Život ve škole

Podzim

S žáky se často účastníme různých výtvarných soutěží. Zde je výběr několika prací na téma „Roční období – podzim“. Volba není nikdy lehká, ale všem soutěžícím budeme držet palce a ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Martina Kozlová

Čím budu?

Aktivity k rozvoji kariérových dovedností v naší třídě


Každý z nás někdy něčím bude, i když mnozí žáci V. B o tom ještě nepřemýšlí. Je to pro ně daleká budoucnost. Pro usnadnění výběru škola organizuje aktivity, které mají žáky připravit na to, jak si správně vybrat povolání .

Koncem září navštívila naši třídu lektorka kariérového poradenství. Asi si myslíte, že je to příliš brzy. My jsme však byli překvapeni, že některé děti už měly svou kariéru naplánovanou. Přesto se pustily do práce.

Nejdříve se dověděly, co je čeká, o čem si budou povídat. Reagovaly velmi dobře, nebály se vyslovit svůj názor. Na tabuli byla napsána slova VOLBA a POVOLÁNÍ (KARIÉRA). Zpočátku si žáci nevěděli rady se slovem VOLBA a napadlo je pouze „volba prezidenta“. Po vysvětlení se rozběhla velmi působivá diskuze, v níž byl společně odtajněn význam obou slov.

Poté následovaly připravené zážitkové aktivity, při kterých děti zjišťovaly silné stránky své i svých spolužáků. Některé úkoly zpracovávaly i ve skupinách.

Po dvouhodinovém programu měly děti snad jasno, co člověk potřebuje, aby si dobře vybral povolání, zhodnotil jeho výhody i nevýhody.

A ohlasy? Katka:„Velmi se mi to líbilo, objevila jsem nové poznatky o mých spolužačkách“. Lukáš: „ Zjistil jsem o sobě věci, o kterých jsem ani netušil...“.

Mgr. Vladimíra Kravčíková


Ptačí svět

Ve čtvrtek 1. října probíhalo vyučování dětí z 2. D netradiční formou. Paní učitelka PaedDr. Kozáková Antónia si připravila pro žáky projekt "Ptačí svět". Jeho cílem bylo přiblížit tematiku ze života ptáků a vyrobit krmítko.

Projekt prolínal všemi předměty. Žáci se seznámili s danými druhy ptáků, zaposlouchali se do jejich zpěvu, v předmětu „Člověk a svět“ se seznámili s jejich způsobem života a stavbou těla. V českém jazyce vyhledávali v textu o ptácích různé informace , v matematice počítali slovní úlohy. Potom nastala dlouho očekávaná chvíle, výroba krmítka z polotovarů. Žáci s obrovským nasazením zatloukali hřebíky, aby ptáčkům zpříjemnili hladové zimní měsíce. Hotová krmítka už zdobí zahrady dětí.

PaedDr. Kozáková Antónia

Akce školní družiny

Dravci

Asi desítku dravců předvedl sokolník Jaroslav Oszelda ve středu 24. 9. 2020 dětem z obou školních družin Základní školy v Šenově. Veselou formou se školáci dozvěděli základní informace i zajímavosti z říše ptáků, které si následně ověřili vyplněním zábavného kvízu.

ZOO

V pátek 2.10.2020 se děti ze všech oddělení školní družiny vydaly prozkoumat zoologickou zahradu v Ostravě. Viděli jsme spoustu zajímavých zvířat – dlouhonohé plameňáky, nezbedné opičky, malého hrocha a nechyběli ani legrační sloni a krmení koz a morčat. Malí i velcí zvládli celou cestu statečně po svých a s dobrou náladou.

Za ŠD Silvie Valová

Distanční výuka v hudební výchově

Přemýšlela jsem, co zadat do “hudebky”, abych žáky neodradila nějakými - pro ně - nezáživnými úkoly, proto jsem jim zadala vytvořit novou nebo další sloku k písničce “Skákal pes”. Projevili úžasnou kreativitu a některé povedené texty vám nabízím k přečtení.

S. Brablecová

Ostravečka – koronečka

Ostravo, Ostravo, jak se ti dnes vstává, není to tajemství, že ti virus mává.

