Život ve škole

Projektový den “RoboKód”

V pátek 10. června 2022 proběhlo společné setkání dětí naší partnerské polské školy a vybraných žáků osmého ročníku. V rámci projektového dne, který připravili učitelé druhého stupně naší školy se polské děti ve spolupráci s těmi českými seznámily s novými moderními pomůckami, jež v rámci projektu naše škola využívá. Po krátkém přivítání našich polských partnerů se jednotlivé skupiny žáků vydaly společně plnit úkoly související s rozvojem polytechnického vzdělávání, robotizace a algoritmizace. Žáci si vyzkoušeli orientaci a kooperaci ve virtuálním prostředí prostřednictvím VR brýlí Oculus. Společně programovali pohyb robotů a v prostředí Scratch si vytvořili vlastní hru. (viz níže)

V závěru dne se pokusili prostřednictvím technické stavebnice Fischertechnik sestrojit funkční mechanickou převodovku, na níž demonstrovali princip převodu ozubených kol a rozvíjeli tak svou technickou a prostorovou představivost.

Naše společné setkání bylo pro všechny zúčastněné nevšední příležitostí poznat jinou kulturu a prolomit tak jazykovou bariéru obyvatel společného regionu žijících v rozdílných státech.

Za organizační tým projektového dne děkuji všem zúčastněným.

Mgr.Tomáš Huťka

Soutěž v německém jazyce

Dne 16. 6. 2022 se konala soutěž v německém jazyce. Soutěžili žáci devátých tříd.

Jednalo se o prezentaci na téma VOLNÝ ČAS A KONÍČKY, kterou připravovali na základě daných kritérií. Poté ji měli představit mluveným projevem porotě a zúčastněným žákům. Žáci si takto mohli ověřit své jazykové znalosti.

Porota vybrala tři místa:

1. místo Patricie C., 9. D,

2. místo Tomáš V., 9. B

3. místo Jana V., 9. A.

Žáci pak vybírali CENU PUBLIKA, tu získala Klára Ch., 9. D. Hodnotil se nejen obsah, plynulost, výslovnost, gramatika jazykového projevu, ale i kreativita.

Výhercům blahopřejeme. Všem zúčastněným patří velký dík za účast, odvahu, zodpovědnost a pečlivost, s jakou se k dané tématice postavili.

Chválíme soutěžící za podané výkony.

Blanka Fabianová a Renáta Mastíková

učitelky jazyka německého


Putování po Evropě

Dobrý den, ciao, guten Tag, dzień dobry, salut, dobrý deň se ozývalo po chodbách a ve třídách ZŠ Podlesí, kde se kluci a holky celý květnový týden toulali skrz naskrz vybraným evropským státem. Ke konci týdne jsme všichni spojili naše nabyté zkušenosti a vědomosti a podělili jsme se o ně nejen s kamarády, ale také s našimi nejbližšími. Prostřednictvím mluvy v cizím jazyce, tance, krátkých scének nebo návštěvy mafiánů v Palermu jsme ve čtvrtek společné putování po Evropě představili rodičům a příbuzným a dohromady jsme si ještě zasportovali při eurohumoriádě na našem školním hřišti. Všem děkujeme za moc fajn projektový týden a těšíme se na další společné akce.

Veronika Lasoňová

MLADÝ CYKLISTA

O tom, jak je důležité znát pravidla silničního provozu, poskytnutí první pomoci či umět dokonale ovládat jízdní kolo, se mohli přesvědčit naši žáci na již tradiční dopravní soutěži Mladý cyklista, kterou pořádal BESIP. Soutěžící plnili celkově čtyři disciplíny, ve kterých museli prokázat znalost pravidel silničního provozu na dopravním hřišti, zvládnout písemný test, poskytnutí první pomoci zraněnému a poslední disciplínou byla jízda zručnosti.

Po vydařeném obvodním kole, kde naše čtyřčlenná skupina skončila v mladší kategorii na 1. místě a starší skupina na 2. místě, jsme s radostí postoupili do městského kola. Dobře naladěni a stmelení předchozím úspěchem jsme se zúčastnili městského kola v Ostravě-Hrabůvce. Ve velmi silné konkurenci se našim starším žákům (II. stupeň) příliš nevedlo a o pouhý jeden bod nám utekla pomyslná bramborová medaile. Starší žáci se tedy umístili na 5. místě ze sedmi zúčastněných škol. O poznání lépe si vedla naše mladší čtyřčlenná výprava složená z žáků I. stupně, kteří skončili na krásném 2. místě. Do krajského kola mohl postoupit pouze ten nejlepší z každé kategorie, takže naše cesta v městském kole končí.

Bohužel se nám v letošním ročníku nepodařilo postoupit do krajského kola, ale i přesto účast naší školy hodnotíme kladně a již teď se těšíme na další ročník. Velké poděkování patří také našim žákům, kteří svým vzorným chováním reprezentovali naši školu a město Šenov.

Za tým dopravní výchovy Mgr. Nela Cudráková a Mgr. Pavel PojezdalaA 8.D právo zaujalo, pozvali si tedy experta...

V hodinách občanské výuky se stále probírá právo, jehož "ochutnávku" nám nedávno nabídli šenovští městští policisté. Ale 8.D PRÁVO zaujalo, proto si pozvali mezi sebe jednoho z nejslavnějších šenovských advokátu Mgr. Radima Struminského.
Nyní již známe všechna právnická povolání, máme představu o tom, co nás čeká na právnické fakultě a někteří z nás už ví, jak se člověk cítí v advokátním talárů.

Jsme hrdi, že naše škola je almou mater tohoto advokáta a věříme, že za pár let bude nějaká budoucí 8.D hostit slavnou osobu, která dnes seděla v žákovské lavici.

Těšíme se na něj/ni.

8.D

Městská policie ve škole, konkrétně v 8.D

Žádný průšvih, žádný problém…to jen zástupci policistů ze Šenova přijali naše pozvání do občanské výchovy. Právě v hodinách OV probíráme zajímavé téma PRÁVO, a tak jsme se chtěli zeptat na praxi. Dozvěděli jsme se mnoho informací o důležitých paragrafech, předpisech a pravidlech, o náročnosti této profese i o tom, jak důležitá je prevence. Zajímavé byly konkrétní příklady. V závěru jsme společně besedovali nad možnostmi řešení různých situací. Akční také byla ukázka zbraní…

Beseda všechny zaujala =).

