Aktuality

Aktuality ze života ve škole

22/10/2021 - DEN V PRAVĚKU S 6. D

Jak věci fungují nejlépe pochopíme, když si vše sami vyzkoušíme. Proto jsme se jednoho páteční říjnového dopoledne vydali do zámeckého parku vyzkoušet si vlastníma rukama, jaké úsilí museli naši předkové v pravěku vyvinout, aby si obstarali základní životní potřeby. (více zde...)

19/10/2021 - Přírodovědný klokan

I v tomto školním roce proběhla na školách v celé republice soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžní test obsahuje 24 otázek z oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. (více zde...)

18/10/2021 - BONBÓNKOVÉ POKUSY

V pátek 15. 10. se děti z 1. A a 1. B zúčastnily badatelské výuky. Ve skupinkách zkoumaly například, jak kvasnice smíchané s vodou a cukrem nafouknou balónek, že namočený gumový medvídek ve vodě zvětší svůj objem, že lentilky různých barev ponořené do vody pustí svou barvu a vytvoří barevnou duhu, či mandalu. (více zde...)

17/10/2021 - GRATULUJEME NAŠÍ ÚSPĚŠNÉ MLADÉ SPISOVATELCE!

Ve 3. ročníku literárních cen pro děti a mládež Cena Ivony Březinové se mezi oceněné dostala i naše žačka 9. třídy Sofie Bradáčová. Tématem prací bylo heslo “To nevymyslíš. (více zde...)

05/10/2021 - JAK TŘEŤÁCI BESEDOVALI O ŠENVSKÉ HISTORII S PANÍ SLAVÍKOVOU

Paní Slavíková je osobností, která stojí v čele šenovské knihovny a muzea. Musím uznat, že jsem byla sama mile překvapena, s jakým elánem povídá o historii šenovského zámku i o tom, co se dochovalo ze starých stavení a jak s námi zamávaly války i posunování hranic (více zde...)

05/10/2021 - PODZIMNÍ STATEK U VICHNARŮ

Výlety, divadlo, malé i velké projekty i exkurze neodmyslitelně patří k dění ve škole. V loňském roce jsme si z podobných akcí moc zážitků nepřinesli. Nejen z tohoto důvodu jsme si jich hned začátkem třetí třídy dopřáli několik. Protože o tom, jak se zazimuje pole, sklidí a uskladní úroda, se nejvíce dozvíme, když se na to zblízka podíváme. (více zde...)

05/10/2021 - ADAPŤÁK 2021 (SEDMÁCI) - (více zde...)

22/09/2021 - POKYNY K ADAPTAČNÍMU KURZU 7. TŘÍD

Místo pobytu: Palkovické Hůrky

Kontakt: 608 865 727 (p. uč. Fukalová)

Odjezd: středa 29. 9. 2021 v 8 hodin, sraz u restaurace Horakůvka v 7.45 hod (neparkujte zde auto prosím, potřebujeme přistavit autobus)

Návrat: pátek 1. 10. 2021 ve 14 hodin

Ubytování a strava: Ubytování je v budově ve větších pokojích, strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. (V areálu je i možnost nákupu občerstvení v bufetu)

Co s sebou: Vhodné sportovní oblečení do každého počasí, pláštěnku, pevnou obuv, věci na spaní, hygienické potřeby, přezůvky a oblečení do budovy, psací potřeby.

Před odjezdem se bude vybírat „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“, které nesmí být starší jednoho dne. Nezapomeňte v něm vyplnit telefonní kontakt, na kterém bychom Vás v případě nutnosti mohli zastihnout, a přesný popis indikace léků (potvrzené lékařem), které Vaše dítě popřípadě užívá. Tyto léky nezapomeňte dítěti přibalit s sebou! Bez tohoto prohlášení se nelze kurzu zúčastnit!

Před odjezdem se kontroluje také průkaz pojištěnce! Ten si děti nechávají u sebe!

