Život ve škole

Arboretum

Okolí budovy školy na Podlesí prošlo velkou změnou. Téměř denně láká děti ke sportovním aktivitám moderní hřiště. Vedle sportoviště máme nově vybudované Arboretum, kde lze přírodu vnímat všemi smysly současně.

Hmatem se můžeme učit rozpoznávat stopy zvěře, zrakem a sluchem druhy dřeva, čichem vůni květeny motýlí louky. A chuť? Tu uplatníme při ochutnávce bylinek pěstovaných na spirálovém záhonku. V našem Arboretu máme rovněž příbytky pro drobné živočichy. Létající hmyz se může ukrýt do hmyzího domečku a pro lezoucí hmyz je připravena hromada mrtvého dřeva.

Naši zvídaví žáci využili letos slunečných podzimních dnů k prohlídce expozic celého projektu. Přitom ověřili přesnost „ukazatele“ času slunečních hodin. Před nadcházející zimou děti školní družiny pečují o nově vysazené rostliny. Za to jim patří velká pochvala.

Hlavní pozorování života v Arboretu nás čeká až v jarních a letních měsících. Už se těšíme!EXKURZE BRNO 10. 11. 2021

Devátý ročník je zvyklý každoročně jezdit na dějepisnou exkurzi do pochmurné Osvětimi. Letos jsme si to přece jen trochu projasnili exkurzí do Brna za tamější památkou UNESCO. Navštívili jsme se dvěma skupinkami prvorepublikovou funkcionalistickou vilu Tugendhat.

Mohli jsme se v ní pohybovat jako skuteční obyvatelé a prošli jsme všechna její zákoutí. Vedle samotné stavby, jejích velkorysých prostorů a technického zázemí nám učaroval výhled do zahrady a na panorama Brna. Počasí nám nanejvýš přálo, takže podzimní barvy jen vše perfektně dokreslily.

Minimalismus moderní stavby pak žáci srovnávali se staršími památkami centra Brna včetně katedrály svatého Petra a Pavla. I na krokodýla nakonec došlo.

P.S. Děkujeme SRPDŠ Mgr. A. Borová

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pythagoriáda 2021/2022

Také v letošním školním roce jsme se zapojili do řešení matematických úloh Pythagoriády. V úterý 2. listopadu se sešli žáci 6.- 9. ročníků, aby se poměřili s úlohami školního kola. Žáci řeší 15 úloh bez použití kalkulaček a tabulek. Příklady rozvíjí prostorovou představivost a logické myšlení.

Nejvyšší počet bodů získali Petr K. z 8. A a Radim S. z 6. D., pro všechny zúčastněné to byla jistě cenná zkušenost, kterou mohou zúročit ve svém matematickém rozvoji.

Za realizační tým Mgr. Pavla Mecová


Den v pravěku s 6. D

Jak věci fungují nejlépe pochopíme, když si vše sami vyzkoušíme. Proto jsme se jednoho páteční říjnového dopoledne vydali do zámeckého parku vyzkoušet si vlastníma rukama, jaké úsilí museli naši předkové v pravěku vyvinout, aby si obstarali základní životní potřeby. Na několika stanovištích si šesťáci vyzkoušeli drtit obilí zrnotěrkou, tkát látku na vertikálním stavu, brousit kamennou zbraň nebo rozdělat oheň. Zjistili jsme, že bychom nejspíš dost hladověli a mrzli, ale naše estetické cítění by bylo určitě uspokojeno zdařilými jeskynními malbami:-)


Pár dojmů samotných aktérů:

“Tenhle úkol mě bavil (mletí obilí), ale kdybych to měla dělat častěji, už by mě to omrzelo.” (Markéta)

“Dělání zbraní mě bavilo. Spíš jsem udělal lžíci.” (Pepa)

“Bylo to hezké, zábavné a těžké (tkaní).” (Amča)

“Kreslení se mi také moc líbilo. No co říct, v pravěku to měli těžké.” (Katka H.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Přírodovědný klokan

I v tomto školním roce proběhla na školách v celé republice soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžní test obsahuje 24 otázek z oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. Nabízí se vždy pět odpovědí, z nichž je třeba vybrat jednu správnou. Soutěžili žáci 8. a 9. tříd a tady máme vítěze:

U nás první místo získal Alexandr Sibinský z 9.D, na druhém místě se umístil Sebastian Slowik z 9.C a za ním byl Jan Kroček z 9.B.

Všem soutěžícím blahopřejeme !!!

Uměli byste odpovědět?

1. Reakční doba řidiče je 1s. Jakou vzdálenost urazí před šlápnutím na brzdu, když při rychlosti 96 km/h spatří červenou na semaforu?

(A) 128 m (B) 18 m (C) 60 m (D) 32 m (E) 27 m

2. Kterou z níže uvedených látek získávají masožravé rostliny především chycením a následným trávením těl hlavně hmyzu?

(A) dusík (B) fosfor (C) hořčík (D) sacharózu (E) vápník

(správné odpovědi jsou E a A)

Zapsala: Š. Tomisová


Bonbónkové pokusy

V pátek 15. 10. se děti z 1. A a 1. B zúčastnily badatelské výuky. Ve skupinkách zkoumaly například, jak kvasnice smíchané s vodou a cukrem nafouknou balónek, že namočený gumový medvídek ve vodě zvětší svůj objem, že lentilky různých barev ponořené do vody pustí svou barvu a vytvoří barevnou duhu, či mandalu.

