Život ve škole

Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Soutěž “Objektiv 2022”

Na podzim jsme se s žáky třídy 7.D a 7.A zúčastnili krajského kola kreativní soutěže “Objektiv 2022”, kde nás zaujalo téma řemeslné tvorby, příroda kolem nás. Soutěž pořádalo Středisko volného času, Ostrava. Jelikož přírodního materiálu je spousta, žáci se mohli vyřádit a ukázat svou tvořivost. Pracovali ve skupinách a jejich nápady byly úžasné, někteří se inspirovali i pohádkovými motivy.

Soutěž hodnotila odborná porota Moravskoslezského kraje a naše dílo je zaujalo natolik, že jsme tuto soutěž vyhráli. Organizátoři nás ocenili krásnými cenami a žákům tímto moc děkujeme a blahopřejeme.

Petra Jandová

Beseda s Městskou policií Šenov v 9.C

Dne 15. 11. navštívili naši třídu v hodině občanské výchovy zástupci Městské policie Šenov. Připravili si pro nás prezentaci a povídání o trestných činech, protože většina třídy už má 15 let, a je tedy již za své činy zodpovědná. Následně se diskuze stočila na témata drog, cigaret, sebeobrany. Žáci se zajímali i o další témata. Osobně mě tato hodina velmi bavila. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí.

za 9.C Lenka Filipová

BOBŘÍK INFORMATIKY

Naše škola se letos tradičně zúčastnila celostátní soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY.

Jedná se o předmětovou soutěž podporovanou Ministerstvem školství.

 • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.

 • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

 • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.

 • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

 • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.

 • Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.

Národní kolo proběhlo během dvou týdnů v listopadu a u nás na škole se soutěžilo ve čtyřech kategoriích:

Kategorie MINI

V kategorii MINI (žáci 4. a 5. ročníku) se zúčastnilo celkem 123 žáků.(64 chlapců a 59 dívek)

Mezi úspěšné řešitele se nakonec zařadilo celkem 43 žáků. (13 čtvrťáků, 3 holky a 10 kluků a 30 páťáků, 16 kluků a 14 holek.)

Absolutním vítězem této kategorie se stal Filip Sedlák z 5.C, který dosáhl maximálního počtu bodů, tedy 192! (všechny úlohy vyřešil správně)

Kategorie BENJAMIN

V kategorii Benjamin (šesťáci a sedmáci) měřilo své síly celkem 137 žáků. (68 kluků a 70 holek). Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo dosáhl alespoň 120 bodů. To se povedlo celkem 25 žákům. (9 šesťáků, 4 holky, 5 kluků a 16 sedmáků, 7 kluků a 9 holek)

Absolutním vítězem v této kategorii se stal Jelonek Matěj, který chyboval pouze v jedné otázce a získal celkově 176 bodů.

Kategorie KADET

V kategorii Kadet (devítky a osmičky) byla účast nejslabší, protože týden, kdy soutěž probíhala, byl nabitý jinými akcemi a tyto okolnosti umožnily účast jen 106 žákům. (59 kluků a 47 holek). I zde byla laťka pro úspěšného řešitele nastavena na 120 bodů. Tu se povedlo překonat deseti kadetům. Genderově to bylo hezky vyvážené - pět kluků resp. pět holek, co se týče ročníku, tak pouze Matěji Kuncovi z osmého ročníku se podařilo vtěsnat mezi devět deváťáků. Na absolutní vítězství v této kategorii potřebovala Karolína Procháčková z 9.B 156 bodů (velmi slušný výkon!)

Kategorie Бобер

Aby jazyková bariéra nebyla hendikepem pro naše ukrajinské spolužáky, soutěžilo se v letošním roce i v kategorii Бобер. Zde se stala vítězkou Puhach Taisia z 6.DBlahopřejeme všem (nejen) úspěšným řešitelům a těšíme se na další ročník!

Šenov - Brno - Egypt a zpět...

