZŠ Šenov P.+J.

Matematická soutěž KLOKAN

V kategorii Cvrček (2. - 3. třídy) se umístili:

1. Andrea Šmídová (3. B) - 78 bodů;

2. Meda Dvořáková a Michal Kalina (oba 2. A) - shodně 73 bodů;

3. Antonín Skýba (2. A) - 71 bodů.

Maximálně bylo možno získat 90 bodů. 

V kategorii Klokan (4. - 5. třídy) se umístili:

1. Štěpán Sekera (4. D) - 120 bodů

2. Filip Sedlák (5. C) - 104 bodů

3. Filip Novotný (5. A) - 100 bodů. 

Maximálně bylo možno získat 120 bodů. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.             

    

Organizátorky akce: Ivona Kozáčková a Barbora Kapounová

Hledáme pramen vody

Žáci 4. B se zapojili do dlouhodobého soutěžního projektu Ostravských vodáren a kanalizací s názvem Hledej pramen vody. V soutěži jsme zatím vyzkoušeli různé pokusy s vodou a také se nám podařilo najít pramen naší nejbližší řeky Lučiny. Věříme, že dokážeme splnit všechny zadané úkoly a probojovat se tak do velkého finále na Slezskoostravském hradě.

Tohle se nám zatím podařilo…

Držte nám palce a dejte nám prosím like, pomůže nám to v soutěži

#OVAK   #hledejpramenvody


 Škola našich předků

V letošním roce slaví naše škola 60 let od svého založení. U příležitosti tohoto výročí se žáci 1. stupně pokusili zastavit a vrátit čas.

V rámci projektových dní pod názvem “Škola našich předků” se ve dnech 28. a 29. března seznámili nejen s historií šenovské školy, ale školství vůbec. Připomněli si historicky významné osobnosti Marie Terezie a Jana Amose Komenského, řídili se historickým školním řádem, vyzkoušeli si krasopis s husím brkem…

Velké poděkování patří i paní Simoně Slavíkové a jejím spolupracovníkům, kteří v Šenovském muzeu připravili pro děti další poutavý program.

Mgr. Eva Draisaitlová a Mgr. Petra Mališová 

Městské kolo recitační soutěže

V pátek 31. 3. se konalo v Ostravě-Porubě Městské kolo recitační soutěže.

První stupeň naší školy reprezentovali Timia Matisová z 1. B, Antonín Skýba ze 2. A a Eliška Chobotová ze 4. D.

Největšího úspěchu dosáhl Antonín Skýba, který se umístil na 2. místě a postupuje tak do krajského kola.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho štěstí v krajském kole.

Mgr. Eva Draisaitlová

Velká cena ZOO Ostrava

V týdnu od 20. do 24. března proběhla v ZOO Osta soutěž pro žáky 2. stupně základních škol z celého kraje. Letošním tématem byla Etologie (věda o chování zvířat). Aby v této soutěži obstály, musely děti nastudovat velké množství informací nad rámec běžného učiva základní školy.

Z naší školy soutěžily dva pětičlenné týmy mladší kategorie, dva týmy starší kategorie. Dosáhli jsme velkého úspěchu. Mladší tým Chipsy ve složení S. Bradáčová, A. Chovancová, T. Sokolová, J. Halamíček a D. Zdralek obsadil krásné 16. místo ze 130 soutěžních týmů. I další tři týmy se umístily v první padesátce.

Žáci obstáli v očích veřejnosti i ve slušném chování – zaměstnanci ZOO je chválili za pěkné zdravení.

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy!

Zapsala Š. Tomisová

Matematický klokan

V pátek 17. 3. 2023 se zúčastnilo 104 žáků druhého stupně soutěže Matematický klokan v kategoriích Benjamín (žáci 6. a 7. ročníku) a Kadet (žáci 8. a 9. ročníku). Žáci řešili zajímavé matematické úlohy a získávali za ně různý počet bodů podle náročnosti jednotlivých úkolů.

Jak to dopadlo?

Kategorie Benjamín

Kategorie Kadet

Vítězům blahopřejeme.

Všem našim soutěžícím moc děkujeme za účast při řešení nelehkých úkolů v této soutěži a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mezinárodní jazyková zkouška YLE Flyers

Po téměř dvouleté intenzivní jazykové přípravě dne 16. ledna 2023 absolvovalo 14 žáků 8. ročníku svou první jazykovou zkoušku z angličtiny. Museli prokázat své znalosti a dovednosti ve čtení, psaní, poslechu i v běžném hovoru.

Následovalo několik týdnů nejistoty a očekávání, protože výsledky se posuzovaly až v Anglii ve městě Cambridge.

A jak to dopadlo? Všichni naši žáci byli úspěšní a mohou se pochlubit krásným certifikátem.

Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme ještě mnoho úspěchů.


Mgr. Petra Mališová a Mgr. Karla Polášková

RECITAČNÍ  SOUTĚŽ

Poslední únorový den se 13 šenovských žáků z 1. stupně vypravilo do Václavovic, aby s dětmi z tamější základní školy poměřili síly v recitaci.

Všechny děti se prezentovaly výtečně. Věřte, že bylo nesmírně těžké vybrat nejlepší z nejlepších. O vítězství rozhodovaly jen nepatrné drobnosti v hlasitosti, tempu či práci s hlasem. A jak to všechno dopadlo? 

V 0. kategorii získala 1. místo Timia Matisová z 1.B, v 1. kategorii skončil také na 1. místě Antonín Skýba z 2. A a na 3. místě Nela Macurová ze 3. C a ve 2. kategorii získala 2. místo Eliška Chobotová ze 4.D.

