Život ve škole

archív z minulých let... 👉

👈starší letošní akce...

Projektovy sev na ZŠ v Bąkowie - RoboKód 

Dne 12. 6. vybraní žáci naší školy navstívili v rámci udržitelnosti česko - polského projektu RoboKód přes hranici základní školu v polském Bąkowie.

Pro žáky byl  připraven bohatý program... Měli se zamyslet nad tím, jak bude vypadat náš svět za 100 let, užili si procházku (nordic walking) po okolí školy a za odměnu si kluci zahráli fotbal a dívky volejbal. 

Doufáme, že opět budeme mít možnost se s touto školou setkat na nějakém dalším projektu.

Jana Třosová a Halina Hekerová


Motýlí dům Papilonia

Konec školního roku si naši šesťáci zpříjemnili návštěvou Motýlího domu Papolonia v centru Ostravy. Ocitli se na opuštěném ostrově, kde přímo kolem nich poletovali exotičtí motýli a mohli je pozorovat z bezprostřední blízkosti.

Viděli motýlí kukly a zrození motýla.

Někteří měli to štěstí, že si právě je motýl vybral a na chvilku si na nich odpočinul. 

Při odchodu se žáci museli prohlédnout v zrcadle, aby si domů na svém oblečení neodnesli motýlího kamaráda.

Doporučujeme Motýlí dům navštívit.

Třosová Jana a šesťáci

SOUTĚŽÍME V NĚMČINĚ!

I v tomto školním roce jsme uspořádali soutěž v prezentacích v německém jazyce, který se na naší škole vyučuje od sedmé třídy jako druhý cizí jazyk. 

Soutěž byla určena pro žáky 9. ročníku a tématem byl volný čas. 

Všichni soutěžící podali skvělé výkony a rozhodování pro učitele bylo velmi obtížné.

Žáci, kteří obsadili první tři místa, si odnesli sladké odměny:

 


Cenu poroty složené z řad soutěžících si odnesla Klára Zicháčková z 9.D. 

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme! Oceňujeme jejich odvahu a zodpovědnost, s nimiž se k danému tématu postavili.

Velké díky si zaslouží i SRPDŠ za finanční podporu.

Mgr. Renáta Mastíková a Mgr. Blanka Fabianová

Setkání starosty obce Šenov s žáky základní školy

V průběhu měsíce května proběhlo několik setkání žáků základní školy Šenov s panem starostou Tomášem Holušou. Během setkání starosta představil žákům několik klíčových témat. 

Prvním tématem našeho rozhovoru byla funkce městské rady. Pan Holuša vysvětlil žákům, jaká je role městské rady a jaké pravomoci má. Diskutovali jsme o tom, jak žáci mohou aktivně přispět k rozvoji obce. Starosta povzbudil děti, aby se zajímaly o veřejné záležitosti a podílely se na rozhodování ve prospěch obce. Dalším bodem se pak stala problematika odpadového hospodářství. Starosta zdůraznil význam odpovědného nakládání s odpadem a vyzval žáky k aktivní účasti na ekologických projektech. Dále zdůraznil, že třídění odpadu v domácnostech je klíčové pro větší úspory v rozpočtu města. Správné třídění odpadu totiž umožňuje efektivnější recyklaci a snižuje náklady na likvidaci odpadu. Tímto způsobem může obec ušetřit a investovat do dalšího rozvoje a projektů pro občany. Posledním bodem našeho setkání byly právě ony vize nových projektů. Starosta představil plány na revitalizaci veřejného prostoru náměstí, zlepšení dopravní infrastruktury a podporu kulturních akcí. Během setkání pan starosta také ochotně odpovídal na dotazy žáků, kteří se zajímali o různé aspekty obecního života. 

Jsme přesvědčeni o tom, že tato interakce přispěje k lepšímu porozumění mezi občany a místní samosprávou. Rádi bychom tak z podobných setkání žáků naší školy s panem starostou vytvořili tradici, která se stane nedílnou součástí žákovských aktivit školního roku.

Pyžamový den aneb přetáhli jsme trochu pohodlí i do školy

Vzhledem k tomu, že se ve škole neflákáme a krásné počasí využíváme k utužování vztahů i dobré kondice (za což děkujeme všem, co se podílí na cykláku, ekáči a všech školách v přírodě), rozhodli jsme se  oslavit Den dětí o něco dříve (24. 05. 2024) tak, aby si ho plnými doušky užila většina z nás. A v čem byl pro nás tento den malých velkých lidí  výjimečný? Dali jsme si voraz... od písemek, zkoušení, ale i všednosti, běžného shonu a ranního stresu ve stylu "omg, co si vezmu na sebe?!". Vyrazili jsme totiž do školy v pyžamech!  

Nenechte se mýlit, nešlo o pouhou recesi a legraci, šlo i o další důležitou věc - bezpečí. Protože kde chodíme v pyžamech? Doma, mezi těmi, s nimiž nám je dobře, kde jsme milováni bez filtrů a drahých triček, zkrátka tam, kde jsme jen my, sami za sebe, odevzdaní na milost bezpodmínečnému přijetí a toleranci. A přesně tutéž atmosféru jsme se pokusili přenést i k nám do školy. Celým pátkem jsme propluli v duchu akceptace, svobody, relaxu a humoru (ze sebe, z nás, z běžných dnů).

Pomyslnou korunku celé této akci přitom nasadili parlamenťáci společně s vedením školy. Máme totiž nové relaxační zóny, neboli kousek domova, v dalších částech naší školy. My jim skromně říkáme pokojíčky. Dlouhodobě si tak volíme pohodu i pohodlí, a to nonstop, bez příkras, těžkopádných omezení a stresu. Potřebujeme totiž nabrat energii na velké finále a prázdniny!