Žáci 8. A se v úterý 22. 11. přenesli do doby starověkého Egypta. Na výstavě Tutanchamon v Brně jsme společně zhlédli repliky vzácných pohřebních předmětů, pohřební schrány a samotný sarkofág. Vrcholem jistě byla jedna z nejznámějších staroegyptských památek - faraonova zlatá maska.

A. Borová, K. Polášková

Halloween v parku

Rok se s rokem sešel a v podvečer 8. 11. 2022 Zámecký park znovu ožil mnoha strašidly a duchy. Světýlka rámovala stezku, která tradičně vede od ZUŠ a končí u Staré školy. Účast byla letos tak nečekaně obrovská, že bylo potřeba se popasovat s odměnou pro všechny, kteří stezku absolvovali. Tečkou na zahřátí byl opět nealkoholický helloweenský punč a věhlasná dýňová polévka. Na osmi stanovištích děti plnily úkoly v halloweenském pojetí a užily si spoustu legrace. Pevně věříme, že se v takto hojném počtu sejdeme na další akci. Děkujeme za finanční podporu městu Šenov, paní ředitelce ZŠ Šenov, učitelům osmých ročníků a jejich žákům, školní družině, školní jídelně, zúčastněným členům SRPDŠ.

Den otevřených dveří

Dne 10. 11. 2022 žáci naší školy, krásně vystrojeni, přivítali chlebem a solí návštěvníky Dne otevřených dveří. Dveře školy byly dokořán v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny, kdy měli hosté příležitost navštívit výuku, prohlédnout si školní prostory nebo hovořit s učiteli. Pro nejmenší příznivce byly připraveny omalovánky.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem návštěvníkům, ale i žákům a učitelům, kteří zajišťovali úspěšný průběh akce.

Budeme se těšit na další setkání.


Za celý tým Pavla Mecov

Día de los Muertos

Podzimní čas se pomalu přesouvá směrem k vánočnímu očekávání, nicméně i na 2.stupni jsme si trochu pohráli se vzpomínkami na zesnulé. Zvolili jsme obě formy oslav, vyšší ročníky měly vzpomínku dušičkovou, nižší ročníky tak trochu ztřeštěný anglosaský Halloween. Účel ale splnily obě náplně hodin a my jsme si to spolu v českém jazyce a občanské výchově užili.


A. Borová, M. Foltová

Pythagoriáda

V říjnu proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. – 9. tříd se zájmem o matematiku. U nás ve škole si dobrovolně tuto soutěž vyzkoušelo 140 žáků. V letošním roce čekalo naše soutěžící patnáct zapeklitých příkladů, na kterých si mohli otestovat nejen své matematické schopnosti, ale také logické uvažování.

Nejvyšší počet bodů získali:

 • Aneta J. z 6.B

 • Václav T. ze 7.B

 • Aleš T. z 8.B

 • Vojtěch K. z 9.B

Pro nejlepší řešitele byly připraveny sladké odměny.

Václav T. ze 7.B bude porovnávat své vědomosti s vrstevníky v okresním kole, které se uskuteční 22. listopadu. Přejeme mu hodně úspěchů.


Za organizační tým Pavla Mecová

Evropský den jazyků 2022

V průběhu října proběhl u nás na škole Evropský den jazyků. Součástí testování znalostí z angličtiny bylo i poslechové cvičení, žáci vyplňovali elektronický formulář. Pro žáky jsme připravili takové podmínky, které napodobovaly prostředí při skládání jazykové zkoušky. Test byl poměrně náročný - žádný žák nedosáhl plného počtu bodů. Další výhodou tohoto typu testování bylo, že pokud žáci měli stejný počet bodů, zvítězil ten, který test odevzdal dříve. Z každé třídy jsme vybrali nejlepší žáky. Všem vítězům moc gratulujeme.

Za anglický jazyk Mgr. Slováková

Evropský den jazyků v jazyce německém jsme jako každý rok pojali trochu netradičně.