14/09/2021 - Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě

V úterý 7. 9. 2021 jsme se vydali ukázat žákům třídy 9.C, že přírodní a technické vědy mohou být krásné, zábavné a také, že se jedná o velmi potřebné obory lidské činnosti. (více zde...)

14/09/2021 - Podané ruce 6. a 9. ročník

Jak už je na naší škole tradicí, proběhl v pátek 3. září projekt s názvem “Podané ruce”. V tomto projektu žáci 9. ročníků seznamují šesťáky s chodem školy. (více zde...)

13/09/2021 - PŘIJELI JSME Z ADAPŤÁKU

Adaptační kurz 2021 ZŠ Šenov proběhl za krásného počasí v neméně krásném prostředí Palkovických Hůrek za účasti 104 žáků tříd 6.A, 6.B, 6.C, 6.D. Proč? (více zde...)

10/09/2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

  • Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

  • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách.

podrobnosti najdete zde...

07/09/2021 - Slavnostní přivítání prvňáčků

Letošní školní rok 2021/2022 nám začal 1. 9. 2021 slavnostním zahájením na Horakůvce, kde jsme přivítali naše nové žáčky společně s paní ředitelkou, panem starostou a panem místostarostou. (více zde...)

07/09/2021 - Podané ruce

Dne 2. 9. 2021 připravily třídy 5. A a 5. B pro naše prvňáčky uvítání ve škole formou tradiční akce s názvem „Podané ruce". (více zde...)

07/09/2021 - 7. ročníky: ADAPTAČNÍ KURZ

Adaptační kurz 7. tříd se koná v termínu 29. 9. – 1. 10. 2021 v areálu Palkovické Hůrky. Konečná cena celého kurzu (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, program pod odborným vedením) je 1 110 Kč. Doprava je hrazená školou. Variabilní symbol vám bude přidělen.

Je vhodné, aby se tohoto kurzu zúčastnili všichni žáci dané třídy. Aktivity, které tam proběhnou, přispívají k dobrému klimatu třídního kolektivu a tím i lepším studijním výsledkům.

Přihlášku i bližší informace obdrží děti v následujících dnech ve škole.

Za tým AK Fukalová Lenka

06/09/2021 - Slavnostní předání certifikátů YLE Cambridge English

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 byly třinácti žákům naší školy předány certifikáty dokládající složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky YLE Cambridge English. Žáci byli ke zkouškám výborně připraveni díky Mgr. Sumarové a Mgr. Mališové, se kterými trénovali všechny dovednosti v cizím jazyce - speaking, reading, listening i writing. (více zde...)

29/08/2021 - ADAPTAČNÍ KURZ (6.ročníky)

6. ročníky: ADAPTAČNÍ KURZ

Adaptační kurz 6. tříd se letos koná v termínu 8. 9. – 10. 9. 2021 v areálu Palkovické Hůrky. Konečná cena celého kurzu (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, program pod odborným vedením) je 1 100 Kč. Doprava je hrazená školou. Variabilní symbol vám bude přidělen.

Je velmi vhodné, aby se tohoto kurzu zúčastnily všechny děti dané třídy. Aktivity, které tam proběhnou, přispívají k dobrému začlenění každého žáka do třídního kolektivu, upevnění kolektivu třídy a poznání žáků třídním učitelem, poznání žáků mezi sebou i sebepoznání každého žáka.

Přihlášku i bližší informace obdrží děti v následujících dnech ve škole.

Za tým AK Fukalová Lenka

30/08/2021 - Informace k zahájení školního roku

Milí rodiče a žáci,


prázdniny utekly jako voda, doufáme, že jste si odpočinuli a do nového školního roku všichni vstoupíme pravou nohou.

Aby vše proběhlo hladce, rádi bychom vás seznámili s průběhem prvních školních dní.


Testování žáků proběhne třikrát:


ve středu 1.září (žákům prvního ročníku se test provede ve čtvrtek 2.září)

v pondělí 6.září

ve čtvrtek 9.září


Ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit ochranu dýchacích cest, testování žáci ve třídě roušku mít nemusí.