Seženem zásoby do příštího roku, hlavně ne, vážení, nějakou slzu v oku.

T. Šelongová, 8. C


Smutno je každému, když jsme doma sami.

chybí nám každý den naši kamarádi.

K. Chupáčová, 9. C

Máme tu koronu silnější a horší,

a nevím, co psát dál, proto tady končím.

Nemůžem do školy, máme krušnou chvíli,

plníme úkoly a to s velkou pílí.

J. Kubina, 9. C

Skákal dál,skákal dál, přes zelené pole.

Spatřil tam zajíce a čtyři kobzole.

E. Němcová, 8. C


Je to tu, nemoc zlá, uháněj zas domů,

uháněj, nekuckej, hlavně ne k nikomu.

Hlavně ne k nikomu, kdo je nakažený,

musel bys potom jít, fuj - do karantény.

O. Šplíchal. 6.B

Podané ruce

V pátek 4. 9. 2020 se šesté a deváté třídy sešly, aby mohly strávit společné dopoledne během projektu "Podané ruce". Mírné obavy z neznámého na straně šesťáků ihned opadly poté, co se jim žáci deváté třídy představili a oni si mohli vybrat svého průvodce, který je seznámí se školou a zodpoví všechny jejich zvídavé dotazy ohledně jejího chodu. Po společné prohlídce školy, při níž každý deváťák provázel svého o několik let mladšího spolužáka, následovala práce ve dvojicích. Společným výtvarným úkolem bylo obkreslit své dlaně a do nich vepsat vlastnosti toho druhého. Vznikla tak nejen krásná díla, kterými si žáci vyzdobili třídy, ale hlavně nová přátelství.

Anna Pisáková 6.C:

„Moc se mi to líbilo, už vím, kde je tělocvična, jídelna, učebna informatiky atd. Moje deváťačka se jmenovala Klára. Řekla mi, že pokud budu chtít s něčím pomoct nebo něco půjčit, můžu za ní přijít. Bylo to super.“

Anna Bajgarová 6.C:

„Moc se mi to líbilo. Jsem ráda, že jsme si našla starší kamarádku. Mám ji ráda.“

Sára Homolová 6.B:

„Poznali jsme některé deváťáky, takže fajn.“

Exkurze s ČZS

V pátek 18. 9. 2020 se zúčastnili vybraní žáci druhého stupně exkurze se zahrádkáři města Šenov. Navštívili jsme Muzeum papíru ve Velkých Losinách. Žáci měli příležitost seznámit se s historickým vývojem a tradicemi starého papírnického řemesla i s počátky moderní průmyslové papírenské výroby v českých zemích.

Dále si prošli zámecký park státního zámku Velké Losiny, v němž se nachází naučná stezka „Poznáváme stromy“. Zde se dozvěděli řadu zajímavostí o běžných i nevšedních dřevinách.

Exkurze se vydařila a všem se moc líbila. Velké poděkování patří zahrádkářům města Šenov, díky nimž se exkurze uskutečnila.


Mgr.Pavla Mecová

Tradiční projekt Podané ruce netradičně (I. stupeň)

Začátkem září probíhá na naší škole každoročně projekt Podané ruce. V rámci projektu spolupracují žáci prvních a pátých ročníků. Nejstarší děti z prvního stupně přivítají nejmladší žáčky a prožívají s nimi druhý den ve škole. Ovšem v letošním školním roce proběhla tato akce kvůli koronavirovým opatřením netradičně.

Aktivity, jež žáky provázely tento den, byly podobné úkolům, které jindy plní předškoláčci u zápisu do první třídy, toho se však loni zúčastnit nemohli. Jednalo se např. o dokreslování obrázků, vyhledávání rozdílů, skládání obrázků, přiřazování, poznávání geometrických tvarů a další. Vyučující prvních ročníků mezitím mohli s rodiči probrat vše, co budou děti v první třídě potřebovat.

Tento projekt proběhl na obou našich školách. Dopoledne se vydařilo ke spokojenosti všech zúčastněných. Děti byly moc šikovné a domů si navíc odnášely na památku malou odměnu.

