Zápis do I. ročníku pro školní rok 2022/23

Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne 7. dubna 2022 na ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 od 8.00 do 17.00 hod.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

  • U zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz.

  • Pro odklad povinné školní docházky je zapotřebí vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře.

  • Na budoucí prvňáčky se již těší učitelé i žáci školy.

Upozornění:

Ve školním roce 2022/2023 budou na naší škole ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně odloučeného pracoviště – Těšínská 286) otevřeny 3 třídy 1. ročníku.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově. (zák. 561/2005 Sb.- školský zákon)

Doplňující kritéria (v případě volných míst).

2. Starší sourozenec je již žákem školy.

Dne 17. 3. 2022 v 16.30 proběhnou na 1. pavilonu ZŠ Šenov, Radniční náměstí třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků s informacemi k zápisu.

Ve dnech 28. 3. - 1. 4. 2022 bude na stránkách školy spuštěna aplikace „ZápisyOnline“, kde budete moci předem vyplnit formuláře potřebné k zápisu.

Spoustu času ušetříme, pokud si předem vytisknete a vyplníte tyto formuláře:

Veselá školička

Vážení rodiče.

I v letošním roce nabízíme pro vaše děti “Veselou školičku”.

Děti budou mít možnost se seznámit s prostředím školy, paní učitelkami a hravou formou si procvičit vše pro vstup do 1. třídy.

Naším cílem bude:

  1. Seznámit děti s prostředím a klimatem školy

  2. Poznat základní školní návyky

  3. Pochopení role učitele

  4. Rozvoj jazykových, matematických a grafomotorických dovedností

  5. Pochopení základních pravidel ve výuce – hlásit se, neskákat do řeči, umět požádat o pomoc atd.

Děti budou pracovat ve skupinách s pedagogy školy.

Celkem se uskuteční 6 lekcí vždy ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod.

Budou potřebovat přezůvky, pití, tužku, pastelky, složku na pracovní listy, lepidlo a nůžky.

Termíny: 21. duben, 28. duben, 5. květen, 12. květen, 19. květen a 26. květen.