Děkujeme

8. D + Štrbi

Škola v přírodě, aneb dny plné nevšedních zážitků

Také si pamatujete souboj o vrchní palandu patrové postele na pobytové akci? Štěbetání v jídelně, kde se po celodenním pobytu venku zaprášilo ze všech talířů? Opálené tváře, unavené nohy plné škrábanců, jedno oblíbené tričko, které se nenechalo po celý pobyt přesvědčit k výměně? Některé věci se zkrátka nemění. Kouzlo lesa, poklidnost potoků a řek, malebnost luk, mýtin a studánek. Všechny tyto malé i velké zázraky přírody budou dětmi i nadále vstřebávány plnými doušky navzdory veškerému pokroku. Lesní obora, hry v přírodě, sportovní aktivity, výpravy, zpívání s kytarou, malba, land art i disco dance. Všechno, co se vešlo do pěti dní na pobytu školy v přírodě třeťáků ze 3.A a 3.B. na Bílé v Beskydech. Může se zdát, že si v pátek odvezli to, co si v pondělí přivezli. Nenechme se ale zmást jen obsahem kufrů. Vzpomínky jsou totiž mnohem více.

za tým školy v přírodě, Andrea Liolia a Simona KundelováPasování prvňáčků

První rok školní docházky je pro každého z nás ve znamení zvládnutí prvních krůčků ve čtení, psaní a počítání. Prvňáčci z naší základní školy ukázali, že jim čtení už jde. Své umění předvedli v Šenovské knihovně, kde byli v měsíci květnu slavnostně pasování na čtenáře. Za odměnu děti získaly od paní Simony Slavíkové čtenářský průkaz, záložky do knih a sladkou odměnu.

V. Kravčíková

Krásná jako kvítka na modranském džbánku, je ta země…

Přes verše Jaroslava Seiferta se přeneseme do současnosti. V přírodě je vše propojeno a my jsme také součástí tohoto systému. Chceme, aby naše planeta byla stále krásným místem pro život, a tak s ní navazujeme dobré vztahy všemi smysly.

V pátek 13. května jsme si to se žáky prvního stupně připomněli tradičním Dnem Země. Páťáci z „áčka“ a z „béčka“ pod vedením učitelek Jarmily Doleželové a Martiny Válkové pro nás připravili spoustu zábavných úkolů, které jsme absolvovali my mladší. A tak vedle sebe žáci poznávali přírodniny, běhali štafetu s šiškami, třídili odpad (jenom jako!), také zašli zkontrolovat čapí hnízdo, mezitím si zasportovali – jak jinak, než pod modrou oblohou. Den Země umocnilo krásné počasí plné sluníčka, naplněného vůní květin a kvetoucích keřů. Nakoukněte, jak se nám tento den vydařil!

Za 1. stupeň Nina Pončová

Exkurze s ČZS

V pátek 13. 5. jeli vybraní žáci 7.-9. ročníku na “šprťák” se zahrádkáři města Šenova.

Navštívili jsme Arboretum v Bílé Lhotě, v němž se nachází asi 300 různých druhů a kultivarů dřevin rozličných barev a tvarů. Je zde pěstována i řada vzácných a sbírkových dřevin – například japonské javory, vilíny a magnólie.

Další zastávkou byl zámek Náměšť na Hané, kde jsme absolvovali prohlídku obytných prostor zámku, zakončenou výstavou arcibiskupských kočárů.

Poslední zastávka byla ve Veteran Areně v Olomouci. Dozvěděli jsme se fakta o historii československého motorismu, prohlédli si historické automobily a motocykly.

Exkurze se vydařila a všem se moc líbila. Velké poděkování patří zahrádkářům města Šenov a SRPDŠ, díky kterým se exkurze uskutečnila.

Pavla Mecová

Exkurze Osvětim 2022

Po pár letech exkurzního půstu vyrazili naši deváťáci 12. 5. na již tradiční návštěvu muzea koncentračního tábora v Osvětimi. Tato akce je dlouhodobě mezi žáky vyhledávána. Ani po tolika desetiletích nepřestává historická existence koncentračního tábora překvapovat v lidském a emocionálním smyslu. A zejména v současnosti je potřeba si dějiny především 20. století připomínat.


Nejlepší je nezačít…

...byl název programu primární prevence pro žáky letošních 7. a 9. tříd na naší škole ve dnech 3. 5. a 5. 5. 2022. Ve třídě přednášely a s žáky debatovaly o kouření dvě lektorky ze Zdravotního ústavu Ostrava. Součástí těchto přednášek byla práce s magnetickými tabulemi, projekce i modelové situace. Nechyběl brainstorming a diskuze na závěr. Cílem bylo informovat o faktech a zdravotních účincích kouření a také o dosažení toho, aby se dítě stalo vědomě nekuřákem.

Mgr. Fukalová Lenka - metodik prevence ZŠ

Den Země na ZŠ Šenov

V pátek 29. dubna vyrazili všichni žáci 2. stupně se svými učiteli na sedmikilometrový pochod po Šenově. Podívali se k hájence, prošli Pežgovským lesem, zavítali i do sousedních Bartovic. Po cestě na ně čekalo několik míst, na kterých museli splnit netradiční a zajímavé úkoly, většinou spojené s ekologií a ochranou přírody. Ale hlavně se děti dívaly kolem sebe. Žáci i učitelé se shodli na tom, že je naše Země opravdu krásná a stojí za to se o ni starat a chránit ji. Všechny třídy na závěr získaly zaslouženou odměnu, kterou jim věnovalo SRPDŠ. Zažili jsme v přírodě krásný den plný pohybu, pohody a kamarádů.

za organizační tým Š.Tomisová

Dravci

Naši školu poctila svou návštěvou společnost Zayferus, která vlastní největší sbírku dravců v ČR, mnozí z nich jsou u nás skutečně unikátní. Orel kamčatský, sokol stěhovavý, sup krahujový, karančo jižní a mnoho dalších. Dětem byl předveden bohatý program včetně ukázky lovu.