Nočním košilím zdar,


vaši parlamenťáci  ✌️😉

Za tým pedagogů Mgr. Blanka Fabianová, Mgr. Kateřina Műllerová, Mgr. Klára Jedináková a Mgr. Zuzana Štrbáková ❤️🩵💚🧡💛


Projektový den v 6. A

V pátek 24. května proběhl 2.ročník projektového dne  s ČZS ve třídě 6. A . Nejdříve paní Bc. Klára Hradílková z firmy Lampart – Mec s.r.o. upoutala žáky svou prezentací o projekci, realizaci a údržbě zahrad. Nejvíce žáky zaujaly střešní zahrady. Poté předseda zahrádkářů města Šenova pan Jan Lampart žákům pověděl něco o fungování ČZS a také o pěstování rostlin. Šesťáci se dozvěděli spoustu nových informací.

Vše si pak mohli sami prakticky vyzkoušet, když si přesadili sazenice jahod, které si pak  mohli odnést domů. 

Mají nyní velký úkol pilně se o ně starat a už teď se těšíme na fotky úrody.

Děkujeme za příjemné dopoledne firmě Lampart – Mec s.r.o a zahrádkářům města Šenova.

                                                                                                     Pavla Mecová 

Exkurze s ČZS

V pátek 24. 5. 2024 uspořádal  Český zahrádkářský svaz města Šenov exkurzi pro vybrané žáky druhého stupně. Navštívili jsme firmy SEMO Smržice a  Arboeko - Prostějov, kde jsme se dozvěděli o šlechtění a produkci osiv zeleniny, květin, léčivých a aromatických rostlin.

Poslední zastávkou byla obec Slatinice, kde jsme navštívili Muzeum veteránů. Viděli jsme sbírku starých automobilů a motocyklů (Mercedes Benz, BMW), převážně z 30. let minulého století a množství dobových artefaktů. 

Přestože nám dopoledne počasí moc nepřálo, exkurze se vydařila a odvezli jsme si spoustu nových informací. Velké poděkování patří zahrádkářům města Šenov a SPRDŠ, díky kterým se exkurze uskutečnila. 

Pavla Mecová

🚴‍♀️ Zpráva z finále MSK v dopravní soutěži mladých cyklistů. 🚴‍♀️ 

Naši cyklisté ve dnech 23.-24.5.2024 odvedli vynikající výkony ve velké konkurenci nejlepších okresních týmů v náročných vědomostních a cyklistických disciplínách. Medailová pozice nám unikla jen velmi těsně!!!

Za báječnou reprezentaci vděčíme Lauře Plintové, Heleně Beloritové, Štěpánu Sekerovi z 5.D a Janu Rybárovi z 5.C.

Jsme na vás pyšní.


Nela Cudráková

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Víte, že máme v Šenově nejlepší cyklisty v okrese Ostrava?  V pátek 10. května 2024 jsme na dopravním hřišti při ZŠ A. Kučery poměřili síly s ostatními týmy v jízdě dle pravidel silničního provozu. Dokázali jsme být nejobratnějšími při jízdě zručnosti. Složili jsme úspěšně zkoušky cykloškoly a při poskytování první pomoci jsme zachránili nejednomu účastníkovi silničního provozu život.

Přivezli jsme ZLATO a stálo to za to!

Velké poděkování patří: 

Jsme na vás pyšní.

Nela Cudráková.

Den Země - 1. stupeň 

Ve čtvrtek 2. 5. 2024 proběhl projektový Den Země také pro 1. stupeň naší školy. Celý projektový den byl v režii žáků pátých ročníků, kteří si pro své mladší spolužáky připravili stanoviště plné zábavných aktivit s naučnou tématikou věnující se ochraně životního prostředí. Všechny děti nadšeně plnily úkoly a sbíraly symboly do tajemné šifry, která je celým projektovým dnem provázela. Na konci aktivního dopoledne pak na všechny čekala sladká odměna, za kterou bychom rádi poděkovali SRPDŠ.

DEN ZEMĚ - 2. stupeň

Každoročně se 22. dubna slaví Den Země po celém světě. Různé organizace, školy ale i jednotlivci se zapojují do mnohých projektů a aktivit souvisejících s ochranou přírodního bohatství Země.

V naší škole jsme rovněž v úterý 30. 4. uspořádali projektový Den Země mimo školu. Pro žáky 2. stupně byly připraveny 2 okruhy Šenovem. Kromě toho, že si děti užily krásný a slunečný den v přírodě, navíc ještě na několika stanovištích plnili zábavné aktivity a zajímavé úkoly z různých předmětů, propojené s tematikou ekologie a ochrany životního prostředí. Kromě přírodních věd se v nich objevila i matematika, angličtina, fyzika, výtvarná výchova nebo čeština.

Tento netradiční den nejenže poskytl žákům příležitost k zábavě a interakci, ale také podnítil jejich povědomí o ekologii, ochraně životního prostředí a hlavně propojení člověka s přírodou.

Děti byly na konci trasy odměněny, díky SRPDŠ, děkujeme.

Matematická soutěž Pangea

V letošním roce jsme na naší škole vyzkoušeli matematickou soutěž Pangea. Pangea není ledajaká soutěž, pracuje s reálnými příklady ze života.

K řešení jsme zvolili online verzi, žáci 5.- 9. tříd postupně v hodinách matematiky sedli k počítačům a 45 minut řešili 15 zajímavých úloh ze života.