Mgr. V. Kravčíková a Mgr. P. Albrechtová

Adaptační kurz pro 6. ročníky

Vzhledem k událostem se letošní adaptační kurz pro 6. ročníky ZŠ uskutečnil v domácí atmosféře Šenova. Po dobu tří dnů se žáci blíže poznávali a měli možnost stmelit svůj nový kolektiv. V záštitě prožitkové pedagogiky probíhaly činnosti dětí a pedagogů v Zámeckém parku a v prostorách školy. Pro všechny z nás to byla nová pozitivní zkušenost.

Žáci získali mnoho zkušeností do dalších společných let se svou třídou. Ve všech třídách snad vznikl kolektiv, který si bude pro sebe navzájem oporou pro další společné roky.

Za tým adaptačního kurzu, Barbora Kundelová

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na změnu slavnostního zahájení školního roku, které proběhne následujícím způsobem:

  • 1. A a 1.B budou mít sraz v 7.50 hod. za branou školy, kde Vás a děti vyzvednou školní asistentky.

  • 1. C bude mít sraz v 7.50 hod. ve škole na Podlesí před hlavním vchodem školy.

Prosíme o dodržení hygienických postupů:

  • před vstupem do budovy použijte dezinfekci

Následující den (2. 9. 2020) proběhne ve všech třídách akce "Podané ruce" a souběžně s ní třídní schůzky.

Rozdělení žáků do tříd najdete zde. Třídními učiteli budou Mgr. Aleš Bohanus, Mgr. Tamara Zálejská a Mgr. Lenka Tomiczková.

Co pořídit prvňáčkovi?

Aktovku, vybavené pouzdro (tužky, pastelky, ořezávátko), dvě pevné složky na sešity A4 + A5, velkou podložku na lavici, kladku k šatní skříňce, pytlík na cvičební úbor (sportovní oblečení a obuv se světlou podrážkou), pevné přezůvky. Doporučujeme Vám, abyste zbytečně nenakupovali pomůcky a školní potřeby dopředu.

Co by měl předškolák umět při nástupu do školy?

Měl by zvládnout základy sebeobsluhy - obléknout se, obout, zavázat tkaničky, srovnat si věci, uklidit po sobě. Je dobré si s dětmi hodě povídat, vyprávět nebo číst pohádky, učit ho kreslit, stříhat, dbát na správné držení tužky, správnou výslovnost. Dítě by mělo umět odpovědět na jednoduché otázky, znát své jméno, příjmení, umět pozdravit, poprosit, poděkovat a respektovat pokyny dospělých.

Na všechny prvňáčky se už moc těšíme a přejeme jim, aby byli u nás ve škole spokojení.

Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Vážení rodiče,

žáci stávajících pátých tříd budou rozděleni svými třídními učiteli a vedením školy do čtyř tříd budoucího šestého ročníku. Ve třídách se pak potkají se žáky z Václavovic.

Složení těchto nových šestých tříd je v tabulce níže pod registračními čísly, která byla žákům přidělena koncem června.

Jejich třídními učiteli budou Martina Kozlová, Pavel Pojezdala, Martin Vaculík a Dagmar Slováková.

Třídní schůzky šestých tříd snad proběhnou začátkem září, kdy se budete moci zeptat na věci, které Vás osobně zajímají.

Vzhledem k tomu, že žáci vytvoří úplně nové kolektivy, které se neznají, budou první dny věnované osobnostní a sociální výchově. To dopomůže k vytvoření pozitivního klimatu ve třídách, který je pro budoucí vzdělávací proces velmi důležitý. Proběhne projekt OSV Podaná ruka a později v měsíci září i každoroční adaptační dny pro tyto kolektivy.

Žáci budou rovněž dostávat učebnice, sešity a informace o možnostech dalších vzdělávacích aktivit a kroužků na naší škole. Pro zájemce o anglický jazyk bude otevřen kroužek Cambridge s možností složení zkoušky YLE na konci sedmé třídy.


Za školní poradenské pracoviště Lenka Fukalová - metodik prevence ZŠ

Rozdělení do tříd (6.r)

Vítejte v novém školním roce 2020/2021

(archív)