Žáci měli rovněž možnost získat upomínkové předměty a jako hlavní výhru si odnést poukázku na přehlídku dravců v Lednicko-valtickém areálu. Byl to senzační zážitek, který si děti i učitelé užili, a nám už zbývá jen poděkovat za možnost uskutečnit akci na šenovském hřišti a doufat, že k nám společnost Zayferus zase brzy zavítá.

Výtvarná soutěž

Žáci naší školy se zapojili do VI. ročníku česko - polské výtvarné soutěže vyhlášené SVČ Korunka v Ostravě, tentokrát na téma "Tajemství přírody".

Porota složená z českých a polských zástupců to neměla vůbec jednoduché, jelikož musela vybírat z rekordních 1484 prací ty nejlepší. O to víc nás mile překvapilo, že mezi autory nejlepších výtvorů byli vybráni i dva naši žáci - Zuzana Č. - 7.D a Ondřej J. - 4.A.

Slavnostní předání ocenění proběhlo 22. 4. 2022 v polských Katovicích.

Výhercům gratulujeme, zároveň děkujeme všem soutěžícím a těšíme se na další skvělá díla.


Za VV Mgr. Táňa Ševčíková, Mgr. Nina Pončová a Mgr. Andrea Liolia


EXKURZE 6. TŘÍD DO PLANETÁRIA

Pokud ještě váháte, čím se zabavit v nadcházejících dnech volna a máte doma některého z našich šesťáků (nebo spolu třeba kamarádíte), můžete využít nejen slunečných dnů, ale i jasných nocí k pozorování hvězdné oblohy – účastníci naší exkurze vám noční romantiku jistě obohatí poutavým výkladem o jarních souhvězdích a dalších zajímavostech v hlubinách vesmíru. Koncem března se totiž v Planetáriu Ostrava zúčastnili výukového programu Bouřlivá planeta. Čekala je sférická projekce hvězdné oblohy s živým komentářem i zajímavý film o posunu tektonických desek a následcích tohoto pohybu na život na naší planetě.

V Experimentáriu si pak žáci prohlédli zajímavé expozice a upevnili nabyté vědomosti vyplněním pracovního listu. V zeměpise se jim tyto znalosti jistě budou hodit a povídáním o hvězdách navíc mohou okouzlit i vás, tak se neváhejte zeptat:-)


Mgr. Barbora Sikorová

Velikonoce po anglicku neboli Easter Egg Hunt

Nejedná se o nový seriál z dílen streamovacích služeb, ale o zdařilou aktivitu našich žáků z 9. C. Dali jsme hlavy dohromady a vznikl skvělý nápad, kterého se žáci ujali s vervou a ochotou sobě vlastní. Přes výrobu zdařilých kraslic a úzkou spolupráci s vyučujícími si zkusili, jaké je organizovat projekt většího rozsahu.

Jak je z názvu patrné, využili jsme kreativních hlaviček se znalostmi tradic ve Velké Británii - žáci hledali vajíčka se slovy, která se hodila do klasické anglické velikonoční říkanky. Aktivitu jsme realizovali ve všech třídách na 2. stupni. U mnohých nápadů jsme se také pobavili. Ale doplňovačkou projekt nekončí - žáci vytváří velikonoční přání, která si budete moct prohlédnout na chodbách školy během třídních schůzek 28. 4. 2022 :-)

Děkuji za spolupráci deváťákům a všem kolegům.

Za vyučující AJ

Mgr. Dagmar Slováková

Aprílová výuka

V pátek proběhlo naše vyučování v 1.B trochu jinak. Vždyť první duben je k tomu stvořen. Proto jsem oslovila budoucí kolegy z našich devátých tříd, aby si vyzkoušeli, do čeho jdou. Tak si deváťáci zahráli na učitele. Někteří vážněji, jiní méně. Dětem se aprílová škola moc líbila. Soutěžily, vybarvovaly, přiřazovaly obrázky, počítaly. Děkuji statečným deváťákům: Káje, Terce, Elišce a Kubovi, že do toho šli a prvňákům tak oživili výuku.

V. Kravčíková

Zápis do první třídy

Říká se, že první zážitky bývají nezapomenutelné, a měly by být hlavně i fajn. Jeden takový pohodový zážitek měli naši budoucí prvňáčci v aprílový čtvrtek 7. 4. 2022. Mnozí z nich se poprvé reálně setkali se školním prostředím nejen jako návštěvníci, ale jako vážené osoby, pro které se ten slavnostní zápis konal. Nutno podotknout, že dětští aktéři si to opravdu užili a zdaleka nebyli tak nervózní jako jejich rodiče. Malé i velké návštěvníky měli na starost žáci 9. ročníku, kteří se o všechny opravdu fantasticky starali. Těšíme se, že naše škola v září ožije novými tvářemi prvních tříd.

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Převaha cizojazyčných soutěží a cizokrajných slov v projevech náctiletých neznamená, že se čeština snad vůbec nepoužívá či nevyučuje. Pravda, není to příliš oblíbený předmět. Neuvidíte zde hanbaté obrázky zvířat nebo domorodých obyvatel dalekých zemí. V češtině si nespočítáte, kolik přeplatíte na hypotéce, ani zde nenaprogramujete robota, který přejede paní uklízečce ve 2. patře nohu.

Můžete se v ní třeba ale naučit, jak někoho v podstatě zadarmo potěšit a udělat radost lidem kolem sebe, slovem i písmem.

Je nám velkým potěšením představit vám naši letošní úspěšnou účastnici okresního kola češtinářské olympiády - Dorka P. z 9. C se umístila na skvělém děleném 6. -10. místě mezi téměř stovkou soupeřů.

Gratulujeme !!!

P. S. Píše čarokrásné slohovky a je neuvěřitelně milá a skromná.

Mgr. Alice Borová

Recitační soutěž - krajské kolo

Dne 1. 4. se uskutečnilo krajské kolo recitační soutěže ve SVČ Korunka Ostrava. Naši školu reprezentovali dva žáci, kteří postoupili z okresního kola. Opět se soutěžilo ve čtyřech kategoriích, kdy žáci přednesli své básně či prózu. I v tomto kole byli naši žáci velmi úspěšní. Vítězslav V. z I.C a Štěpán S. z III.D se umístili na nejvyšších příčkách. Krajské kolo bylo pro 0. a I. kategorii závěrečné.