Vítězové  na naší škole:

5. ročník -  Daniel Jendřejčík 

6. ročník - Filip Sedlák 

7. ročník - Adam Borový

8. ročník - Zuzana Zuczková 

9. ročník - Kateřina Rupčíková

V moravskoslezském kraji obsadil Filip Sedlák 12. místo a Zuzana Zuczková 14. místo.

Vítězům gratulujeme. 

Všem zúčastněným děkujeme, náš 1. ročník soutěže jste zvládli skvěle a budeme se těšit na další.

Děkujeme SRPDŠ za sladké odměny pro vítěze.

Pavla Mecová

Matematický klokan

V pátek 22. 3. 2024 se sešlo 81 žáků druhého stupně ve školní jídelně, aby si vyzkoušeli řešit soutěž Matematický klokan. Soutěž probíhala ve  2 kategoriích Benjamín (žáci 6. a 7. ročníku) a Kadet (žáci 8. a 9. ročníku).  Klokan se snaží ukázat žákům  úlohy zajímavé a netradiční, ať už svým obsahem či formou zadání.

Žáci řešili zajímavé matematické úlohy a získávali za ně různý počet bodů podle náročnosti jednotlivých úkolů.

Jak to dopadlo?

Kategorie Benjamin

Kategorie Kadet

Vítězům blahopřejeme.

Všem našim soutěžícím moc děkujeme za účast při řešení nelehkých úkolů v této soutěži a přejeme hodně dalších úspěchů.

Odměny pro vítěze  byly zakoupeny díky SRPDŠ, děkujeme.

Pavla Mecová

Příroda kolem nás

soutěž v prezentacích

Znovu po několika letech uspořádali učitelé přírodopisu soutěž v prezentacích. Tato soutěž je mezi žáky velmi oblíbená. Děti mohou ukázat dohromady své umění v práci s počítačem a vystupování na veřejnosti. A některé práce jsou skutečně téměř na profesionální úrovni.

Děti si mohly vybrat jakékoliv téma z oblasti přírodních věd. Práce byly opravdu pestré. Podívali jsme se na Madagaskar, do lidského oka i do vesmíru na černé díry, zašli jsme na ryby i mezi sudokopytníky, vlky i mravence, seznámili jsme se s border kolií. Děvčata zpracovala témata, která mladé lidi hodně zajímají - účinky drog na lidský organismus a stres.

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. 

První kategorii tvořili žáci 6. a 7. tříd. Byli v této soutěži poprvé, ale obstáli velmi dobře. Vyhrál Dominik Nesvadba, na druhém místě Karolína Svobodová a na třetím místě byl Denis Pisár. Škoda, že nesoutěžili žádní šesťáci, snad budou mít příští rok více odvahy.

Druhou kategorii tvořili žáci 8. a 9. tříd. Úroveň jejich prací byla mnohem vyšší. Vyhrály Aničky Kučerová a Hajnošová, druhá byla děvčata Anička Menšíková a Lenka Horáčková a třetí byli kluci - Vojta Šedina a Tomáš Stavinoha.

Soutěž byla moc zajímavá a už se těšíme na další ročník.


Špagetové mosty

Ve středu 27. 3. proběhl na naší škole 2. ročník soutěže ve stavbě špagetových mostů.

Za každou třídu 2. stupně byli vysláni tři odvážlivci. 

Celkem 16 týmů stavělo most z jednoho balíčku špaget a dvou tyčinek lepidla do tavné pistole. Úkolem bylo postavit most, který bude mít co největší nosnost. Čtyři vyučovací hodiny tříčlenné týmy rýsovaly, stříhaly, lepily a stavěly své konstrukce.  Poté žáci sami postupně zatěžovali své mosty a zjišťovali jejich maximální nosnost.. 

Soutěž probíhala ve 2 kategoriích - 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník.

V kategorii 6. a 7.tříd se nejnosnějším mostem stal výtvor 7. B s nosností 15,2 kg.

V kategorii 8. a 9.tříd se nejnosnějším mostem stal výtvor 9. A s nosností 19,7 kg.

Děkujeme všem odvážlivcům za účast. Velké poděkování patří SRPDŠ za krásné odměny pro soutěžící, kteří se umístili na výherních místech.

Exkurze 8.C 

Ve středu 20. března jsme si naplánovali exkurzi do Ostravy. Naše kroky nejprve směřovaly do Integrovaného bezpečnostního centra. V zasedací místnosti jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Přednáška byla rozdělena do tří bloků. První blok byl věnován obecnému seznámení se všemi druhy tísňových linek, dále zaznělo několik slov o samotném centru (z jakých složek IZS se skládá a jaká je jejich pracovní náplň). Třetí část se zaobírala případnými hrozbami aktivního střelce a zásadami bezpečnosti v případě ohrožení takovým útočníkem. Mohli jsme také nahlédnout do samotného „provozu“ a přes okna sledovat operátory tísňových linek, kteří přijímají hovory v rámci Moravskoslezského kraje.

Návštěva centra však nebyla jediným programem, jelikož naší další zastávkou byla Vyhlídková věž Nové radnice v Ostravě. Počasí bylo příznivé, a tak se nám naskytl nádherný výhled na celé město.

Během dne jsme si užili jak pěkného počasí, tak se i obohatili o nové informace.