Vítězům blahopřejeme a držíme jim palce v okresním kole, které proběhne v Ostravě.

Mgr. Eva Draisaitlová a Mgr. Petra Mališová 

Rudolf II. v Karviné

Minulé úterý. jsme s žáky 7.D navštívili multimediální výstavu, věnovanou osobnosti českého krále a římského císaře Rudolfa II. V krásném prostředí sálu zámku Karviná-Fryštát jsme se setkali s Rudolfem téměř naživo - císařův hologram  nám vyprávěl o svém životě, vzdělání, vládě i zálibách. Co nestihl říci sám, mohli jsme prozkoumat na informačních tabulích, dioramatech s výjevy z Rudolfova života nebo přímo v Rudolfově alchymistické dílně či proslulé kunstkomoře.

Výlet jsme spojili s návštěvou Státního okresního archivu Karviná - podívali jsme se do badatelny, připomněli si, k čemu archivy slouží a jak je může využít běžný občan. Viděli jsme i ukázky nejstarších dokumentů a také nejmodernější projekty archivu - moc se nám líbil například projekt Karvinsko ve stopách času, který pomocí překrývání současné a historických map umí ukázat změny ve městě a v krajině i s informacemi a fotkami (mnohdy již zmizelých) objektů - jestli vás místní historie (například nyní velmi populární šikmý kostel) zajímá, zkuste nakouknout:

Hodina Honzy Komenského

Školu hrou jsme si s žáky 6. tříd vyzkoušeli při návštěvě Divadla loutek Ostrava. Dynamické představení  Hodina Komenského malé i velké diváky přímo vtáhlo do děje na jevišti. V postavách rozverných poškoláků se zhlédla celá řada našich šesťáků. Kromě pobavení jsme pak z divadla odcházeli i s nevědomky získanými znalostmi  a zajímavostmi o našem jedinečném a v zahraničí veleúspěšném Čechovi. Představení vřele doporučujeme !!! 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Tak zní název soutěže, které jsme se letos se školou zúčastnili. Soutěž byla rozdělena na 3 kola. Prvního školního kola se zúčastnili žáci devátých ročníků, z nichž 3 postoupili do krajského kola, jež probíhalo na SPŠCH v Ostravě. Do tohoto kola postoupili Kateřina Ř. (9.B), Eliška G. (9.C) a Tadeáš M. (9.D). Ve vysoké konkurenci se mezi 30 nejlepšími umístil Tadeáš Mana na 17. místě a postoupil do regionálního kola. Na rozdíl od předchozích dvou, toto kolo bylo praktické. Tadeáš byl naprosto úžasný a skončil na 4. místě. Výsledné umístění bylo součtem krajského a regionálního kola, a tak Tadeáš obsadil nádherné 9. místo. Jsme pyšní, že máme na škole tak talentovaného žáka a doufáme, že Tadeáše chemie nepřestane bavit a třeba v budoucnu si připíše nějaké chemické objevy.

Školní parlament v akci.

První pololetí tohoto školního roku je za námi. Troufáme si říci, že parlament se po odmlce způsobené covidem rozjel. Na pravidelných měsíčních setkáních hovoříme se zástupci tříd, kteří nám předávají postřehy, nápady, informace týkající se naší školy. Snažíme se o vzájemnou komunikaci mezi vedením školy, pedagogy a žáky. Další činností parlamentu je pomoc během školních akcí. I to bylo vidět v listopadu na Dni otevřených dveří, kde žáci hráli roli průvodců. Krásnou školní akcí byl vánoční jarmark, spojený s prodejem vánočního zboží a vystoupeními nejen pro žáky, ale i pro rodiče, potažmo širokou veřejnost. Nesmíme opomenout i zpříjemnění školního klimatu v podobě různých doprovodných akcí. V týdnu před Vánocemi vyhlásil školní parlament vánoční týden. V tento týden měli žáci nosit oblečení s vánoční tématikou. Věříme, že činnost parlamentu v následujícím pololetí bude bohatá a různorodá. Zaměříme se na „pěstování slušného chování“, šetření energiemi a připomeneme si třídění odpadů. V neposlední řadě se pobavíme o používání mobilů ve škole. 

Budeme se těšit na další spolupráci.

„Váš parlament“

Olympiáda z českého jazyka

Před vánočními prázdninami se sešli milovníci českého jazyka - no aspoň někteří určitě:-)), aby si vyzkoušeli tradiční češtinářskou soutěž. Za češtinářky a  skutečné milovnice našeho krásného jazyka však musíme říct, že zadání této soutěže pro -náctileté je už delší dobu jako z jiného vesmíru. Je určitě hezké nahlížet na češtinu neobvyklým způsobem, být kreativní atd., ale až tak kreativní zase žáci osmých a devátých tříd nejsou, nehledě nato, že i my - učitelky - “jsme s tím měly co dělat!”

Mluvnická část byla natolik náročná, že jsme se rozhodly ohodnotit pouze slohové práce, které jsou druhou součástí olympiády a ocenily jsme jedničkami ty nejpovedenější.

Olympiády se zúčastnilo jedenáct žáků a téma “U nás na náměstí” nejlépe zvládla dvě děvčata: 

Anežka Špetíková z 9. C a Martina Škutová z 9. D.