Výhercům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy.

tř. učitelky PaedDr. Kozáková A., Mgr. Stejskalová J.

Jarní turnaje

Konečně jsme se zbavili covidu a mohli tak po dvou letech obnovit naše školní soutěže sportovních her. Na vyučujících tělocviku bylo vidět nadšení, které se projevilo při přípravě. Jarní turnaje proběhly 16. a 17. 3. 2022. Soutěžily v nich mezi sebou všechny ročníky druhého stupně. Dívky 6. a 7. ročníků se utkaly v přehazované, v níž zvítězily třídy 6.D a 7.C. Chlapci zápasili ve florbalu, zde vybojovaly první místa 6.B a 7.D. Žáci vyšších ročníků se utkali v házené a ve futsalu.

V házené patřilo zlato žákyním 8.A a 9.B, ve futsalu chlapcům 8.C a 9.A.

V tělocvičně vládla úžasná atmosféra a bylo vidět, že nám tyto akce všem moc chyběly. Poslední vteřiny jsme se zatajeným dechem sledovali napínavé koncovky zápasů. Z hlediště se ozýval křik oddaných spolužáků při fandění svému týmu. Pro hráče se stala tělocvična bojištěm o každý bod a rozhodčí nemilosrdně odpískali každý faul.

Vítězům moooooooc gratulejeme a těšíme se na další podobné akce.

Tým tělocvikářů

Matematický klokan

V pátek 18. 3. 2022 jsme se zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Cílem je zvýšení zájmu o matematiku, snaha ukázat, že matematika není nezáživný vyučovací předmět. Klokan se snaží ukázat žákům úlohy zajímavé a netradiční, ať už svým obsahem či formou zadání.

Mezi nejlepší řešitele kategorie Benjamin se zařadili Matyáš S. (7.B), Matěj K. (7.A) a Jakub K. (6.A), v kategorii Kadet to byli Matt G. (9.D), Matěj K. (9.B) a Kryštof S. (8.D).

Děkujeme všem soutěžícím, kteří se zúčastnili a ověřili si tak své matematické znalosti, prostorovou představivost či logické myšlení.

Mgr. Pavla Mecová

Cesta za prvními místy v okresní přehlídce recitační soutěže

Přestože jasná obloha slibovala krásný jarní den, páteční ráno bylo chladné a především rozpačité. Není se čemu divit. Čekala nás cesta na okresní kolo recitační přehlídky. Nervozita nás však brzy opustila. S prvňačkou Medou nám díky jejím rétorickým hrám cesta nejen rychle uběhla, ale zároveň jsme si patřičně rozcvičili mluvidla. Nejednou jsme se zasmáli, a tak jsme na pódium Domu dětí a mládeže v Ostravě - Porubě přijeli dobře naladěni a především krásně vystrojeni. Sváteční šaty a společenské motýlky nebyly zajisté jediným důvodem našeho úspěchu. Kritéria přednesu jsou jasně dána, takže byla psychosomatická jednota a soulad obsahového a výrazového projevu u mnohých oceněna. Nemalé však bylo naše nadšení, když paní porotkyně vyhlásila Vítězslava V. z 1.C a Štěpána S. ze 3.D na prvních místech ve svých kategoriích.

Ocenění a gratulace si zasluhují nejen chlapci postupující do krajského kola, ale také všichni odvážní reprezentanti naší školy. Přejeme všem, aby dále nacházeli v přednesu zalíbení, následovali povzbuzení odborné poroty a odnášeli si z něj dobrou zkušenost a milé vzpomínky

Mgr. Andrea Liolia

Mgr. Eva Draisaitlová

Prvňáčci zpátky ve školce …

Že by se dětem z 1. B ve škole nelíbilo? To určitě ne. Byly pouze pozvat předškoláky z MŠ Lapačka k zápisu do první třídy. Žáci nacvičili krátký program, ve kterém hravou formou představili, jak pracují ve vyučování. Každý předškolák dostal pozvánku k zápisu a malý dárek. Na závěr si děti společně zazpívaly.

Vystoupení se všem líbilo a za odměnu jim budoucí školáci a paní učitelka připravili malou „bojovku”, ve které si žáci museli najít záložky do učebnic.

Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme!

Mgr. V. Kravčíková

Olympiáda v českém jazyce (48. ročník, I.kategorie)

Naši deváťáci i osmáci se i přes karanténní opatření pustili do školního kola olympiáda pro Čechy v nejjednodušším cizím jazyce - českém jazyce. Museli se již tradičně popasovat s netradičními úkoly mluvnickými a do toho je čekal i úkol slohový na téma U nás na náměstí/návsi. Zde jsou nejlepší účastníci, Dorka Pastrňáková pak postupuje i do okresního kola. Gratulujeme !!!

 1. Pastrňáková Dorka (9.C)

 2. Horáková Natálie (9.D)

 3. Bradáčová Sofie (9.A)

Mgr. A. Borová

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

I takto bychom mohli představit obvodní kolo recitační soutěže, do které se zapojilo celkem třicet čtyři malých i velkých recitátorů. Reprezentace se zhostily nejen děti Základní školy Střed a Podlesí, ale také sousední Václavovice. Dovedností každého recitátora je obsahová znalost přednášeného díla. Takže pokud vám není známo, na kterém cvičišti čtyři svišti piští, děti rozhodně ví, o koho jde, a co se na daném místě odehrává. Mnozí rovněž ovládají přiměřené mluvní tempo a poutavě intonují v přirozeném postoji i výrazu.

Každý recitátor si zaslouží potlesk a ocenění, přestože ten největší patří těm, kteří postupují do kola krajského. Za nultou kategorii se umístili Meda Dvořáková a Antonín Skýba z 1.A, Vítězslav Vicher z 1.C a Paulína Lazorová z Václavovic. V první kategorii se umístili na postupujících místech Nela Macurová z 2.C, Štěpán Sekera, Eliška Chobotová ze 3.D a Klára Fajkošová z Václavovic. Z nejstarších postupujících se umístili Matyáš Fialka z 5.A, Lukáš Vávra z 5.B a Filip Vrajík a Anna Vítková z Václavovic.