Mgr. Blanka Fabianová a Mgr. Barbora Bolcková

Recitační soutěž 2024

S přicházejícím jarním časem jsme na druhém stupni dostali chuť si společně zarecitovat. Ve školním kole zazářilo hned několik zástupců tříd se svými vypilovanými básnickými texty. I přes to, že všichni předvedli skvělé výkony a nebáli se vystoupit, porota musela rozhodnout a vybrat ty nejlepší z nejlepších. Umístění rozdělila do dvou kategorií a letošními výherci se stali:

I. kategorie 6.-7.ročník

II. kategorie 8.-9.ročník

tým Čjl

“KNIŽNÍ SOUBOJ” 

Poslední dobou se s různými souboji roztrhl pytel. Souboj na talíři, u grilu, v ringu, hokejový souboj extraligy, velikonoční souboje v míčovkách, souboj nejlepších recitátorů, souboj největších jedlíků luštěnin. Ale co my, kteří se pořádně kvůli čtení nevyspíme a máme pořád pořezané prsty od rychlého otáčení stránek ? I my máme svůj souboj a není to apríl. V dubnu proběhne na naší škole “Knižní souboj” dospěláků a žáků. Na nástěnkách v respiriu najdete zápisové listy pro každou kategorii, instrukce budou v každé třídě. ZAPOJIT SE MŮŽE OPRAVDU KAŽDÝ. Stačí přispět i pár stránkami. Nejlepší čtenáře samozřejmě oceníme. TAK DO TOHO !!!

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

V pátek 22. 3. se v brzkých ranních hodinách vydali tři naši žáci do DDM v Ostravě-Porubě, aby reprezentovali naši školu v okresním kole recitační soutěže.

A cesta to nebyla zbytečná. Gratulujeme Nele M. ze 4. C k postupu do krajského kola a děkujeme Toníkovi S. (3. A) a Víťovi V. (3. C) za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Eva Draisaitlová

Okresní kolo gymnastiky chlapců a dívek

Ve středu 6. 3. proběhlo okresní kolo gymnastiky chlapců a dívek, kde naši žáci dosáhli skvělých výsledků:

Jednotlivci ve své kategorii:

Všem moc gratulujeme, byli jste perfektní.

VID-20240306-WA0001.mp4

Recitační soutěž

V úterý 27. února 2024 proběhlo na naší škole obvodní kolo recitační soutěže, kterého se účastnily děti naší školy a ZŠ Václavovice.

Děti soutěžily ve třech kategoriích - nejmladší žáci z 1. tříd, 2. kategorie byla určena pro žáky 2. a 3. ročníku a 3. kategorie pro žáky 4. a 5. ročníku.

Děti podaly opravdu obdivuhodné výkony. Do okresního kola za naši školu postoupili:

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Eva Draisaitlová & Mgr. Petra Mališová

Ve škole jsme jako doma, aneb máme novinku - RELAXAČNÍ ZÓNU

Každý z nás již během života pravděpodobně zažil nekonečně dlouhou honbu za výsledkem, správnou odpovědí nebo pochvalou...

Tlačíme na výkon... na to "být dost", naplnit všechny ideály, touhy i možnosti, které konečně máme. Zapomínáme na to, že tělo není stroj, že nemůžeme fungovat nonstop a že někdy i když tělo stále může, hlava už prostě stávkuje - pozornost klesá, únava vzrůstá a člověk se tak plácá od ničeho k ničemu.

Přesně tohle se děje doma, v práci, ale i ve škole a my si uvědomujeme ono pomyslné rovnítko mezi odpočatým a produktivním žákem. Vštěpujeme sobě i dětem do hlavy, že někdy je potřeba se prostě jen zastavit, odložit telefon a mluvit s ostatními, nebo sedět v klidu a vnímat lidi kolem sebe, kreslit, číst si, obrátit se do svého nitra. Zkrátka odpočívat. Dýchat. Relaxovat.

A tak jsme tady, vítáme novou relaxační zónu a slavíme, že ji máme, že si můžeme užívat pohody i doplňovat tolik potřebnou energii.
Od 14. 2. 2024 zdobí náš druhý pavilon zcela nový a unikátní koutek poklidu, který mohou využívat žáci prvního i druhého stupně. Krom příjemného posezení zde děti naleznou i aktivizační materiály pro podporu grafomotoriky, vizuomotoriky a zrakové diferenciace. Připočtěte různé antistresové pomůcky, knihy a máte celý repertoár, skrze který žáky vedeme ke zdokonalování v umění relaxace. A jo, stojí to za to! :)

Ostatně na to, jaký úspěch zóna měla/má, se můžete podívat v následující galerii.

PS: Díky školo a vedení, že můžem´! 

Mgr. Blanka Fabianová + Mgr. Kateřina Műllerová

Každý z nás se potřebuje někdy uklidnit a zarelaxovat si, ať už jsme ve škole, v práci nebo klidně doma. Tento problém jsme dlouho řešili s parlamentem a přišli jsme na skvělé řešení. Házeli jsme nápady, paní učitelky je posbíraly a vytvořily nám první relaxační zónu na 2. pavilonu. Tato zóna obsahuje gauč, antistresové omalovánky a hračky pro relaxaci. Společně s parlamentem a ostatními žáky se budeme snažit, aby se relaxační zóny na škole objevovaly častěji a my si tak mohli alespoň na chvíli odpočinout od školy a učení.


Matyáš Slíva, 9.B 

Z deníku deváťáka

Matka mě přihlásila na nějakou exkurzi do Brna, chápete, do Brna. Nevím, co tam jako uvidím. Prý nějaký barák. Ach jo ☹️

Jeli jsme asi 2 hodiny po dálnici, naštěstí žádné zácpy. Cestu jsem skoro celou prospal, nic mě nerušilo, měl jsem sluchátka a kapuce z mikiny i bundy na hlavě. Řidič nás vyhodil z busu u nějakého placatého domu. No, nic moc na to, že je to nějaká památka. Bundy jsme si dali do skříněk v garáži, kde stálo mega staré auto Tatra, strašně malé, nechápu.