Oběma srdečně gratulujeme a všem odvážným děkujeme za účast a snahu.                                            

                                                                                              Soňa Brablecová

řečnická soutěž

Po koronavirové odmlce, kdo si ještě na ten pravěk vzpomene, se nám žáci 2.stupně znovu utkali v již tradičním pomyslném řečnickém klání. Větší účast byla očekávaně mezi zástupci 6. a 7.tříd, žáci 8. a 9. tříd zase letos vynikli pestrostí zvolených témat. Každopádně všichni zúčastnění si vedli skvěle a bylo velmi obtížné vybrat ty nejúspěšnější. Konečné pořadí je tedy toto:

kategorie 6.  a 7. ročníků

kategorie 8. a 9. ročníků


Zvláštní cena poroty za technické znalosti : Tadeáš Mana  😉


Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 jsme pro žáky druhého stupně naší školy uspořádali školní kolo soutěže v anglické konverzaci. Soutěže se zúčastnilo 45 žáků, konverzační okruhy byly zadány pro kategorii IA (6. a 7. třídy) a IIA (8. a 9. ročníky). Žáci na vylosované téma měli krátce pohovořit a poté odpovídali na otázky zkušebních komisí složených vždy ze dvou vyučujících. Byl hodnocen obsah, pohotovost reakce, výslovnost, gramatická správnost, schopnost vést rozhovor.

Je vidět, že šenovskou školu navštěvuje spousta talentovaných žáků, kteří na sobě v angličtině pracují i nad rámec svých školních povinností, a které komunikace v anglickém jazyce těší. Někteří bojovali s trémou, a i když třeba nevyhráli, jsme pyšní, že opět o kousek překonali sami sebe. Žáci 7. a 9. ročníku, kteří skončili na 1. místě, budou školu reprezentovat v okresním kole v Ostravě. 

Všem děkujeme za účast, máme z vás radost :)

                                                                                                                                                     vyučující anglického jazyka

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Společné Vánoce 

Ve dnech 19. - 20. prosince proběhly u nás na škole  “Společné česko-ukrajinské Vánoce” s našimi spolužáky z Ukrajiny, se kterými jsme chtěli navzájem sdílet tradice a zvyky vánočních svátků. První den byl ve znamení příprav. Naši ukrajinští žáci se svými českými spolužáky připravovali tradiční dobroty obou zemí. Děti byly velmi šikovné a zručné. Jen s drobnou pomocí pedagogických asistentek samy tvořily těsta, vykrajovaly, míchaly, vařily a zdobily. Druhý den pak děti pozvaly své spolužáky ze svých tříd na ochutnávku ke společnému stolu. Ve vánočním menu nesměla chybět tradiční jídla jako jsou: kuťa, šuba, boršč, syrniky, řízky, bramborový salát, čočková polévka, kuba, vanilkové rohlíčky či perníčky. Akce se nesla ve voňavé, veselé, přátelské, vánoční atmosféře. A všem se moc líbila. 

Tak šťastné a veselé :-)

VÁNOČNÍ JARMARK ŠENOVSKÉ ŠKOLY

V úterý 13. prosince odpoledne se po dvouleté přestávce opět dveře naší školy otevřely široké veřejnosti, abychom si společně užili předvánoční festival kreativity, který pro nás všechny s maximálním úsilím učitelé a žáci vytvořili.

V respiriu se ve dvou vstupech rozezněly krásné melodie navozující vánoční atmosféru. Ty nám za doprovodu kytary (paní uč. Brablecová), zobcové flétny a houslí (žákyně 9.C) zazpívaly naše hudbymilovné kolegyně, což jistě mnohé příjemně překvapilo. 

Pastvou pro oči byly již zde nápadité a vkusné výrobky našich žáků - stánky jednotlivých tříd byly rozmístěny rovněž ve spojovací chodbě a na druhém pavilonu, kde nás čekala i další vystoupení. Své dostaveníčko si zde dali čertíci z 1.B, aby nám zazpívali a zarecitovali, zatímco 4.A už předváděla pohádku Taneček přes dvě pekla. Ve 4.B jsme zase napjatě vyčkávali, jak to dopadne s Maruškou, její namyšlenou sestrou a zlou macechou ve svěrákovském zpracování Dvanácti měsíčků.

V pomyslném vánočním koši se nám už třpytí nejeden svícen, andílek, můžeme nakoupit i háčkované dekorace, voňavá ručně vyráběná mýdla, šperky, či dokonce mikiny, nebo vločky z 3D tiskárny. Blížíme se ke speciálnímu stánku s upomínkovými předměty, na nichž je nové logo naší školy pyšnící se číslicí 60! 

Nicméně pospícháme za dalším kulturním zážitkem, který nám připravili žáci 7.D - ti se nebojácně zhostili interpretace vtipné hry Petra Tomšů Ukradený Betlém na motivy příběhu o Třech králích a Ježíšově narození. Dočká se Ježíšek svých darů? A bude ochráněn před Herodovým běsněním?

Vánoční atmosféra je spojená také s vůní cukroví a jiných dobrot. Pojďme se tedy posadit do kavárny U Hvězdy, nebo U Huga a nechme se žáky mile a profesionálně obsloužit. Nad šálkem dobré kávy pak můžeme rozjímat třeba o tom, kolik úžasných a obětavých lidí máme v naší škole. Ještě si nesmíme zapomenout koupit sáček vlašských ořechů od Louskáčka z 9.D, aby nám na vánočním stole za pár dní skutečně nic nechybělo.

Děkujeme každému, kdo se jakkoliv podílel na hladkém průběhu celé akce, stejně jako hojnému počtu přátel školy, kteří nás přišli navštívit a darovat si to nejvzácnější - čas a úsměv.

S přáním kouzelných Vánoc, Mgr. Petra Albrechtová


A jak viděl Jarmark kolega Jiří?

Takto:

Vánoční jarmark očima PUCha

“Pane učiteli, vysvětlete mi, jak je možné, že se naše perníčky prodávají?” 

“Co tím myslíš?”

“No, v obchodě přece koupí lidé mnohem víc perníčků než u nás a za mnohem nižší cenu. Tak proč to kupují?”