Byla by škoda pojmout přednes jako splněný domácí úkol v rámci povinné školní docházky. Tvůrci poezie i prózy svými díly dokáží pobavit, dát podnět k zamyšlení a především novou interpretací recitátora zprostředkovat zážitek před publikem, který zůstane na celý život.

Postupujícím dětem přejeme do dalšího kola nejen úspěch, ale především radost z vlastního projevu a z umělecké atmosféry.

Mgr. Andrea Liolia a Mgr. Eva Draisaitlová


zkoušky Cambridge English

Šenovská základní škola již několik let umožňuje svým žákům vykonat zkoušky Cambridge English, a to ve spolupráci s JŠ Cloverleaf. Rádi vás informujeme o tom, že šest žáků 9. ročníků získalo mezinárodně uznávaný certifikát, tentokráte již na úrovni KET B1, jsou to: Antonín Karas, Jakub Kyška, Jeroným Jan Soszka, Dorotka Pastrňáková, Matěj Kuntoš a Jan Kroček. Je to poprvé, kdy jsme žáky přihlašovali na tuto vyšší úroveň zkoušek, kde měli prokázat zdatnost ve všech čtyřech jazykových kompetencích a všichni tito žáci dosáhli maximálního možného počtu bodů.

Dne 22. 2. 2022 byly žákům certifikáty a dárečky předány z rukou Mgr. Poláškové a paní ředitelky Mgr. Pavliskové. Nutno dodat, že se k této zkoušce žáci připravovali sami, o to více gratulujeme 😉.

Zájem o přípravné kurzy na ZŠ Šenov ke zkouškám YLE (young learners - 6. a 7. ročník) je již tradičně velmi vysoký. V tomto školním roce připravujeme ke zkoušce úrovně KET také žáky 8. ročníků, budou ji skládat letos v červnu.


Mgr. Karla Polášková, předmětová komise cizích jazyků

Hurá, letos jsme se konečně dostali na Lyžařský kurz.

I když příprava byla velmi náročná, dokázali jsme nakonec vypravit dva turnusy žáků 7., 8. a 4. ročníků. Kurzy proběhly opět v lyžařském středisku Bílá, kde máme skvělé zázemí nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé lyžaře. Sněhové podmínky byly perfektní a všichni žáci odjížděli z kurzu jako zdatní lyžaři.

Pobyt byl doprovázen celolyžákovou soutěží, která vyvrcholila poslední večer závěrečným ceremoniálem.


Tým tělocvikářůValentýn 2022

Svátek svatého Valentýna se každoročně slaví 14. února. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou srdce jako symbolu lásky.

Na naší škole mohli žáci prvního i druhého stupně vkládat do připravených krabic přáníčka-Valentýnky, kterými chtěli na den zamilovaných obdarovat své kamarády nebo učitele. V pondělí naši “pošťáci” roznesli přání děvčatům, chlapcům i učitelům na naší škole.

Množství přáníček svědčí o tom, že i mezi námi jsou ti, kteří takto řeknou jiným, že je mají rádi.

A že láska prochází žaludkem, se přesvědčila třída 9.C :-)

Mgr. Pavla Mecová

Soutěž v anglické konverzaci

Dne 03. 02. 2022 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci měli za úkol vyjádřit se k zadaným tématům, hodnotila se bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická přesnost.

Šesté a sedmé ročníky mluvily o rodině, domově nebo škole a koníčcích. Žáci osmých a devátých ročníků měli na výběr téma shopping, sport, bydlení.

Výkony některých žáků, jazyková pohotovost a kreativita nás velmi mile překvapily. Děkujeme všem 34 žákům za účast, vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Výsledky:

6. ročník

1. místo: Vrkoč David

2. místo: Fukala Vojtěch, Boček Adam

3. místo: Bukovská Karolína, Snížek Antonín

7. ročník

1. místo: Pavuk Richard

2. místo: Pitrunová Natálie, Kriebelová Elizabet

3. místo: Prokeš Martin, Zahradník Viktor

8. ročník

1. místo: Filipová Lenka

2. místo: Kalužíková Ema, Novotná Rebeka

3. místo: Šostáková Karolína, Sivková Regina

9. ročník

1. místo: Soszka Jeroným Jan

2. místo: Kroček Jan

3. místo: Pastrňáková Dorota, Kyška Jakub

Vyučující angličtiny 2. stupně

Zeměpisná olympiáda

Navzdory tomu, že současná doba nepřeje shromažďování větších skupinek lidí, podařilo se učitelům zeměpisu Mgr. Miroslavu Bolkovi, Mgr. Radimovi Kozlovi a Mgr. Ondřeji Mlčákovi zorganizovat školní kolo zeměpisné olympiády. Po ročním intermezzu měli tedy žáci druhého stupně ZŠ Šenov možnost zasoutěžit si ve svém oblíbeném předmětu. Letošní ročník byl poněkud ztížen tím, že zadání nevytvářeli šenovští zeměpisáři a nevycházelo tedy přímo z našeho ŠVP, nýbrž bylo zasláno organizátory ze Západočeské univerzity v Plzni. Přesto se naši žáci se všemi záludnými otázkami poprali se ctí a my bychom jim tímto chtěli poděkovat za účast a vyslovit uznání. Žáci tradičně soutěžili rozděleni do tří věkových kategorií: 6. ročník kategorie A, 7. ročník kategorie B a dohromady 8. a 9. ročník jako kategorie C. Jména výherců jsou následující:

Kategorie A

 • 1. místo: Matoušková Stella, 6.D

 • 2. místo: Zdralek David, 6.B

 • 3. místo: Kučerová Anna, 6.D

Kategorie B

 • 1. místo: Kuzmiak Jan, 7.D

 • 2. místo: Kriebelová Elizabeth, 7.D

 • 3. místo: Dobiáš Rostislav, 7.B

Kategorie C

 • 1. místo: Kuntoš Matěj, 9.C

 • 2. místo: Najmon Alexander, 9.C

 • 3. místo: Soszka Jeroným Jan, 9.B

Všem výhercům přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy v okresním kole! Poděkování patří také M. Bolkovi, R. Kozlovi a O. Mlčákovi za organizaci soutěže, vyhodnocení a přípravu reprezentantů na okresní kolo.