Dobře, tak ten barák zase není úplně malý. Prošli jsme asi 3 úrovně. Nahoře byly pokoje, které vypadaly jako v nemocnici. Koupelna dělo. Kdo jako má zvlášť umyvadlo na mytí zubů ??? Nejlepší byl ten obrovský pokoj s tou šutrovou stěnou, která je prý mega drahá. Mi se teda líbil ten výhled, fakt pecka. sjížděcí okna bych asi v létě taky chtěl. A ta schovka v knihovně slušná. Nechápu, že tady je jenom málo nábytku a žádné soukromé věci. Kámo, nic na stěně. Na komp se ani neptej. Hej, úplně jako v nemocnici. Ve sklepě měli super vytuněnou klimatizaci. Ze zahrady ten barák vypadá rozhodně líp než z ulice.

Pak jsme se po rozchodu ještě prošli městem, kolem hradeb a katedrály a draka. Učitelka nás furt chtěla fotit, chápeš. Po cestě zpátky jsme hráli Among us a na benzince se platilo za wecko. Byli jsme rádi, že jsme s pokaženou spojkou vůbec vyjeli z Brna. No, prostě Brno…

Výstava keramických prací dějepisného semináře

Žáci třídy 7.D se v pěti dvouhodinových blocích dějepisného semináře seznámili se základy tvorby keramiky. Krátce byli seznámeni s vývojem pravěkého umění, byli konfrontování s konkrétními uměleckými díly, na základě kterých následně vytvářeli sošky pravěkých žen (tzv. venuší), keramické nádoby inspirované nejznámějšími neolitickými a eneolitickými kulturami z území Čech a Moravy, a také vytvářeli náměty maleb z pravěkých jeskyní.

Mgr. Miroslav Bolek & Mgr. Andrea Liolia

Obvodní kolo ve vybíjené 4. a 5. ročníků

Ve čtvrtek 15. 2. proběhlo v prostorách tělocvičny naší školy obvodní kolo ve vybíjené. Na seznamu účastníků byla k vidění kromě naší školy ZŠ Václaclavovice, ZŠ Bohumínská, ZŠ Vrchlického, ZŠ Datyňská a ZŠ Pěší. V turnaji plném sportovního nasazení se na prvním místě umístila ZŠ Datyňská, na druhém místě ZŠ Václavovice a na třetím místě ZŠ Šenov. Všem blahopřejeme a těšíme se na další utkání.

 tým TV ZŠ Šenov

CO JE KYBERŠIKANA ?

Kde vzniká, proč lidé kyberšikanu páchají a jak ji řešit?

...byly časté otázky našich žáků.

V pondělí 5. 1. 2024 přijel odpovědět na tyto otázky odborník na slovo vzatý z organizace E-bezpečí Olomouc.

Sociální sítě jsou sice studnicí informací, často však nejen těch pozitivních. O úskalích těch negativních se dozvěděli žáci právě na této besedě. S žáky 8.A a 8.C aktivně a názorně prodiskutoval tuto problematiku od teorie až k praktickým příkladům z každodenního života našich žáků. Děkujeme.

Metodik prevence ZŠ

Objevování umění

Protože chceme vést naše žáky k objevování umění, navštívili jsme s 6.B  Galerii výtvarného umění v Ostravě. Zde byl pro nás připraven edukační program k výstavě "Člověčí věci". Malíř Ivo Sumec se vyjadřuje mimo klasických také pomocí neobvyklých materiálů včetně hlíny, uhlíků anebo popela. Jeho umělecká díla zachycují předměty, kterými se každý den obklopujeme. Mohli jsme si také své vlastní umělecké dílo vytvořit. Jak se to povedlo a jak jsme si to užili, můžete vidět na fotkách :).

Mgr. Karla Polášková

Barevné pohádky

Byl, nebyl, jednou jeden nápad SVČ v Ostravě. Vydat úplně novou  pohádkovou knížku Barevné pohádky, která je almanachem textů žáků a studentů ostravských škol. Protentokrát to bylo téma "Co  se ukrývá na dně školní aktovky".

Potom přišly na řadu chytré hlavy  žáků třídy  5.D.  Žáci hodně přemýšleli a psali. Když bylo hotovo, některé pohádky  byly odeslány k posouzení  odborné  porotě.  Porotci  vybrali do almanachu pohádku  "Na dně mojí aktovky", kterou napsala Natálie Riessová.

Slavnostní křest  knížky se konal v úterý 23. ledna v SVČ na Ostrčilově ulici Ostravě za finanční podpory statutárního města Ostrava v rámci projektu "TOP 2023", dotační výzvy Talentmanagement města Ostravy.

Natálce děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                            žáci 5.D a třídní učitelka PaedDr. Kozáková Antónia

Beseda s Arnoštem Vašíčkem 

Kolem středečního poledne se nám ve škole záhadně ztratilo asi sedm tříd druhého stupně. Vzhledem k tomu, že se zrovna touto dobou vyskytoval v sále Horakůvky šenovský rodák a “záhadolog” Arnošt Vašíček, měli jsme záhadu vyřešenu. Všechny třídy se našly právě na jeho besedě, na které se zaposlouchaly do zajímavých příběhů napříč staletími. Společným pojítkem kromě záhad byla i lokace v naší republice a přesah do téměř celého světa. Tak jsme se dozvěděli něco o Ďáblově bibli, možném výskytu hrobu hunského válečníka Attily, pochopili jsme, že prokletí není asi úplně bez následků a že existence golema není známá jen u nás. Záhadná hodinka utekla velmi příjemně, třídy se nám vrátily a na oběd neměly žádnou záhadu, ale dobrou žemlu ;-)

Parlament hodnotí vánoční atmosféru

Z domů už vyvonělo cukroví, stromečky pomalu začaly opadávat a Tři králové nám hlásí konec vánoční výzdoby. A nám je těžko na duši, protože vánoční čas máme opravdu rádi!