Takhle nějak nám začal vánoční jarmark. Zamyšleně jsem se na mého žáka podíval a začal přemýšlet, jak odpovědět nejlépe. 

Je to vskutku zajímavý fenomén, maminky, tatínci, babičky, dědečkové i kdejaké vzdálenější příbuzenstvo se dnes nahrnulo do naší školy, aby utratili 50 Kč za 5 perníčků v celofánu. Když si uvědomíme, že na prvním stupni často ty perníčky upekly maminky spolu s dětmi, pak se musíme zamyslet, co se tu vlastně prodává. 

Kdo si myslí, že jde o finanční zisk či ztrátu, nemůže být od pravdy dále.  Vánoční jarmark je o všem, jen ne o penězích. V celém projektu si každý najde to svoje. 

Učitelé učí žáky finanční matematiku, která poslední dobou tak pokulhává. Probírají spolu náklady, cenu, suroviny, energie, ve vyšších ročnících celou rozvahu a záměr. K tomu rozdělení práce, samostatnost, zodpovědnost za úkol a nakonec prezentace i ocenění vlastního úsilí, to vše si žáci vyzkouší a uvidí dopad každého rozhodnutí. 

Děti mají možnost se konečně trochu předvést. Ukázat, co se naučily, ukázat, že už nejsou malé. Prožít si, že “tenhle úkol je můj a já ho zmáknu”. Třeba si i uvědomí, kolik práce ty perníčky znamenají a kolik jejich maminky (nechci křivdit tatínkům) obětují pro vánoční náladu.

Rodiče a prarodiče věnují energii svým potomkům. Ukazují jim, že na úkol nejsou sami a že se na ně mohou spolehnout. Že na ten jarmark dojdou a ocení jejich snahu a úsilí. V okamžiku zakoupení jejich výrobku jim říkáte “dobrá práce, tohle se ti povedlo, jsem na tebe pyšná/ý.” 

Myslím, že rovin, v nichž je jarmark zvláštní a nepochopitelný, by se dalo najít více. Ale o hledání zvláštností má zpráva být neměla. 

Hlavní poselství této zprávy: Děkujeme, že jste pekli, zdobili, malovali, šili, lepili a bůhví co ještě. Děkujeme, že jste byli s dětmi, že jste jim věřili a podporovali je. Protože bez každého z nás i z vás by to nebylo ono. 

Závěrem bych chtěl odpovědět na otázku deváťáka ze začátku textu. 

To co si tu lidé kupují je zájem, ocenění, potvrzení a hlavně trochu toho lesku v dětských očích.  A to dle mého stojí za všechny prachy světa. 

Mgr. Chrástek J.


Akce druháků...

Jsme pátí v republice!

Vánoce na dědině

Jestlipak víte, jak se slavily Vánoce v minulosti? Dětem z 2.A a 5.B se podařilo vrátit v čase a zhlédnout tradiční vánoční program ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm nazvaný „Vánoce na dědině“. Děti procházely chaloupkami, viděly tradiční řemesla, ochutnaly vánočku, perníčky i čaj ze sedmi bylin, aby byly zdravé. Cestou zazpívaly Mikuláši a čertům a potkaly i tajemné bílé Lucky. Ale ani školu naši žáčci nezanedbali – ve staré škole si popovídali s panem řídícím, zazpívali si koledy a pak už jsme se vrátili zase do roku 2022 a zpět do svých domovů.

Mgr. Eva Draisaitlová a Mgr. Petra Mališová

Vídeň – výprava za krásami hlavního města Rakouska

„Cestování a změna místa dodávají mysli novou sílu.“ Seneca

„Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách!“ Miroslav Zikmund

Konečně nastal ten den „D“. Usnout? To snad nešlo nikomu. Troufám si říci, že se každý účastník zájezdu těšil na výlet směr Vídeň, která se pyšní nádhernými místy, spojenými s významnými osobnostmi. 

Vstávali jsme brzy, sraz byl totiž ve 4:45. Ale stálo to za to, jelikož jsme byli mezi prvními hosty v Schönbrunnu, letním sídle Habsburků, které se pyšní synonymem tří „Z“ – zámek, zahrada, zoo. Před domluvenou prohlídkou jsme okusili vánoční atmosféru tím, že jsme si prošli stánky stojící před Schönbrunnem. Na zámku nás čekala prohlídka základního okruhu. Obdrželi jsme audio guide, který nám do ouška šeptal zajímavosti a provázel nás zámkem krok po kroku. Po prohlídce jsme měli možnost projít si zahradu a doběhnout na Gloriet

Během oběda jsme se přemístili do samotného srdce města, a to před radnici, která se nachází u divadla. Zde se nacházely další vánoční trhy, carusel, ledová dráha pro dospělé i děti. Dostali jsme rozchod. Tím začala výzva ověřit si naše jazykové znalosti v praxi. Nákupy vánočních (většinou ručně dělaných) výrobků začala. 

Poté jsme se přesunuli procházkovým tempem kolem parlamentu, k muzeím -Uměleckohistorickému a Přírodovědeckému. Uprostřed muzeí se nachází monumentální socha Marie Terezie držící Pragmatickou sankci. Posouvali jsme se směrem Hofburg, což je zimní sídlo Habsburků a zároveň sídlo prezidenta. V Hofburgu mají lidé možnost navštívit Sisi muzeum, Císařskou klenotnici a Španělskou dvorní jízdárnu. Velkou zajímavostí byly římské vykopávky nacházející se na Michaelerplatz vedoucí k nejdražší uličce Vídně, a to Kohlmarkt. Zajímavou dominantou je i Loosův dům, od významného architekta Adolfa Loose. Zpočátku budova sloužila obchodnímu centru, v současnosti je zde sídlo Raiffeisenbank.

