Život ve škole

Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě


V úterý 7. 9. 2021 jsme se vydali ukázat žákům třídy 9.C, že přírodní a technické vědy mohou být krásné, zábavné a také, že se jedná o velmi potřebné obory lidské činnosti. Na Slezskoostravském hradě mohli žáci vidět chemický jarmark, na kterém byla spoustu pokusů a zajímavostí z oblasti chemie, fyziky, matematiky a techniky. Někteří odvážlivci si zasoutěžili a vyhráli drobné ceny.


Jak se tam žákům líbilo?

Vojta K. 9.C: “Chemie na hradě mě moc bavila a byla tam sranda, viděl jsem tam nové chemické věci.”

Vendy K. 9.C: “Nejvíce mě zaujal pekelný stánek a hasiči.”

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Podané ruce 6. a 9. ročník

Jak už je na naší škole tradicí, proběhl v pátek 3. září projekt s názvem “Podané ruce”. V tomto projektu žáci 9. ročníků seznamují šesťáky s chodem školy. Deváťáci si připravili pár vět, kterými se představili a následně si šesťáci vybrali “svého” deváťáka. Společně se prošli po škole. Žáky 6. ročníků zajímaly hlavně informace o jejich nových učitelích a předmětech. Nakonec si vzájemně obkreslili ruce a do nich napsali vlastnosti toho druhého. Vznikla tak nejen krásná díla, kterými si žáci vyzdobili třídu, ale hlavně nová přátelství.

Co na to žáci?

Kája S. 9.C: “Vybrala si mě slečna Karolínka, která byla strašně fajn. Povídaly jsme si a dost toho máme společného, troufám si říct, že jsme i kámošky. Přeji jí štěstí v dalších ročnících.”

Ester N. 9.C: “Skvělá akce, při které deváťáci mohou šesťákům předat nějaké zkušenosti a šesťáci mohou trošku poznat školu.”

Mgr. Pavla Mecová

Přijeli jsme z Adapťáku

Adaptační kurz 2021 ZŠ Šenov proběhl za krásného počasí v neméně krásném prostředí Palkovických Hůrek za účasti 104 žáků tříd 6.A, 6.B, 6.C, 6.D. Proč?

Na dobrém kolektivu a klimatu třídy je potřeba pracovat.

Zvláště při nástupu do šestých tříd nebývá situace jednoduchá. Pro žáky je to velká změna systému výuky, prostředí i adaptace na nové spolužáky.

Právě zážitková pedagogika prolínající se celým kurzem zaměřená na spolupráci, sebepoznání a komunikaci snad adaptaci pomohla. Komunitní kruh, hry na empatii a podporu týmového ducha, živé pexeso, ulička důvěry, slavnostní večer s třídním učitelem při svíčkách...toto a mnoho smíchu bylo atmosférou našeho pobytu.

Za realizační tým AK zapsala Mgr. Fukalová Lenka - metodik prevence ZŠ

Vítejte v novém školním roce 2021/2022

(archív)

Podané ruce

Dne 2. 9. 2021 připravily třídy 5. A a 5. B pro naše prvňáčky uvítání ve škole formou tradiční akce s názvem „Podané ruce". Noví školáčci měli připraveno celkem 12 stanovišť s různými úkoly, které společně se svými staršími spolužáky, jako svými průvodci, procházeli a postupně plnili. Aktivity, jež děti tento den provázely, byly podobné úkolům, které děti plní u zápisu do první třídy.

Dle ohlasů menších i větších dětí se aktivity všem líbily a děti měly radost i z malé odměny, která je čekala za splnění úkolů.

Děkujeme všem dětem za aktivní zapojení do plnění svěřených úkolů.


Mgr. Jarmila Doleželová, Ing. Hana Teichmannová

Slavnostní přivítání prvňáčků

Letošní školní rok 2021/2022 nám začal 1. 9. 2021 slavnostním zahájením na Horakůvce, kde jsme přivítali naše nové žáčky společně s paní ředitelkou, panem starostou a panem místostarostou. Nechyběl ani program, který si tradičně připravili druháčci a deváťáci. Všichni prvňáčci obdrželi pamětní listy a drobné dárečky. Letošní školní rok je úplně novým začátkem pro 78 prvňáčků.

Pevně věříme a přejeme si, aby tento školní rok probíhal klasickým prezenčním způsobem a dětem přejeme mnoho úspěchů a aby si na tento den vzpomněly, až budou školu opouštět.

Rodičům přejeme dostatek trpělivosti a radost z úspěchu dětí a nám všem potěšení ze společných zážitků a ze vzájemné spolupráce.

Mgr. Vladimíra Kravčíková

Slavnostní předání certifikátů YLE Cambridge English

Ve čtvrtek 2.9.2021 byly třinácti žákům naší školy předány certifikáty dokládající složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky YLE Cambridge English. Žáci byli ke zkouškám výborně připraveni díky Mgr. Sumarové a Mgr. Mališové, se kterými trénovali všechny dovednosti v cizím jazyce - speaking, reading, listening i writing.

Naše škola je přípravným centrem pro tyto jazykové zkoušky, žáky připravujeme již pátým rokem. Také letos nabízíme kurzy pro žáky šestých a sedmých ročníků vedoucí ke složení zkoušek. Věříme tedy, že se opět brzy sejdeme při tomto slavnostním aktu, který je pro žáky zaslouženou odměnou za jejich píli a také za odvahu, se kterou absolvovali svou první velkou zkoušku.

Gratulujeme!

Mgr. Karla Polášková, koordinátor zkoušek