Posíláme tedy vám všem ještě kousek vánoční atmosféry, ať si v hektickém lednu uchováme ještě alespoň vločku sváteční nálady, vůni skořice a blikajících světýlek. V minulém roce jsme vyhlásili vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu a ani v těch nejdivočejších snech nás nenapadlo, že se do toho děti i pedagogové pustí s takovou vervou, láskou a kreativitou, jak tomu ve skutečnosti bylo... V posledním týdnu totiž naši školu zahalila jemná pokrývka z jehličí, vloček, dárků a papírových ozdob, která spolu s naprosto nedostižnými kostýmy a doplňky utvořila školu jako z katalogu Severního pólu. 

Za nejlepší santovské dílny byly přitom zástupci parlamentu zvoleny třídy 5.B a 6.A, kde vánoční skřítci zanechali kus sebe sama a vykouzlili naprosto magickou atmosféru. 

Nicméně nenechte se mýlit, všechny třídy podaly opravdu neskutečný výkon a nás jen mrzí, že vyhrát může na každém stupni jenom jeden...

Tímto děkujeme všem, kteří se našeho vánočního dobrodružství zúčastnili a v plné síle podpořili honbu za skutečným duchem Vánoc, jímž byl klid, porozumění, láska, radost a vzájemný respekt. I vám do nového roku přejeme jen to nejlepší.

S láskou školní parlament

PS: Děkujeme vedení školy i celému pedagogickému sboru za to, že můžem.  

Vánoční koncert základní školy přinesl sváteční atmosféru

V pondělní podvečer se v sále Horakůvky rozzářily reflektory, spustila se projekce a rozehrály se hudební nástroje. Atmosféra vánočního koncertu přilákala návštěvníky z řad rodičů i příznivců školy. 

Na pódiu měli možnost zhlédnout deset představení, která odprezentovali naši žáci napříč I. i II. stupněm. Koncertem provázeli zdatní řečníci - Meda Dvořáková, Toník Skýba, Jakub Hess a Anna Hučínová. Pomyslnou linkou provázali vánoční tradice se slezským tancem, zpěvem a přednesem, vánočně laděné taneční variace, hudebně i pohybově zpracovanou skladbu Zázraky, recitátory i scénky z filmu Sám doma. Třešničkou na dortu byly vánoční písně z repertoáru dívek druhého stupně, které doprovodili zdatní kytaristé.
V závěru zaznělo vánoční slovo od vedení školy i písně v podání učitelů. 

Atmosféru celého večera vyladily nejen hlasy, nástroje a rytmické kroky, ale také malebná výzdoba od kolegyň a žáků ze sedmých ročníků, která dala celému koncertu ryze vánoční nádech. 

kolektiv učitelů ZŠ Šenov

Dějepisná olympiáda

Předvánoční týden je u nás přímo nabitý akcemi a událostmi. Jednou z nich bylo i vyhlášení vítězů dějepisné olympiády. Letošní kolo bylo zaměřeno především na každodennost v českých zemích ve středověku, což umožnilo mezi soutěžící tentokrát zapojit i sedmáky - a hned velmi úspěšně!

Našimi nejlepšími řešiteli byli:

Terezka bude také naší reprezentantkou v okresním kole olympiády, přejeme jí hodně štěstí.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a hezké výkony.

Mgr. Barbora Sikorová

Knihy nejsou mrtvé, ať žijí knihy ! 

A stále existují lidé, kteří knihy milují a vytváří je, i přes tryskový vývoj technologií. Proto máme obrovskou radost, že se k nám na besedu zastavila velká knihomilka - Sofie Bradáčová, naše bývalá žačka. Ta se věnuje již několik let psaní příběhů tzv. do šuplíku, ale hlavně pro veřejnost. Minulý čtvrtek našim aktivním čtenářům  představila svou novou knihu “Co mi šeptají Andělé”, kterou se jí podařilo vydat za finančního přispění firmy Hyundai. Hlavní náplní besedy byly Sofiiny  postřehy a popisy z života vášnivé čtenářky a spisovatelky. Poslechli jsme si historky o psaní, o možném posunu v psaní, o účastech v soutěžích, o uplatnění, o složitosti vydávání. Sofie svou přirozeností dokázala zaujmout čtenářky a čtenáře k mnoha zajímavým dotazům. Všem se totiž líbilo zhmotnění skutečného autora, který knihami žije a mluví o nich zaujatě. Nechyběly dotazy na knižní tipy a zájem o sport 🙂

Přejeme Sofii hodně štěstí a úspěchů nejen ve spisovatelské činnosti a budeme rádi, když se za námi někdy opět zastaví.


A.Borová

P.S. Pokud byste měli zájem, kniha je k zakoupení  v kabinetu Čjl.

Řečnická soutěž 2023

V prosincovém měsíci se již tradičně koná na naší škole Řečnická soutěž žáků 2. stupně. Mluvnické obratnosti si zkouší naši žáci průběžně nejen v hodinách českého jazyka. Tato akce je pak příležitostí, jak zahnat trému z vystupování před “cizinci” a jak se podělit o zajímavá témata a zážitky. Přehlídka odvážných probíhá ve dvou kategoriích a úspěšní řečníci jsou samozřejmě za bouřlivých ovací odměněni. Porotu vždy zaujme přirozenost řečníka, nápaditost tématu, plynulost projevu a práce s posluchačem :-). Toto jsou letošní úspěšní, gratulujeme !!!