Uličkami jsme se proplétali k  Augustiniánskému kostelu, který vypadá na pohled nenápadně, ale má důležitý význam. Jedná se o „Hrobku srdcí“. Dalším krokem naší výpravy byla návštěva Kapucínské krypty, což je Císařská hrobka habsburského rodu, (později habsburso-lotrinského). 

Naší poslední zastávkou byla gotická katedrála sv.Štěpána.  která se podobá  katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Vídeňané katedrále něžně říkají „Steffl“. Pozoruhodný je tady Pummerin, což je největší a nejtěžší zvon Rakouska. Naproti katedrály stojí za povšimnutí skleněná budova Haas-Haus, která je celá ze skla a oceli. Mnozí zde navštívili i obchod Zara. Během adventu mají lidé možnost nakoupit si na trzích u katedrály krásné výrobky, či se jen občerstvit mega preclíkem a punčem.

Ve Vídni si najde každý to své, jelikož je místem nespočetným krás a zajímavostí.  Doporučuji tuto metropoli navštívit v každém ročním období. 

Na závěr bych chtěla poděkovat kolegům Mgr. Renátě Mastíkové a Mgr. Pavlu Pojezdalovi za pomoc i spolupráci. Díky patří i vybraným žákům 9. tříd za společnost. Troufám si říci, že jste si to užili a obohatili jste se.

Blanka Fabianová 

Mikulášská sbírka

Postavu svatého Mikuláše většina z nás vnímá jako muže v bílém rouchu a mitře, s dlouhými vousy a velkou berlou, která je zpravidla doprovázena hodnými anděly a zlými, smradlavými čerty.

V pondělí 5. prosince bylo možno v Šenově pozorovat aktivní pohyb několika mikulášských skupin, složených z žáků devátých ročníků naší školy a jejich třídních učitelů. Čerty měli Mikulášové tradičně pod kontrolou, proto byla všude cítit spíš andělská atmosféra, která byla pravděpodobně příčinou neobyčejné štědrosti šenovských předškoláků, školáků, zaměstnanců školky i školy a v neposlední řadě i pracovníků městského úřadu. 

Svatý Mikuláš je tedy patronem všech dětí. S největší pravděpodobností tomu tak je díky legendě, ve které Mikuláš vzkřísil tři malé děti, které zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů. Je možné, že existuje nejeden učitel, který má pro čin hostinského jistou míru pochopení (zcela jistě ne na naší škole!), nicméně je pravděpodobné, že tato legenda se o fakta úplně neopírá. Pokud nějaké děti Mikuláš skutečně zachránil, bylo to ještě zaživa, když dal jejich rodičům dost peněz na splacení dluhu nebo na jídlo. 

Pokud je tedy Mikuláš patronem všech dětí, šenovští Mikulášové jsou tradičně již několik let patronem Marušky Kučerové, třináctileté slečny trpící dětskou mozkovou obrnou.

V letošním roce se podařilo vybrat více než 30 tisíc korun. (více informací o Marušce najdete třeba zde: https://www.maruskakucerova.cz/

Po dohodě s Maruščinými rodiči poputuje tento výtěžek na částečnou úhradu léčebného pobytu v Sanatoriích Klimkovice

Předání sbírky proběhlo v úterý 13. prosince a my vám touto cestou vzkazujeme velké poděkování od Marušky a jejich blízkých!

Divadelní workshop 7.D 

V 7. D letos žijeme divadlem:-) Abychom trochu nakoukli dramatickému umění pod pokličku, zajeli jsme si vyzkoušet na vlastní kůži, jak to na divadle chodí.

Zjistili jsme, že komunikace, správná mluva, vyjadřování emocí, pohyb a improvizace mohou být velmi zábavné, ale také nám mohou dát pěkně zabrat. A vymyslet, zrežírovat a zahrát před  publikem vlastní scénku? To prý bylo ze všeho nejtěžší:-)

A pár dojmů na závěr?

Soutěž “Objektiv 2022”

Na podzim jsme se s žáky třídy 7.D a 7.A zúčastnili krajského kola  kreativní soutěže “Objektiv 2022”, kde nás zaujalo téma řemeslné tvorby, příroda kolem nás. Soutěž pořádalo Středisko volného času, Ostrava. Jelikož přírodního materiálu je spousta, žáci se mohli vyřádit a ukázat svou tvořivost. Pracovali ve skupinách a jejich nápady byly úžasné, někteří se inspirovali i pohádkovými motivy.

Soutěž hodnotila odborná porota Moravskoslezského kraje a naše dílo je zaujalo natolik, že jsme tuto soutěž vyhráli. Organizátoři nás ocenili krásnými cenami a žákům tímto moc děkujeme a blahopřejeme.

Petra Jandová 

Beseda s Městskou policií Šenov v 9.C

Dne 15. 11. navštívili naši třídu v hodině občanské výchovy zástupci  Městské policie Šenov. Připravili si pro nás prezentaci a povídání o trestných činech, protože většina třídy už má 15 let, a je tedy již za své činy zodpovědná.  Následně se diskuze stočila na témata drog, cigaret, sebeobrany. Žáci se zajímali i o další témata. Osobně mě tato hodina velmi bavila. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí.  

za 9.C Lenka Filipová

BOBŘÍK INFORMATIKY

Naše škola se letos tradičně zúčastnila celostátní soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY.

Jedná se o předmětovou soutěž podporovanou Ministerstvem školství.