Žáci pracovali ve dvojicích a snažili se v časovém limitu nakreslit obrázek podle pokynů v němčině. Pokud žáci patřili mezi ty nejšikovnější, mohli si vypracovat i pracovní list, kde procvičili gramatické jevy a získali tak další cenné body.

Žáci sedmých ročníků s němčinou teprve začínají a tak pracovali ve trojicích.

Toto jsou vítězové letošního ročníku EDJ v jazyce německém:

 • 7.A Javorková, Zelinová, Peterková 31b.

 • 7.B Zdralek, Vrkoč, Tesař 24,5b.

 • 7.C Chovancová, Blahovský, Snížek 29,5b.

 • 7.D Kolářová, Kusáková, Matoušková 33 b.


 • 8.A Bindáčová, Chomisteková 44 b.

 • 8.B Kápka, Homolová 38 b.

 • 8.C Prokeš, Doležel 44 b.

 • 8.D Kovářová, Kohutiarová 42 b.


 • 9.A Jirásek, Kuchař 54 b.

 • 9.B Vnenková, Řepišťáková 55 b.

 • 9.C Šimková, Filipová, Novotná 55 b.

 • 9.D Kalužíková, Daněk, Coufal 46 b.


Vyučující cizích jazyků blahopřejí a těmto žákům předali sladkou odměnu.

Lenka Fukalová

Programy primární prevence na naší škole

V prvním listopadovém týdnu byl pro žáky našich sedmých tříd připraven program primární prevence na téma Kouření a my.

Program byl veden jako přednáška s diskuzí a interaktivní hrou.

Žáci diskutovali s odborníky z resortu zdravotnictví nad fakty a riziky souvisejícími s kouřením. Celý program byl zacílen na motivaci k rozhodnutí nekouřit.

Žáci osmých tříd v říjnu 2022 absolvovali program zaměřený na rizika užívání alkoholu a motivaci ke snížení jeho konzumace. Také tato přednáška byla interaktivní a žáci se aktivně mohli do diskuze zapojit. Na závěr programu byla možnost si vyzkoušet brýle simulující opilost, které dokazovaly, jak obtížné je správně reagovat v silničním provozu po požití alkoholu.

Fukalová L. - metodik prevence ZŠ

Rádi bychom Vás informovali, že se na naší škole obnovila činnost žákovského parlamentu.
Žáci 2. stupně se sešli poprvé v tomto školním roce dne 13. 10.

Proběhlo seznámení s novým „bossem“, paní učitelkou Fabianovou, která převzala pomyslnou štafetu. Následně jsme se pobavili o našich plánech:

 • pěstujeme slušné chování

 • šetříme energie

 • chtěli bychom se podílet na chodu školy

 • řešit, co nás „trápí“

 • diskutovat, naslouchat, hledat řešení

Budeme se opět těšit na další setkání a akce žákovského parlamentu.

Váš parlament

Setkání dětí s myslivci

V pátek 14. 10. 2022 se žáci 4. B v rámci projektového dne vydali za panem myslivcem Hubertem Rodkem a jeho paní, kteří dětem v lese a u rybníka ukázali, jaká zvěř žije v našich lesích, jak o ni pečovat nebo poznat její stopy, které jsme si společně odlili. Děti se seznámily také s různými druhy stromů, které rostou v našich lesích. V neposlední řadě se pak dozvěděly zajímavosti z mysliveckého života, jako je například specifická mluva nebo myslivecké tradice.

Adaptační kurz 2022

Na začátku října proběhl adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. V nádherném prostředí rekreačního střediska Palkovické Hůrky se šesťáci zúčastnili mnoha teambuildingových aktivit. Během pobytu si na své přišli všichni žáci, protože aktivity byly velmi různorodé: užili jsme si týmové hry, sportovní soutěže, slavnostní večer s třídními učiteli i diskotéku.

Cílem bylo seznámit se s novými spolužáky, třídním učitelem a vybudovat fungující tým.

Kurz se vydařil a každý z účastníků si odvezl nejeden pěkný zážitek.