I.kategorie 6.-7.ročník

II.kategorie 8.-9.ročník

tým Čjl 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V prosinci 2023 jsme uspořádali pro žáky druhého stupně školní kolo soutěže v anglické konverzaci. Žáci si vylosovali jedno ze tří témat, na které měli krátce pohovořit a poté zodpovídali otázky zkoušejících. Z celkového počtu 65 nadšených studentů angličtiny se ve čtyřech kategoriích podle ročníků umístili na prvních místech tito žáci:V okresním kole nás budou reprezentovat Tobiáš a Anička. Budeme jim držet palce a všem děkujeme za účast. Těší nás, jak skvěle našim žákům angličtina jde :).


Mgr. Karla Polášková, Mgr. Lenka Fukalová, Mgr. Halina Hekerová, Mgr. Romana Vaculíková

Sebeobrana

Žákyně 9. ročníku měly v pondělí 11. 12. zpestřenou výuku tělesné výchovy ukázkami sebeobrany vedenou Martinem Řezákem, kterému patří velký dík.

J. Třosová 

Sportovni den 1. stupně

Dne 14. 12. proběhl na naší škole sportovní den pro 1. stupeň. Žáci hráli "minipřehazovanou", tančili, skákali, házeli raketkami a balóny na cíl. Společně si ten den užili a za výkon, snahu a úsměv na tváři si zaslouženě odnesli malou odměnu a účastnický diplom. 

Chci moc poděkovat žákyním z 2.stupně, které pomáhaly na stanovištích.

J. Třosová 

Sociální sítě 

patří ke každodennímu životu většiny populace, naše děti a žáky nevyjímaje. Právě ony však patří mezi ty nejzranitelnější uživatele.

Mají často nižší smysl pro zodpovědnost a ne vždy si mohou uvědomit různé důsledky svého chování na sociálních sítích. Nastavení profilu, sdílení fotografií a citlivých dat, projevy kyberšikany….to vše mohli ve dnech 4. a 5. 12. 2023 žáci šestých a sedmých tříd prodiskutovat s příslušníky městské policie. 

Žáci byli seznámeni s možnými způsoby řešení v případě problému. Tak ať je jich poskromnu!

Metodik prevence ZŠ

Dějepisná soutěž - FAREJ !

Dne 11. 12. 2023 se vybraní žáci z osmých tříd zúčastnili pilotního ročníku dějepisné soutěže Farej!, jejímž cílem je seznámit žáky zábavnou formou s vybranými příběhy moderních dějin města Ostravy. Žáci podle uvedených souřadnic našli postupně v centru Ostravy 6 QR kódů s odkazy na elektronické formuláře obsahující výpovědi pamětníků. Následně žáci vyplnili příslušné elektronické dotazníky. Úspěšné týmy postoupí do finále, držte nám palce! 

Za tým mladých nadšenců moderní historie Ondřej Mlčák a Martina Šplíchal Brodová 

Exkurze Wieliczka - Krakow

Bílo všude kolem - to je jistě ten správný doplněk předvánoční atmosféry. My v 8.D a 7.A jsme se rozhodli, že si to pojistíme ze všech stran, kdyby náhodou příroda letos zklamala. Počasí nám vyšlo, do bílé pokrývky se zahalil královský Krakow i se všemi jeho krásami, pamětihodnostmi a trhy. Stěny, kaple či sochy ze soli v dolech ve Wieliczce sice nejsou bílé, nýbrž šedé, ale celkový dojem z krásných prostor, světel, jezírek a tajemných legend sváteční atmosféru jen umocnil.

Přejeme vám proto, aby se adventní nálada úspěšně usídlila i ve vašich domovech, ať už ji přivoláváte jakkoliv. 

Za naši školu ještě pár tipů (jak pro žáky, tak pro rodiče) máme, tak doufáme, že vás potěší:-)

Obvodní kolo ve florbalu 

ovládly s přehledem žákyně 8. a 9. ročníků ZŠ Šenov!

Pan učitel Pojezdala trvá na tom, že je nezbytné zmínit, že nezanedbatelnou roli v tomto úspěchu hrálo jeho koučování a vynikající trenérské dovednosti.

Blahopřejeme tedy i jemu!

Díky Pavle💕

Mikuláš 2023


Zasněžený pátý prosincový den se vydaly  naše školní mikulášské týmy do tříd I. i II.stupně, do šenovských mateřských školek a na městský úřad. Každá devátá třída s sebou  přinesla krátký program, sladké odměny i něco málo hudby a zpívání. Nejvděčnější publikum bylo určitě v mateřských školkách. Mikulášská sbírka již tradičně podporuje léčbu Marušky Kučerové. Letošní celková částka sbírky  je 23 290,-. 


Velice všem děkujeme za dobrovolné finanční příspěvkyŠachový turnaj čtyřčlenných družstev

V pátek 8.12.2023 se ZŠ Šenov zúčastnila okresního přeboru čtyřčlenných družstev pro žáky 2. stupně. Celou akci jsme s chlapci absolvovali bez jakéhokoliv rušivého vlivu. Hoši jak po stránce sportovní, tak i společenské dobře reprezentovali naši školu. Vzhledem k tomu, že nečekaně onemocněl náš nejlepší šachista Jakub Kutáč, jsme odjížděli do Ostravy citelně oslabeni. Postup do semifinále nám unikl o pouhý půlbod, takže jsme v závěru bojovali ve skupině o páté až osmé místo z celkového počtu 12 družstev. Nakonec jsme skončili na šestém a sedmém místě.

Pořadí družstev bylo následující: 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat rodičům, vedení školy a žákům za velice dobré vystupování a věřím, že někdy se ještě na nějaké šachové akci potkáme.

S pozdravem Šachu zdar!!!