Národní kolo proběhlo během dvou týdnů v listopadu a u nás na škole se soutěžilo ve čtyřech kategoriích:

Kategorie MINI

V kategorii MINI (žáci 4. a 5. ročníku) se zúčastnilo celkem 123 žáků.(64 chlapců a 59 dívek)

Mezi úspěšné řešitele se nakonec zařadilo celkem 43 žáků. (13 čtvrťáků, 3 holky a 10 kluků a 30 páťáků, 16 kluků a 14 holek.)

Absolutním vítězem této kategorie se stal Filip Sedlák z 5.C, který dosáhl maximálního počtu bodů, tedy 192! (všechny úlohy vyřešil správně)

Kategorie BENJAMIN

V kategorii Benjamin (šesťáci a sedmáci) měřilo své síly celkem 137 žáků. (68 kluků a 70 holek). Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo dosáhl alespoň 120 bodů. To se povedlo celkem 25 žákům. (9 šesťáků, 4 holky, 5 kluků a 16 sedmáků, 7 kluků a 9 holek)

Absolutním vítězem v této kategorii se stal Jelonek Matěj, který chyboval pouze v jedné otázce a získal celkově 176 bodů.

Kategorie KADET

V kategorii Kadet (devítky a osmičky) byla účast nejslabší, protože týden, kdy soutěž probíhala, byl nabitý jinými akcemi a tyto okolnosti umožnily účast jen 106 žákům. (59 kluků a 47 holek). I zde byla laťka pro úspěšného řešitele nastavena na 120 bodů. Tu se povedlo překonat deseti kadetům. Genderově to bylo hezky vyvážené - pět kluků resp. pět holek, co se týče ročníku, tak pouze Matěji Kuncovi z osmého ročníku se podařilo vtěsnat mezi devět deváťáků. Na absolutní vítězství v této kategorii potřebovala Karolína Procháčková z 9.B 156 bodů (velmi slušný výkon!)

Kategorie Бобер

Aby jazyková bariéra nebyla hendikepem pro naše ukrajinské spolužáky, soutěžilo se v letošním roce i v kategorii Бобер. Zde se stala vítězkou Puhach Taisia z 6.DBlahopřejeme všem (nejen) úspěšným řešitelům a těšíme se na další ročník!

Šenov - Brno - Egypt a zpět...

Žáci 8. A se v úterý 22. 11. přenesli do doby starověkého Egypta. Na výstavě Tutanchamon v Brně  jsme společně zhlédli repliky vzácných pohřebních předmětů, pohřební schrány a samotný sarkofág. Vrcholem jistě byla jedna z nejznámějších staroegyptských památek - faraonova zlatá maska.

A. Borová, K. Polášková

Halloween v parku

Rok se s rokem sešel a v podvečer 8. 11. 2022  Zámecký park znovu ožil mnoha strašidly a duchy. Světýlka rámovala stezku, která tradičně vede od ZUŠ a končí u Staré školy. Účast byla letos tak nečekaně obrovská, že bylo potřeba se popasovat s odměnou pro všechny, kteří stezku absolvovali. Tečkou na zahřátí byl opět nealkoholický helloweenský punč a věhlasná dýňová polévka. Na osmi stanovištích děti plnily úkoly v halloweenském pojetí a užily si spoustu legrace. Pevně věříme, že se v takto hojném počtu sejdeme na další akci. Děkujeme za finanční podporu městu Šenov, paní ředitelce ZŠ Šenov, učitelům osmých ročníků a jejich žákům, školní družině, školní jídelně, zúčastněným členům SRPDŠ. 

Den otevřených dveří

Dne 10. 11. 2022 žáci naší školy, krásně vystrojeni, přivítali chlebem a solí návštěvníky Dne otevřených dveří. Dveře školy byly dokořán v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny, kdy měli hosté příležitost navštívit výuku, prohlédnout si školní prostory nebo hovořit s učiteli. Pro nejmenší příznivce byly připraveny omalovánky.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem návštěvníkům, ale i žákům a učitelům, kteří zajišťovali úspěšný průběh akce. 

Budeme se těšit na další setkání. 


Za celý tým Pavla Mecov

Día de los Muertos 

Podzimní čas se pomalu přesouvá směrem k vánočnímu očekávání, nicméně i na 2.stupni jsme si trochu pohráli se vzpomínkami na zesnulé. Zvolili jsme obě formy oslav, vyšší ročníky měly vzpomínku dušičkovou, nižší ročníky tak trochu ztřeštěný anglosaský Halloween. Účel ale splnily obě náplně hodin a my jsme si to spolu v českém jazyce a občanské výchově užili.


A. Borová, M. Foltová

Pythagoriáda

V říjnu proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. – 9. tříd se zájmem o matematiku. U nás ve škole si dobrovolně tuto soutěž vyzkoušelo 140 žáků. V letošním roce čekalo naše soutěžící patnáct zapeklitých příkladů, na kterých si mohli otestovat nejen své matematické schopnosti, ale také logické uvažování.

Nejvyšší počet bodů získali:

Pro nejlepší řešitele byly připraveny sladké odměny.

Václav T. ze 7.B bude porovnávat své vědomosti s vrstevníky v okresním kole, které se uskuteční 22. listopadu.  Přejeme mu hodně úspěchů.


Za organizační tým Pavla Mecová

Evropský den jazyků 2022

V průběhu října proběhl u nás na škole Evropský den jazyků. Součástí testování znalostí z angličtiny bylo i poslechové cvičení, žáci vyplňovali elektronický formulář.  Pro žáky jsme připravili takové podmínky, které napodobovaly prostředí při skládání jazykové zkoušky. Test byl poměrně náročný - žádný žák nedosáhl plného počtu bodů. Další výhodou tohoto typu testování bylo, že pokud žáci měli stejný počet bodů, zvítězil ten, který test odevzdal dříve.  Z každé třídy jsme vybrali nejlepší žáky. Všem vítězům moc gratulujeme. 