Za tým organizátorů zeměpisné olympiády Mgr. Miroslav Bolek

Evropský den jazyků

V prvním pololetí tohoto školního roku proběhla ve všech třídách na druhém stupni ZŠ soutěž v cizích jazycích – tedy angličtině a němčině.

Práce ve skupinkách, zábavné procvičování učiva a možnost vyhrát sladkou odměnu byly společnou linkou těchto hodin. Připomněli jsme si tímto oslavu Evropského dne jazyků. Níže uvádíme vítěze v jednotlivých ročnících:

Evropský den jazyků - Aj

6. ročník – 6.A: Horáková, Honcnejmanová, Cholevová

7. ročník – 7.D: Englert, Holásek L., Pavuk

8. ročník – 8. B: Řepišťáková, Vnenková, Zapletalová, Zucková

9. ročník – 9. D: Páčová O., Páčová V., Kaminský

Evropský den jazyků - Nj

7. ročník – 7.A: Pitrunová, Přečková, Novotná

8. ročník – 8.C: Filipová, Novotná, Kuntošová, Šimková

9. ročník – 9.A: Halamíček, Kápka, Kotásek

Vítězným skupinkám gratulujeme :)

Mgr. Karla Polášková (Aj) a Mgr. Lenka Fukalová (Nj)


"Je nebezpečný internet, nebo samotné chování na něm?

Tato otázka byla spojovacím článkem všech preventivních besed na naší škole 13. 12. 2021.

Ve spolupráci se vzdělávací společností e-Duha jsme na naší škole v tomto dni realizovali sérii preventivních programů na téma rizikového chování na internetu. Pro mladší žáky 2. - 5. tříd byly určeny hodinové besedy "Kamarádi online", "Rizika online" a "Netiketa", které jsou zaměřené na bezpečné chování v online světě (internet, počítač, počítačové hry, tablet, mobilní telefon).

Přednáška byla spojená s prezentací formou obrázků a fotografií a byla doplněná o praktické aktivity dětí — ankety a diskuzní fórum.

Na druhém stupni měli žáci 8.C dvouhodinovou přednášku "Fake news". Žáci se živě zapojovali do diskuze a bylo vidět, že témata jsou pro ně zajímavá i přínosná.

Některé další třídy, na které se nedostalo, budou tyto preventivní bloky absolvovat v lednu 2022.

Mgr. Lenka Fukalová — metodik prevence ZŠ

Druháci šli do Betléma!

(dujdaj dujdaj dujdaj dá...)

A šli tam s písní na rtech, za doprovodu třídního učitele a houslového virtuosa Aleše Bohanuse a jeho doprovodu! Pokud chcete jejich náladu přenést i na sebe, klidně se do vánočních koled zaposlouchejte a zazpívejte si s nimi!

01 Sedí pan táta na kraj stola

01 Sedí pan táta na kraj stola.mp3

02 Na Vánoce dlúhé noce

02 Na Vánoce dlúhé noce.mp3

03 Z jednej strany Hanka

03 Z jednej strany Hanka.mp3

04 My tři králové jdeme k vám

04 My tři králové jdeme k vám.mp3

05 Pásli ovce valaši

05 Pásli ovce valaši.mp3

06 Štědrej večer nastal

06 Štedrej večer nastal.mp3


Arboretum

Okolí budovy šoly na Podlesí prošlo velkou změnou. Téměř denně láká děti ke sportovním aktivitám moderní hřiště. Vedle sportoviště máme nově vybudované Arboretum, kde lze přírodu vnímat všemi smysly současně.

Hmatem se můžeme učit rozpoznávat stopy zvěře, zrakem a sluchem druhy dřeva, čichem vůni květeny motýlí louky. A chuť? Tu uplatníme při ochutnávce bylinek pěstovaných na spirálovém záhonku. V našem Arboretu máme rovněž příbytky pro drobné živočichy. Létající hmyz se může ukrýt do hmyzího domečku a pro lezoucí hmyz je připravena hromada mrtvého dřeva.

Naši zvídaví žáci využili letos slunečných podzimních dnů k prohlídce expozic celého projektu. Přitom ověřili přesnost „ukazatele“ času slunečních hodin. Před nadcházející zimou děti školní družiny pečují o nově vysazené rostliny. Za to jim patří velká pochvala.

Hlavní pozorování života v Arboretu nás čeká až v jarních a letních měsících. Už se těšíme!EXKURZE BRNO 10. 11. 2021

Devátý ročník je zvyklý každoročně jezdit na dějepisnou exkurzi do pochmurné Osvětimi. Letos jsme si to přece jen trochu projasnili exkurzí do Brna za tamější památkou UNESCO. Navštívili jsme se dvěma skupinkami prvorepublikovou funkcionalistickou vilu Tugendhat.

Mohli jsme se v ní pohybovat jako skuteční obyvatelé a prošli jsme všechna její zákoutí. Vedle samotné stavby, jejích velkorysých prostorů a technického zázemí nám učaroval výhled do zahrady a na panorama Brna. Počasí nám nanejvýš přálo, takže podzimní barvy jen vše perfektně dokreslily.

Minimalismus moderní stavby pak žáci srovnávali se staršími památkami centra Brna včetně katedrály svatého Petra a Pavla. I na krokodýla nakonec došlo.

P.S. Děkujeme SRPDŠ Mgr. A. Borová

Pythagoriáda 2021/2022

Také v letošním školním roce jsme se zapojili do řešení matematických úloh Pythagoriády. V úterý 2. listopadu se sešli žáci 6.- 9. ročníků, aby se poměřili s úlohami školního kola. Žáci řeší 15 úloh bez použití kalkulaček a tabulek. Příklady rozvíjí prostorovou představivost a logické myšlení.

Nejvyšší počet bodů získali Petr K. z 8. A a Radim S. z 6. D., pro všechny zúčastněné to byla jistě cenná zkušenost, kterou mohou zúročit ve svém matematickém rozvoji.