Ivan Nešpor

trenér mládeže ŠK Šenov

Slavnost slabikáře

Prvního prosince přivítali prvňáčci na Podlesí své rodiče ve třídě, kde jim zazpívali, zarecitovali a zatančili, potom je čekaly úkoly na stanovištích, které pro ně připravila třída 5.D s paní třídní učitelkou. Páťáci si připravili také krásné vystoupení. Na závěr dostali žáčci slabikáře.

Akce byla příjemným předvánočním zastavením a užily si ji nejenom děti :o).                                                                                                                     Ivona Kozáčková 

třídní učitelka

Bobřík informatiky: Soutěžící z naší školy excelují v informatice

(...a jelikož se jedná o soutěž, která se týká informatiky, nechali jsme celý článek napsat AI, podle našeho názoru s tím nejlépe vypořádal Googlovský BARD. Zde je jeho práce:)

Naše škola se nedávno zúčastnila prestižní soutěže Bobřík informatiky, která je známá svým zaměřením na testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení. Soutěž, kterou provozuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se letos konala v pěti věkových kategoriích.

V kategorii MINI, určené pro žáky 3. a 4. ročníku, se na naší škole soutěžilo 34 chlapců a 35 dívek. Z nich se 12 úspěšně probojovalo mezi úspěšné řešitele, přičemž nejlepší výkon předvedl Hynek Revenda ze 4.A s impozantním počtem 142 bodů.

V kategorii BENJAMIN, pro 5. a 6. ročník, se zúčastnilo 67 dívek a 86 chlapců. Celkem 53 soutěžících dosáhlo na titul úspěšného řešitele, s nejvyšším počtem bodů 173 se blýskla Violet Szöke z 6.B.

Kategorie KADET přivítala 36 dívek a 56 chlapců z 7. a 8. ročníku. Z nich se 23 žáků stalo úspěšnými řešiteli, přičemž Blanka Vašková zaznamenala nejlepší výsledek s 162 body.

Nejstarší kategorie JUNIOR byla určena pro 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ. Zde se utkalo 24 dívek a 34 chlapců, z nichž 7 dosáhlo na úspěšné řešení. Čtyři žáci - Adam Šlachta, Jakub Reimer, Petra Golasovská a Veronika Beloritová - se podělili o nejlepší skóre 156 bodů.

Soutěž Bobřík informatiky je významná nejen pro rozvoj informatických dovedností, ale i pro podporu zájmu o technologie a digitální gramotnost mezi mladými lidmi. Naše škola je hrdá na všechny své soutěžící a blahopřeje vítězům i úspěšným řešitelům. Těšíme se na další ročník a další úspěchy našich žáků v této inspirativní soutěži.
ilustrační obrázky vytvořil MS Designer používající technologii DALL·E 3

Poděkování

Každý rok je naše škola vyzdobena krásnými vánočními stromečky. Již poněkolikáté jsou vánoční stromky darovány firmou Pavla Zápalky a ozdobeny naši šikovnou zaměstnankyní Zdenkou Kolbovou. Majiteli a jeho zaměstnancům (stejně jako naší Zdence) srdečně děkujeme a v novém roce přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů. ❤️


ZŠ Šenov

Vystoupení 5.B na setkání šenovských 70níků

Pondělní odpoledne proběhlo na Horakůvce ve slavnostním duchu i dvougeneračním setkání. Děti ze třídy 5.B zahrály na flétny, metalofony i boomwhackery, zazpívaly o tom, jak se pělo před léty a jak se žilo v jednym dumku na Zarubku. Zatančily. mazurku a nakonec zazpívaly o malých zázracích. Zážitek z vystoupení na jevišti doplnila milá atmosféra v hledišti. Taková malá předzvěst nadcházejícího svátečního času. 

Třída 5.B a Mgr. Andrea Liolia


Exkurze Landek

Dějepis, občanka, tělocvik, volba povolání, trochu zeměpisu i přírodopisu - co jsme to s osmáky vlastně podnikli za exkurzi? No přece - v Hornickém muzeu najdete od každého něco:-) Ať už vás zajímá, jak to bylo s nálezem a těžbou uhlí na Ostravsku, co obnášela práce horníků a báňských záchranářů, chcete na vlastní kůži zažít, jakou fyzičku musí tihle borci mít nebo v jakém prostředí tráví většinu šichty, na Landeku je to pravé místo, kde můžete zjistit/zažít výše uvedené a mnoho dalšího. Poznatky z terénu si ještě všichni osmáci v klidu zrekapitulují v teple svých tříd při probírání průmyslové revoluce nebo nad pracovními listy. I kdyby se mezi nimi žádný budoucí báňský záchranář nebo důlní inženýr neobjevil, každopádně už teď budeme lépe rozumět trochu specifickému rázu našeho regionu a nátuře (i slovníku:-) místních obyvatel. 


“MÁMA MELE MASO. OLA MÁ MÍSU. PEPA A EMA.”

Tak to všechno začíná.

Písmenko k písmenku, slabika ke slabice, slovo ke slovu a věta je na světě.

Ve čtvrtek 16.11. 2023 proběhl na ZŠ Radniční náměstí “Den Slabikáře”. Žáci pátých tříd si připravili pro své kamarády z prvních tříd úkoly, na kterých prokázali znalost písmen a dovednost číst jednoduchá slova a věty. 

Po zvládnutí těchto úkolů byli prvňáčci pasováni králem na velké čtenáře a slavnostně obdrželi Slabikáře.

Velké díky patří paním učitelkám Simči a Hance, paní asistence Lucce a jejich žákům za skvělou organizaci a doprovodný program, který si přichystali pro své kamarády. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eva Draisaitlová a Mgr. Lucie Čermáková