Největší úspěch měl pokus, ve kterém děti do chirurgické rukavice nasypaly jedlou sodu, poté rukavici natáhly na kelímek, v němž byla voda s kyselinou citronovou. Jedlá soda po kontaktu s kyselinou začala pěnit a bublat a zvýšeným tlakem rukavici nafoukla a mnohdy až vystřelila do prostoru. Krátké video pod textem...

Na závěr badatelské práce děti zapíjely kapátkem do vlhčeného a ovázaného ubrousku tři barvy. Vznikla krásná batika, ze které se po uschnutí vyrobil motýlek.

Pokusy všechny bavily a rádi si tuto výuku někdy zopakujeme.

V. Skopalová a V. Kravčíková

gratulujeme naší úspěšné mladé spisovatelce!

Ve 3. ročníku literárních cen pro děti a mládež Cena Ivony Březinové se mezi oceněné dostala i naše žačka 9. třídy Sofie Bradáčová. Tématem prací bylo heslo “To nevymyslíš.”

Celá literární akce je zaštítěna Nadačním fondem Gabrielis a Národní knihovnou. Letošní slavnostní ocenění laureátů proběhlo 22. 9. v Zrcadlové kapli Klementina.

Největším úspěchem je ovšem to, že se Sofie dostala do tohoto úzkého výběru již potřetí.

Mgr. Alice Borová


Jak třeťáci besedovali o šenovské historii s paní Slavíkovou

Paní Slavíková je osobností, která stojí v čele šenovské knihovny a muzea. Musím uznat, že jsem byla sama mile překvapena, s jakým elánem povídá o historii šenovského zámku i o tom, co se dochovalo ze starých stavení a jak s námi zamávaly války i posunování hranic. Šenovské muzeum opravdu stojí za to navštívit protože, jak se ve foyer staré školy píše: "Kdo své vlasti nepoznal, ten ji jakživ nekochal".

Mgr. Andrea Liolia a 3.BPODZIMNÍ STATEK U VICHNARŮ

Výlety, divadlo, malé i velké projekty i exkurze neodmyslitelně patří k dění ve škole. V loňském roce jsme si z podobných akcí moc zážitků nepřinesli. Nejen z tohoto důvodu jsme si jich hned začátkem třetí třídy dopřáli několik. Protože o tom, jak se zazimuje pole, sklidí a uskladní úroda, se nejvíce dozvíme, když se na to zblízka podíváme. Skákání v seníku si dnes užije málokdo a k tomu u toho rychle pochopíme, proč je potřeba seno pro domácí zvířata sušit, jak to dělali naši předkové a jak mnozí tento způsob obživy udržují dodnes. Nasedli jsme do traktoru, viděli, jak se dojí koza, prohnali jsme slepice, pomazlili kočku a nakrmili ovečky.

Zážitky a dojmy je však potřeba zpracovat také ve znalosti, a tak jsme se následující den ve třídě zahloubali do textu o hospodaření tehdy a dnes, propojovali jsme stopy zvířat s jejich obrázky, tvořili záludné slovní úlohy a nakonec jsme zvířata oblékli do anglického jazyka. Mnohé jsme se učili, mnohé jsme si vyzkoušeli a věřím, že i zapamatovali.


Mgr. Andrea Liolia a 3.B

ADAPŤÁK 2021 (sedmáci)

1. 10. 2021 se vrátili žáci sedmých tříd z pobytu v Palkovicích. Stručně měli odpovědět na otázku:

Co tě napadne, když se řekne ADAPŤÁK 2021?

Zde jsou některé z jejich odpovědí.

  • “Sblížení se s kamarády” Gabriela P.

  • “Hry venku” Seba

  • “Více se poznat se svou třídou” Elen, Nicoletta

  • “Sranda na pokoji” Ella Havlásková

  • “Lepší kamarádi” Standa a Ondra

  • “Večerní disco venku” Vašek a Dominik

  • “Zážitky a sranda se třídou” Lea, Majda, Nat

  • “Odpolední klid s kamarády” Sára

  • Bylo to super, ale mohlo by to být delší”, “Ty super zážitky se ve třídě nezažijí”, “Bylo to

  • "poučné a byla sranda” žáci 7.C

Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě


V úterý 7. 9. 2021 jsme se vydali ukázat žákům třídy 9.C, že přírodní a technické vědy mohou být krásné, zábavné a také, že se jedná o velmi potřebné obory lidské činnosti. Na Slezskoostravském hradě mohli žáci vidět chemický jarmark, na kterém byla spoustu pokusů a zajímavostí z oblasti chemie, fyziky, matematiky a techniky. Někteří odvážlivci si zasoutěžili a vyhráli drobné ceny.