Za realizační tým Mgr. Pavla Mecová


Den v pravěku s 6. D

Jak věci fungují nejlépe pochopíme, když si vše sami vyzkoušíme. Proto jsme se jednoho páteční říjnového dopoledne vydali do zámeckého parku vyzkoušet si vlastníma rukama, jaké úsilí museli naši předkové v pravěku vyvinout, aby si obstarali základní životní potřeby. Na několika stanovištích si šesťáci vyzkoušeli drtit obilí zrnotěrkou, tkát látku na vertikálním stavu, brousit kamennou zbraň nebo rozdělat oheň. Zjistili jsme, že bychom nejspíš dost hladověli a mrzli, ale naše estetické cítění by bylo určitě uspokojeno zdařilými jeskynními malbami:-)


Pár dojmů samotných aktérů:

“Tenhle úkol mě bavil (mletí obilí), ale kdybych to měla dělat častěji, už by mě to omrzelo.” (Markéta)

“Dělání zbraní mě bavilo. Spíš jsem udělal lžíci.” (Pepa)

“Bylo to hezké, zábavné a těžké (tkaní).” (Amča)

“Kreslení se mi také moc líbilo. No co říct, v pravěku to měli těžké.” (Katka H.)

Přírodovědný klokan

I v tomto školním roce proběhla na školách v celé republice soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžní test obsahuje 24 otázek z oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. Nabízí se vždy pět odpovědí, z nichž je třeba vybrat jednu správnou. Soutěžili žáci 8. a 9. tříd a tady máme vítěze:

U nás první místo získal Alexandr Sibinský z 9.D, na druhém místě se umístil Sebastian Slowik z 9.C a za ním byl Jan Kroček z 9.B.

Všem soutěžícím blahopřejeme !!!

Uměli byste odpovědět?

1. Reakční doba řidiče je 1s. Jakou vzdálenost urazí před šlápnutím na brzdu, když při rychlosti 96 km/h spatří červenou na semaforu?

(A) 128 m (B) 18 m (C) 60 m (D) 32 m (E) 27 m

2. Kterou z níže uvedených látek získávají masožravé rostliny především chycením a následným trávením těl hlavně hmyzu?

(A) dusík (B) fosfor (C) hořčík (D) sacharózu (E) vápník

(správné odpovědi jsou E a A)

Zapsala: Š. Tomisová


Bonbónkové pokusy

V pátek 15. 10. se děti z 1. A a 1. B zúčastnily badatelské výuky. Ve skupinkách zkoumaly například, jak kvasnice smíchané s vodou a cukrem nafouknou balónek, že namočený gumový medvídek ve vodě zvětší svůj objem, že lentilky různých barev ponořené do vody pustí svou barvu a vytvoří barevnou duhu, či mandalu.

Největší úspěch měl pokus, ve kterém děti do chirurgické rukavice nasypaly jedlou sodu, poté rukavici natáhly na kelímek, v němž byla voda s kyselinou citronovou. Jedlá soda po kontaktu s kyselinou začala pěnit a bublat a zvýšeným tlakem rukavici nafoukla a mnohdy až vystřelila do prostoru. Krátké video pod textem...

Na závěr badatelské práce děti zapíjely kapátkem do vlhčeného a ovázaného ubrousku tři barvy. Vznikla krásná batika, ze které se po uschnutí vyrobil motýlek.

Pokusy všechny bavily a rádi si tuto výuku někdy zopakujeme.

V. Skopalová a V. Kravčíková

gratulujeme naší úspěšné mladé spisovatelce!

Ve 3. ročníku literárních cen pro děti a mládež Cena Ivony Březinové se mezi oceněné dostala i naše žačka 9. třídy Sofie Bradáčová. Tématem prací bylo heslo “To nevymyslíš.”

Celá literární akce je zaštítěna Nadačním fondem Gabrielis a Národní knihovnou. Letošní slavnostní ocenění laureátů proběhlo 22. 9. v Zrcadlové kapli Klementina.

Největším úspěchem je ovšem to, že se Sofie dostala do tohoto úzkého výběru již potřetí.

Mgr. Alice Borová


Jak třeťáci besedovali o šenovské historii s paní Slavíkovou

Paní Slavíková je osobností, která stojí v čele šenovské knihovny a muzea. Musím uznat, že jsem byla sama mile překvapena, s jakým elánem povídá o historii šenovského zámku i o tom, co se dochovalo ze starých stavení a jak s námi zamávaly války i posunování hranic. Šenovské muzeum opravdu stojí za to navštívit protože, jak se ve foyer staré školy píše: "Kdo své vlasti nepoznal, ten ji jakživ nekochal".

Mgr. Andrea Liolia a 3.BPODZIMNÍ STATEK U VICHNARŮ

Výlety, divadlo, malé i velké projekty i exkurze neodmyslitelně patří k dění ve škole. V loňském roce jsme si z podobných akcí moc zážitků nepřinesli. Nejen z tohoto důvodu jsme si jich hned začátkem třetí třídy dopřáli několik. Protože o tom, jak se zazimuje pole, sklidí a uskladní úroda, se nejvíce dozvíme, když se na to zblízka podíváme. Skákání v seníku si dnes užije málokdo a k tomu u toho rychle pochopíme, proč je potřeba seno pro domácí zvířata sušit, jak to dělali naši předkové a jak mnozí tento způsob obživy udržují dodnes. Nasedli jsme do traktoru, viděli, jak se dojí koza, prohnali jsme slepice, pomazlili kočku a nakrmili ovečky.

Zážitky a dojmy je však potřeba zpracovat také ve znalosti, a tak jsme se následující den ve třídě zahloubali do textu o hospodaření tehdy a dnes, propojovali jsme stopy zvířat s jejich obrázky, tvořili záludné slovní úlohy a nakonec jsme zvířata oblékli do anglického jazyka. Mnohé jsme se učili, mnohé jsme si vyzkoušeli a věřím, že i zapamatovali.


Mgr. Andrea Liolia a 3.B

ADAPŤÁK 2021 (sedmáci)

1. 10. 2021 se vrátili žáci sedmých tříd z pobytu v Palkovicích. Stručně měli odpovědět na otázku:

Co tě napadne, když se řekne ADAPŤÁK 2021?