Co na to žáci?

Ingrid S. : “Bylo to prima, spousta her, zábavy a obrovské srandy. Určitě doporučuji dalším generacím 6. tříd.”

Verča P. : “ Když jsme tam jeli, říkala jsem si, že se mi tam moc nechce, ale když jsme dorazili do cíle, byla jsem moc ráda, že tam jsem. Každý den jsme si v odpoledním klidu povídali s klukama z naší třídy. Myslím, že jsme se hodně sblížili. Jsem moc ráda, že jsem tam byla.”

Anonym : “ Našla jsem si plno nových kamarádů. Byla tam mega sranda. Mrzí mě, že jsme tam nemohli být déle.”

Máme nové absolventy zkoušek Cambridge English :)

Na naší škole vedeme kurzy ke zkouškám Cambridge English různých jazykových úrovní, jsme totiž přípravným centrem pro tyto mezinárodně uznávané zkoušky. Pro žáky to znamená, že nemusí dojíždět do jazykových škol a na zkoušky se připravují ve známém prostředí našich jazykových učeben. Tyto kurzy nyní vede 5 vyučujících aj, protože zájem je tradičně velký. Těší nás to, v kurzech máme v tomto školním roce přes 60 žáků.

Tentokrát proběhlo slavnostní předání certifikátů dalším deseti úspěšným angličtinářům ve středu, 05.10.2022. Složili úspěšně zkoušky na úrovních A1, A2 a B1. Moc gratulujeme!

Mgr. Karla Polášková, koordinátor zkoušek

Šenovští šikulové - velká výzva

V minulém týdnu se žáci naší školy stali na chvíli televizními hvězdami. V novém pořadu České televize “Šikulové - Velká výzva” se utkali s žáky školy ve Studénce o to, kdo vyrobí lepší kuličkovou dráhu. A jak to dopadlo? O tom se můžete přesvědčit v následujícím videu….

SPORTOVNÍ DEN 1. STUPEŇ

V pondělí 5. 9. 2022 se žáci druhých až pátých tříd zúčastnili společného sportovního dne. V rámci celého dopoledne se postupně probojovali různými disciplínami, jako například skokem do dálky, během, nebo také skákáním přes švihadlo. Všechny děti byly velmi šikovné a všech disciplín se zhostily s nadšením a vervou. Věříme, že se jim sportovní den líbil tak, jako nám.


Greetings from Britain

Ve druhém zářijovém týdnu vyrazilo 40 žáků naší školy se svými vyučujícími na studijně poznávací pobyt, tentokrát do městečka Eastbourne na jihovýchodním pobřeží Anglie. Navštívili jsme multikulturní Londýn a jeho London Eye a Tower Bridge, univerzitní Oxford, Brighton se Sea Life Centrem a Arundel plný historie. Rodilí mluvčí měli pro žáky připravenu výuku přímo v naší dobové rezidenci. Užili jsme si atmosféru a překrásné výhledy na věži i360 British Airways a útesech Seven Sisters. Kromě hezkého programu jsme měli i nádherné slunečné počasí, mohli jsme se tak do školy vrátit plni dojmů z pobytu.

Mgr. Karla Polášková a Mgr. Lenka Fukalová

Sportovní den

Na začátku školního roku proběhl na naší škole sportovní den. Dne 7.9. si poměřili síly zástupci všech tříd druhého stupně v atletice. Žáci soutěžili v běhu na 100m, hodu míčkem, ve skoku dalekém a ve skoku vysokém. Závěr patřil štafetám, které byly vyvrcholením celého sportovního dne. Závod byl rozdělen do dvou kategorií, a to mladší žáci (6. a 7 ročník) a starší žáci (8. a 9. ročník). Mladším žákům v celkovém počtu bodů dominovala třída 7.B. V těsné blízkosti se umístila třída 7.C a 7.A. U starších žáků zvítězila třída 9.A, následovala třída 8.A a třetí příčku si rozdělily třídy 8.C a 9.B. Kromě skvělých sportovních výkonů stojí za zmínku i fanoušci. Tribuny praskaly ve švech a žádná z tříd se nenechala zahanbit. V boji o putovní pohár školy budeme pokračovat zimním turnajem ve volejbalu a vybíjené.