Jak se tam žákům líbilo?

Vojta K. 9.C: “Chemie na hradě mě moc bavila a byla tam sranda, viděl jsem tam nové chemické věci.”

Vendy K. 9.C: “Nejvíce mě zaujal pekelný stánek a hasiči.”

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Podané ruce 6. a 9. ročník

Jak už je na naší škole tradicí, proběhl v pátek 3. září projekt s názvem “Podané ruce”. V tomto projektu žáci 9. ročníků seznamují šesťáky s chodem školy. Deváťáci si připravili pár vět, kterými se představili a následně si šesťáci vybrali “svého” deváťáka. Společně se prošli po škole. Žáky 6. ročníků zajímaly hlavně informace o jejich nových učitelích a předmětech. Nakonec si vzájemně obkreslili ruce a do nich napsali vlastnosti toho druhého. Vznikla tak nejen krásná díla, kterými si žáci vyzdobili třídu, ale hlavně nová přátelství.

Co na to žáci?

Kája S. 9.C: “Vybrala si mě slečna Karolínka, která byla strašně fajn. Povídaly jsme si a dost toho máme společného, troufám si říct, že jsme i kámošky. Přeji jí štěstí v dalších ročnících.”

Ester N. 9.C: “Skvělá akce, při které deváťáci mohou šesťákům předat nějaké zkušenosti a šesťáci mohou trošku poznat školu.”

Mgr. Pavla Mecová

Přijeli jsme z Adapťáku

Adaptační kurz 2021 ZŠ Šenov proběhl za krásného počasí v neméně krásném prostředí Palkovických Hůrek za účasti 104 žáků tříd 6.A, 6.B, 6.C, 6.D. Proč?

Na dobrém kolektivu a klimatu třídy je potřeba pracovat.

Zvláště při nástupu do šestých tříd nebývá situace jednoduchá. Pro žáky je to velká změna systému výuky, prostředí i adaptace na nové spolužáky.

Právě zážitková pedagogika prolínající se celým kurzem zaměřená na spolupráci, sebepoznání a komunikaci snad adaptaci pomohla. Komunitní kruh, hry na empatii a podporu týmového ducha, živé pexeso, ulička důvěry, slavnostní večer s třídním učitelem při svíčkách...toto a mnoho smíchu bylo atmosférou našeho pobytu.

Za realizační tým AK zapsala Mgr. Fukalová Lenka - metodik prevence ZŠ

Vítejte v novém školním roce 2021/2022

(archív)

Podané ruce

Dne 2. 9. 2021 připravily třídy 5. A a 5. B pro naše prvňáčky uvítání ve škole formou tradiční akce s názvem „Podané ruce". Noví školáčci měli připraveno celkem 12 stanovišť s různými úkoly, které společně se svými staršími spolužáky, jako svými průvodci, procházeli a postupně plnili. Aktivity, jež děti tento den provázely, byly podobné úkolům, které děti plní u zápisu do první třídy.

Dle ohlasů menších i větších dětí se aktivity všem líbily a děti měly radost i z malé odměny, která je čekala za splnění úkolů.

Děkujeme všem dětem za aktivní zapojení do plnění svěřených úkolů.


Mgr. Jarmila Doleželová, Ing. Hana Teichmannová

Slavnostní přivítání prvňáčků

Letošní školní rok 2021/2022 nám začal 1. 9. 2021 slavnostním zahájením na Horakůvce, kde jsme přivítali naše nové žáčky společně s paní ředitelkou, panem starostou a panem místostarostou. Nechyběl ani program, který si tradičně připravili druháčci a deváťáci. Všichni prvňáčci obdrželi pamětní listy a drobné dárečky. Letošní školní rok je úplně novým začátkem pro 78 prvňáčků.

Pevně věříme a přejeme si, aby tento školní rok probíhal klasickým prezenčním způsobem a dětem přejeme mnoho úspěchů a aby si na tento den vzpomněly, až budou školu opouštět.

Rodičům přejeme dostatek trpělivosti a radost z úspěchu dětí a nám všem potěšení ze společných zážitků a ze vzájemné spolupráce.

Mgr. Vladimíra Kravčíková

Slavnostní předání certifikátů YLE Cambridge English

Ve čtvrtek 2.9.2021 byly třinácti žákům naší školy předány certifikáty dokládající složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky YLE Cambridge English. Žáci byli ke zkouškám výborně připraveni díky Mgr. Sumarové a Mgr. Mališové, se kterými trénovali všechny dovednosti v cizím jazyce - speaking, reading, listening i writing.

Naše škola je přípravným centrem pro tyto jazykové zkoušky, žáky připravujeme již pátým rokem. Také letos nabízíme kurzy pro žáky šestých a sedmých ročníků vedoucí ke složení zkoušek. Věříme tedy, že se opět brzy sejdeme při tomto slavnostním aktu, který je pro žáky zaslouženou odměnou za jejich píli a také za odvahu, se kterou absolvovali svou první velkou zkoušku.

Gratulujeme!

Mgr. Karla Polášková, koordinátor zkoušek