Informace ŠD - změna úplaty

Vážení rodiče,


na 32. schůzi rady města, konané dne 14. 5. 2024, bylo stanoveno zvýšení úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve školních družinách při Základní škole Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace, s platností od 1. 9. 2024.

Školné za 1 měsíc se zvyšuje na 250,-Kč. Nezapomeňte, že termín úhrady školného za družinu je splatný do 25. 8. 2024, zkontrolujte si své účty, zda jste příslušnou částku zaslali na účet ŠD  č. ú. 000019-1683830349/0800

VS: (variabilní symbol) uvádějte jméno a příjmení dítěte, třída. Pokud vám toto nelze, napište to do zprávy pro příjemce.

Děti jsou přijímány do ŠD nejen na základě odevzdaného zápisního lístku na  daný šk. rok, ale především na základě řádně uhrazeného školného v určeném termínu.

Důležité informace pro rodiče budoucích šesťáků.

Vážení rodiče budoucích „šesťáků“, kteří přestupují na ZŠ Šenov. (např. z Václavovic)

Letos si nově budete muset podat žádost o přestup. Neznamená to, že bychom děti nepřijali, budeme pouze postupovat podle zákona.

K podání žádosti a vydání rozhodnutí si na ZŠ Václavovice rezervujte termín pro návštěvu naší ZŠ Šenov. Také si zde můžete stáhnout a již předem vyplnit potřebné dokumenty:

Pro vydání a převzetí rozhodnutí budete potřebovat rodný list dítěte a váš OP.


Vedení školy

Výsledky přijímacího řízení k PŠD pro šk. rok 2024/2025 - najdete zde...


Zápis dětí do 1. ročníku proběhl dne 11. dubna 2024  (více informací zde...)
Systém Bakaláři
Důležité informace
Kontakty
Školní dokumenty
Školní družina
Školní jídelna
Škola na Podlesí