Podané ruce

V úterý 6. 9. 2022 deváťáci opět podali svou pomocnou ruku nováčkům na 2. stupni. V roli průvodců během projektu “Podané ruce” seznámili šesťáky s tím, jak to na 2. stupni chodí… Provedli je školou a popovídali si o všem, co nováčky zajímalo. Po společné prohlídce školy, při níž každý deváťák provázel svého o několik let mladšího spolužáka, následovala práce ve dvojicích. Společným výtvarným úkolem bylo obkreslit své dlaně a napsat vzkaz tomu druhému. Vznikla tak nejen krásná díla, kterými si žáci vyzdobili třídy, ale hlavně nová přátelství.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ve čtvrtek 1. září 2022 nastal ten velký den. Proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků v sále restaurace na Horakůvce. Mnoho dětských tváří, některé ustrašené, jiné plné očekávání, přivítali vedle paní ředitelky, pana starosty a dalších členů zastupitelstva také jejich o rok starší spolužáci s krátkým představením. Na závěr předvedli žáci devátého ročníku své hudební vystoupení. Popřejme novým žákům, aby následujících devět let bylo vyplněno spokojeností, radostí z nabytých vědomostí a dovedností a také spoustou nově navázaných přátelství.

Mgr.Pavla Mecová

Podané ruce prvňáčkům

V pátek 2. září 2022 si žáci 5.A a 5.B připravili pro své nejmenší kamarády zábavné dopoledne. Na stanovištích na prvňáčky čekaly různé aktivity - děti malovaly, skládaly písmenka, počítaly, ani na pohybové aktivity jsme nezapomněli. Se všemi úkoly se naši malí žáčci statečně poprali, a tak byli na závěr za svou velikou snahu odměněni. Věříme, že si dopoledne užili.

Mgr. Petra Mališová

Den otevřených dveří

Uff…slyšeli jste tu ránu? To nám spadl kámen ze srdce - Den otevřených dveří je po všem chystání a přípravách za námi! A máme z toho opravdu radost :-) Ne proto, že je konec, naopak - zahájili jsme jím na celý školní rok plánované oslavy šedesátin školy, ohromně jsme si s vámi akci užili a doufáme, že vy také. (Trošku neskromně tak soudíme podle hojné účasti, super atmosféry, milých slov i úsměvů na tvářích.)

K vidění toho bylo opravdu hodně – respirium se v sobotu díky místním zahrádkářům a včelařům podobalo spíš úžasné botanické zahradě či skleníku a hned při vstupu navodilo příjemnou atmosféru. Otevřeny byly jídelna, knihovna i odborné učebny, kde si návštěvníci mohli prohlédnout a vyzkoušet moderní techniku, programy, nástroje i další vybavení.

O tom, že bylo na co se dívat, svědčí jistě fakt, že mnozí zde strávili téměř celé dvě hodiny - a to byly prázdniny:-)

Bonusová otázka na závěr - tipli byste si nejmladšího a nejstaršího návštěvníka ?


V rámci etikety nebudeme samozřejmě sdělovat přesný věk, ale snad můžeme napsat, že nejmenší miminka se sotva stihla o prázdninách začít rozkoukávat po světě, zatímco někteří pamětníci si přišli zavzpomínat, jak do zdejší školy začali chodit před padesáti, či dokonce šedesáti lety!

Zkuste najít nějaký lepší důkaz o tom, že škola stmeluje, svádí dohromady ty, kteří by se jinak nikdy nepotkali, ovlivňuje nás často na celý život a rádi na ni vzpomínáme:-)

Děkujeme vám za účast, rádi jsme se s vámi setkali a těšíme se na viděnou na dalších letošních akcích!