Život ve škole

archív z minulých let... 👉

👈starší letošní akce...

Vystoupení 5.B na setkání šenovských 70níků

Pondělní odpoledne proběhlo na Horakůvce ve slavnostním duchu i dvougeneračním setkání. Děti ze třídy 5.B zahrály na flétny, metalofony i boomwhackery, zazpívaly o tom, jak se pělo před léty a jak se žilo v jednym dumku na Zarubku. Zatančily. mazurku a nakonec zazpívaly o malých zázracích. Zážitek z vystoupení na jevišti doplnila milá atmosféra v hledišti. Taková malá předzvěst nadcházejícího svátečního času. 

Třída 5.B a Mgr. Andrea Liolia


Exkurze Landek

Dějepis, občanka, tělocvik, volba povolání, trochu zeměpisu i přírodopisu - co jsme to s osmáky vlastně podnikli za exkurzi? No přece - v Hornickém muzeu najdete od každého něco:-) Ať už vás zajímá, jak to bylo s nálezem a těžbou uhlí na Ostravsku, co obnášela práce horníků a báňských záchranářů, chcete na vlastní kůži zažít, jakou fyzičku musí tihle borci mít nebo v jakém prostředí tráví většinu šichty, na Landeku je to pravé místo, kde můžete zjistit/zažít výše uvedené a mnoho dalšího. Poznatky z terénu si ještě všichni osmáci v klidu zrekapitulují v teple svých tříd při probírání průmyslové revoluce nebo nad pracovními listy. I kdyby se mezi nimi žádný budoucí báňský záchranář nebo důlní inženýr neobjevil, každopádně už teď budeme lépe rozumět trochu specifickému rázu našeho regionu a nátuře (i slovníku:-) místních obyvatel. 


“MÁMA MELE MASO. OLA MÁ MÍSU. PEPA A EMA.”

Tak to všechno začíná.

Písmenko k písmenku, slabika ke slabice, slovo ke slovu a věta je na světě.

Ve čtvrtek 16.11. 2023 proběhl na ZŠ Radniční náměstí “Den Slabikáře”. Žáci pátých tříd si připravili pro své kamarády z prvních tříd úkoly, na kterých prokázali znalost písmen a dovednost číst jednoduchá slova a věty. 

Po zvládnutí těchto úkolů byli prvňáčci pasováni králem na velké čtenáře a slavnostně obdrželi Slabikáře.

Velké díky patří paním učitelkám Simči a Hance, paní asistence Lucce a jejich žákům za skvělou organizaci a doprovodný program, který si přichystali pro své kamarády. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eva Draisaitlová a Mgr. Lucie Čermáková