Za anglický jazyk Mgr. Slováková

Evropský den jazyků v jazyce německém jsme jako každý rok pojali trochu netradičně.

Žáci pracovali ve dvojicích a snažili se v časovém limitu nakreslit obrázek podle pokynů v němčině. Pokud žáci patřili mezi ty nejšikovnější, mohli si vypracovat i pracovní list, kde procvičili gramatické jevy a získali tak další cenné body.

Žáci sedmých ročníků s němčinou teprve začínají a tak pracovali ve trojicích.

Toto jsou vítězové letošního ročníku EDJ v jazyce německém: 
Vyučující cizích jazyků blahopřejí a těmto žákům předali sladkou odměnu.

Lenka Fukalová

Programy primární prevence na naší škole

V prvním listopadovém týdnu byl pro žáky našich sedmých tříd připraven program primární prevence na téma Kouření a my. 

Program byl veden jako přednáška s diskuzí a interaktivní hrou.

Žáci diskutovali s odborníky z resortu zdravotnictví nad fakty a riziky souvisejícími s kouřením. Celý program byl zacílen na motivaci k rozhodnutí nekouřit.

Žáci osmých tříd v říjnu 2022 absolvovali program zaměřený na rizika užívání alkoholu a motivaci ke snížení jeho konzumace. Také tato přednáška byla interaktivní a žáci se aktivně mohli do diskuze zapojit. Na závěr programu byla možnost si vyzkoušet brýle simulující opilost, které dokazovaly, jak obtížné je správně reagovat v silničním provozu po požití alkoholu.

Fukalová L. - metodik prevence ZŠ

Rádi bychom Vás informovali, že se na naší škole obnovila činnost žákovského parlamentu.
Žáci 2. stupně se sešli poprvé v tomto školním roce dne 13. 10.

Proběhlo seznámení s novým „bossem“, paní učitelkou Fabianovou, která převzala pomyslnou štafetu. Následně jsme se pobavili o našich plánech:

Budeme se opět těšit na další setkání a akce žákovského parlamentu.

Váš parlament

Setkání dětí s myslivci

V pátek 14. 10. 2022 se žáci 4. B v rámci projektového dne vydali za panem myslivcem Hubertem Rodkem a jeho paní, kteří dětem v lese a u rybníka ukázali, jaká zvěř žije v našich lesích, jak o ni pečovat nebo poznat její stopy, které jsme si společně odlili. Děti se seznámily také s různými druhy stromů, které rostou v našich lesích. V neposlední řadě se pak dozvěděly zajímavosti z mysliveckého života, jako je například specifická mluva nebo myslivecké tradice. 

Adaptační kurz 2022

Na začátku října proběhl adaptační kurz pro žáky 6. ročníků.  V nádherném prostředí rekreačního střediska Palkovické Hůrky se šesťáci zúčastnili mnoha teambuildingových aktivit. Během pobytu si na své přišli všichni žáci, protože aktivity byly velmi různorodé: užili jsme si týmové hry, sportovní soutěže, slavnostní večer s třídními učiteli i diskotéku.

Cílem  bylo seznámit se s novými spolužáky, třídním učitelem a vybudovat fungující tým. 

Kurz se vydařil a každý z účastníků si odvezl nejeden pěkný zážitek.


Co na to žáci?

Ingrid S. : “Bylo to prima, spousta her, zábavy a obrovské srandy. Určitě doporučuji dalším generacím 6. tříd.”

Verča P. : “ Když jsme tam jeli, říkala jsem si, že se mi tam moc nechce, ale když jsme dorazili do cíle, byla jsem moc ráda, že tam jsem. Každý den jsme si v odpoledním klidu povídali s klukama z naší třídy. Myslím, že jsme se hodně sblížili. Jsem moc ráda, že jsem tam byla.”

Anonym : “ Našla jsem si plno nových kamarádů. Byla tam mega sranda. Mrzí mě, že jsme tam nemohli být déle.”

Máme nové absolventy zkoušek Cambridge English :)

Na naší škole vedeme kurzy ke zkouškám Cambridge English různých jazykových úrovní, jsme totiž přípravným centrem pro tyto mezinárodně uznávané zkoušky. Pro žáky to znamená, že nemusí dojíždět do jazykových škol a na zkoušky se připravují ve známém prostředí našich jazykových učeben. Tyto kurzy nyní vede 5 vyučujících aj, protože zájem je tradičně velký. Těší nás to, v kurzech máme v tomto školním roce přes 60 žáků. 

Tentokrát proběhlo slavnostní předání certifikátů dalším deseti úspěšným angličtinářům ve středu, 05.10.2022. Složili úspěšně zkoušky na úrovních A1, A2 a B1. Moc gratulujeme!

Mgr. Karla Polášková, koordinátor zkoušek

Šenovští šikulové - velká výzva

V minulém týdnu se žáci naší školy stali na chvíli televizními hvězdami. V novém pořadu České televize “Šikulové - Velká výzva” se utkali s žáky školy ve Studénce o to, kdo vyrobí lepší kuličkovou dráhu. A jak to dopadlo? O tom se můžete přesvědčit v následujícím videu…. 

SPORTOVNÍ DEN 1. STUPEŇ

V pondělí 5. 9. 2022 se žáci druhých až pátých tříd zúčastnili společného sportovního dne. V rámci celého dopoledne se postupně probojovali různými disciplínami, jako například skokem do dálky, během, nebo také skákáním přes švihadlo. Všechny děti byly velmi šikovné a všech disciplín se zhostily s nadšením a vervou. Věříme, že se jim sportovní den líbil tak, jako nám.