Zde jsou některé z jejich odpovědí.

 • “Sblížení se s kamarády” Gabriela P.

 • “Hry venku” Seba

 • “Více se poznat se svou třídou” Elen, Nicoletta

 • “Sranda na pokoji” Ella Havlásková

 • “Lepší kamarádi” Standa a Ondra

 • “Večerní disco venku” Vašek a Dominik

 • “Zážitky a sranda se třídou” Lea, Majda, Nat

 • “Odpolední klid s kamarády” Sára

 • Bylo to super, ale mohlo by to být delší”, “Ty super zážitky se ve třídě nezažijí”, “Bylo to

 • "poučné a byla sranda” žáci 7.C

Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě


V úterý 7. 9. 2021 jsme se vydali ukázat žákům třídy 9.C, že přírodní a technické vědy mohou být krásné, zábavné a také, že se jedná o velmi potřebné obory lidské činnosti. Na Slezskoostravském hradě mohli žáci vidět chemický jarmark, na kterém byla spoustu pokusů a zajímavostí z oblasti chemie, fyziky, matematiky a techniky. Někteří odvážlivci si zasoutěžili a vyhráli drobné ceny.


Jak se tam žákům líbilo?

Vojta K. 9.C: “Chemie na hradě mě moc bavila a byla tam sranda, viděl jsem tam nové chemické věci.”

Vendy K. 9.C: “Nejvíce mě zaujal pekelný stánek a hasiči.”

Podané ruce 6. a 9. ročník

Jak už je na naší škole tradicí, proběhl v pátek 3. září projekt s názvem “Podané ruce”. V tomto projektu žáci 9. ročníků seznamují šesťáky s chodem školy. Deváťáci si připravili pár vět, kterými se představili a následně si šesťáci vybrali “svého” deváťáka. Společně se prošli po škole. Žáky 6. ročníků zajímaly hlavně informace o jejich nových učitelích a předmětech. Nakonec si vzájemně obkreslili ruce a do nich napsali vlastnosti toho druhého. Vznikla tak nejen krásná díla, kterými si žáci vyzdobili třídu, ale hlavně nová přátelství.

Co na to žáci?

Kája S. 9.C: “Vybrala si mě slečna Karolínka, která byla strašně fajn. Povídaly jsme si a dost toho máme společného, troufám si říct, že jsme i kámošky. Přeji jí štěstí v dalších ročnících.”

Ester N. 9.C: “Skvělá akce, při které deváťáci mohou šesťákům předat nějaké zkušenosti a šesťáci mohou trošku poznat školu.”

Mgr. Pavla Mecová

Přijeli jsme z Adapťáku

Adaptační kurz 2021 ZŠ Šenov proběhl za krásného počasí v neméně krásném prostředí Palkovických Hůrek za účasti 104 žáků tříd 6.A, 6.B, 6.C, 6.D. Proč?

Na dobrém kolektivu a klimatu třídy je potřeba pracovat.

Zvláště při nástupu do šestých tříd nebývá situace jednoduchá. Pro žáky je to velká změna systému výuky, prostředí i adaptace na nové spolužáky.

Právě zážitková pedagogika prolínající se celým kurzem zaměřená na spolupráci, sebepoznání a komunikaci snad adaptaci pomohla. Komunitní kruh, hry na empatii a podporu týmového ducha, živé pexeso, ulička důvěry, slavnostní večer s třídním učitelem při svíčkách...toto a mnoho smíchu bylo atmosférou našeho pobytu.

Za realizační tým AK zapsala Mgr. Fukalová Lenka - metodik prevence ZŠ

Vítejte v novém školním roce 2021/2022

(archív)

Podané ruce

Dne 2. 9. 2021 připravily třídy 5. A a 5. B pro naše prvňáčky uvítání ve škole formou tradiční akce s názvem „Podané ruce". Noví školáčci měli připraveno celkem 12 stanovišť s různými úkoly, které společně se svými staršími spolužáky, jako svými průvodci, procházeli a postupně plnili. Aktivity, jež děti tento den provázely, byly podobné úkolům, které děti plní u zápisu do první třídy.

Dle ohlasů menších i větších dětí se aktivity všem líbily a děti měly radost i z malé odměny, která je čekala za splnění úkolů.

Děkujeme všem dětem za aktivní zapojení do plnění svěřených úkolů.


Mgr. Jarmila Doleželová, Ing. Hana Teichmannová

Slavnostní přivítání prvňáčků

Letošní školní rok 2021/2022 nám začal 1. 9. 2021 slavnostním zahájením na Horakůvce, kde jsme přivítali naše nové žáčky společně s paní ředitelkou, panem starostou a panem místostarostou. Nechyběl ani program, který si tradičně připravili druháčci a deváťáci. Všichni prvňáčci obdrželi pamětní listy a drobné dárečky. Letošní školní rok je úplně novým začátkem pro 78 prvňáčků.

Pevně věříme a přejeme si, aby tento školní rok probíhal klasickým prezenčním způsobem a dětem přejeme mnoho úspěchů a aby si na tento den vzpomněly, až budou školu opouštět.

Rodičům přejeme dostatek trpělivosti a radost z úspěchu dětí a nám všem potěšení ze společných zážitků a ze vzájemné spolupráce.

Mgr. Vladimíra Kravčíková

Slavnostní předání certifikátů YLE Cambridge English

Ve čtvrtek 2.9.2021 byly třinácti žákům naší školy předány certifikáty dokládající složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky YLE Cambridge English. Žáci byli ke zkouškám výborně připraveni díky Mgr. Sumarové a Mgr. Mališové, se kterými trénovali všechny dovednosti v cizím jazyce - speaking, reading, listening i writing.

Naše škola je přípravným centrem pro tyto jazykové zkoušky, žáky připravujeme již pátým rokem. Také letos nabízíme kurzy pro žáky šestých a sedmých ročníků vedoucí ke složení zkoušek. Věříme tedy, že se opět brzy sejdeme při tomto slavnostním aktu, který je pro žáky zaslouženou odměnou za jejich píli a také za odvahu, se kterou absolvovali svou první velkou zkoušku.

Gratulujeme!

Mgr. Karla Polášková, koordinátor zkoušek