Greetings from Britain

Ve druhém zářijovém týdnu vyrazilo 40 žáků naší školy se svými vyučujícími na studijně poznávací pobyt, tentokrát do městečka Eastbourne na jihovýchodním pobřeží Anglie. Navštívili jsme multikulturní Londýn a jeho London Eye a Tower Bridge, univerzitní Oxford, Brighton se Sea Life Centrem a Arundel plný historie. Rodilí mluvčí měli pro žáky připravenu výuku přímo v naší dobové rezidenci. Užili jsme si atmosféru a překrásné výhledy na věži i360 British Airways a útesech Seven Sisters. Kromě hezkého programu jsme měli  i nádherné slunečné počasí, mohli jsme se tak do školy vrátit plni dojmů z pobytu.

Mgr. Karla Polášková a Mgr. Lenka Fukalová

Sportovní den 

Na začátku školního roku proběhl na naší škole sportovní den. Dne 7.9. si poměřili síly zástupci všech tříd druhého stupně v atletice. Žáci soutěžili v běhu na 100m, hodu míčkem, ve skoku dalekém a ve skoku vysokém. Závěr patřil štafetám, které byly vyvrcholením celého sportovního dne. Závod byl rozdělen do dvou kategorií, a to mladší žáci (6. a 7 ročník) a starší žáci (8. a 9. ročník). Mladším žákům v celkovém počtu bodů dominovala třída 7.B. V těsné blízkosti se umístila třída 7.C a 7.A. U starších žáků zvítězila třída 9.A, následovala třída 8.A a třetí příčku si rozdělily třídy 8.C a 9.B. Kromě skvělých sportovních výkonů stojí za zmínku i fanoušci. Tribuny praskaly ve švech a žádná z tříd se nenechala zahanbit. V boji o putovní pohár školy budeme pokračovat zimním turnajem ve volejbalu a vybíjené.

Podané ruce

V úterý 6. 9. 2022 deváťáci opět podali svou pomocnou ruku nováčkům na 2. stupni. V roli průvodců během projektu “Podané ruce” seznámili šesťáky s tím, jak to na 2. stupni chodí… Provedli je školou a popovídali si o všem, co nováčky zajímalo. Po společné prohlídce školy, při níž každý deváťák provázel svého o několik let mladšího spolužáka, následovala práce ve dvojicích. Společným výtvarným úkolem bylo obkreslit své dlaně a napsat vzkaz tomu druhému. Vznikla tak nejen krásná díla, kterými si žáci vyzdobili třídy, ale hlavně nová přátelství.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ve čtvrtek 1. září 2022 nastal ten velký den. Proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků v sále restaurace na Horakůvce. Mnoho dětských tváří, některé ustrašené, jiné plné očekávání, přivítali vedle paní ředitelky, pana starosty a dalších členů zastupitelstva také jejich o rok starší spolužáci s krátkým představením. Na závěr předvedli žáci devátého ročníku své hudební vystoupení. Popřejme novým žákům, aby následujících devět let bylo vyplněno spokojeností, radostí z nabytých vědomostí a dovedností a také spoustou nově navázaných přátelství.

                                                                                               Mgr.Pavla Mecová

Podané ruce prvňáčkům

V pátek 2. září 2022 si žáci 5.A a 5.B připravili pro své nejmenší kamarády zábavné dopoledne. Na stanovištích na prvňáčky čekaly různé aktivity - děti malovaly, skládaly písmenka, počítaly, ani na pohybové aktivity jsme nezapomněli. Se všemi úkoly se naši malí žáčci statečně poprali, a tak byli na závěr za svou velikou snahu odměněni. Věříme, že si dopoledne užili.

Mgr. Petra Mališová

Den otevřených dveří

Uff…slyšeli jste tu ránu? To nám spadl kámen ze srdce - Den otevřených dveří je po všem chystání a přípravách za námi! A máme z toho opravdu radost :-) Ne proto, že je konec, naopak - zahájili jsme jím na celý školní rok plánované oslavy šedesátin školy, ohromně jsme si s vámi akci užili a doufáme, že vy také. (Trošku neskromně tak soudíme podle hojné účasti, super atmosféry, milých slov i úsměvů na tvářích.) 

K vidění toho bylo opravdu hodně – respirium se v sobotu díky místním zahrádkářům a včelařům podobalo spíš úžasné botanické zahradě či skleníku a hned při vstupu navodilo příjemnou atmosféru. Otevřeny byly jídelna, knihovna i odborné učebny, kde si návštěvníci mohli prohlédnout a vyzkoušet moderní techniku, programy, nástroje i další vybavení.

O tom, že bylo na co se dívat, svědčí jistě fakt, že mnozí zde strávili téměř celé dvě hodiny - a to byly prázdniny:-)

Bonusová otázka na závěr - tipli byste si nejmladšího a nejstaršího návštěvníka ?


V rámci etikety nebudeme samozřejmě sdělovat přesný věk, ale snad můžeme napsat, že nejmenší miminka se sotva stihla o prázdninách začít rozkoukávat po světě, zatímco někteří pamětníci si přišli zavzpomínat, jak do zdejší školy začali chodit před padesáti, či dokonce šedesáti lety!

Zkuste najít nějaký lepší důkaz o tom, že škola stmeluje, svádí dohromady ty, kteří by se jinak nikdy nepotkali, ovlivňuje nás často na celý život a rádi na ni vzpomínáme:-)

Děkujeme vám za účast, rádi jsme se s vámi setkali a těšíme se na viděnou na dalších letošních akcích!