Více informací:


Důležitá pravidla pro začátek školního roku

Žák dodržuje osobní hygienu a stanovená hygienická pravidla.

V učebnách a ve třídách se doporučuje časté větrání, žáci by měli mít ve třídě v chladnějších dnech mikinu nebo svetr.

Žáci nosí ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy, ve třídě roušku mít nemusí.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy. Pokud budou příznaky patrné při příchodu žáka do školy nebo se vyskytnou v průběhu vyučování, škola informuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.


Testování

Na začátku září proběhne 3x po sobě preventivní testování žáků a to v termínech 1.,6. a 9. září. Žákům prvního ročníku se první test provede 2. září (vzhledem ke slavnostnímu uvítání v restauraci Na Horakůvce)

Rodiče mohou být přítomni u testování pouze u žáků 1.-3. ročníku.


Výjimka z testování - Testovat se nemusí žáci, kteří plní tyto podmínky

Uplynulo 14 dní po plně dokončeném očkování.

Prodělali onemocnění covid-19 a jsou v tzv. ochranné lhůtě (180 dní od prvního pozitivního testu) - rodič musí doložit potvrzení od lékaře.

Pokud doloží negativní výsledek testu provedeného v jiném odběrném místě


Pokud žák testování neabsolvuje a pokud nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, může se účastnit vyučování ve škole, ale pouze při dodržení těchto opatření:

Žák má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Žák nesmí zpívat a cvičit ve vnitřních prostorách.


V případě pozitivity antigenního testu žáka je ihned kontaktován zákonný zástupce. Škola vydá zák. zástupci potvrzení o pozitivním testu. Rodič pak neprodleně informuje praktického lékaře.

Žák s pozitivním výsledkem antigenního testu se může vrátit do školy po předložení negativního výsledku z PCR testu nebo po skončení povinné izolace.


Pokud by byl i kontrolní PCR test s pozitivním výsledkem, zák. zástupce je povinen o tom informovat školu a ta následně kontaktuje KHS.Na své žáky se už velmi těšíme, rádi bychom se s nimi osobně setkávali celý školní rok.

Proto bychom vás požádali o spolupráci a vstřícnost při oznamování a omlouvání absence žáků.


Přejeme všem pohodový závěr prázdnin a těšíme se na viděnou.29/08/2021 - Informace pro budoucí šesťáky

Milí šesťáci,

začátek školního roku se nám kvapem blíží a jste jistě plní očekávání jako my. Poznáte spoustu nových kamarádů, protože budete rozděleni do čtyř nových tříd. Spolu s třídními učiteli budete mít možnost zažít plno zajímavých dobrodružství, a to nejen na adaptačním kurzu, ale také na sportovních a společenských akcích.

Nemusíte mít obavy z nového prostředí, neboť v prvních školních dnech proběhne akce “Podané ruce”, kde vás žáci devátých ročníků se vším seznámí.

Složení těchto šestých tříd se dozvíte 31. 8. 2021 na webových stránkách školy pod registračními čísly, která budou žákům přidělena.

Těšíme se na vás.😊

Vaše třídní

Petra Jandová, Jana Mičková, Barbora Kundelová, Barbora Sikorová

26/08/2021 Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. ročníku se uskuteční ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin v restauraci Horakůvka. Vzhledem k menším prostorám restaurace prosíme, aby prvňáčka doprovodily maximálně dvě dospělé osoby.

Vzhledem k vládním opatřením je nutné, aby přítomní dodrželi zakrytí dýchacích cest respirátorem. 😥

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na vás a vaše děti!

23/06/2021 Informace pro rodiče prvňáčků - Najdete zde

23/06/2021 Soutěžíme v německém jazyce

Letos v červnu se nám opět podařilo uspořádat soutěž v německém jazyce pro 8. a 9. ročník na téma „Volný čas“. (výsledky zde...)

23/06/2021 Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Vážení rodiče,

žáci stávajících pátých tříd budou rozděleni svými třídními učiteli a vedením školy do čtyř tříd budoucího šestého ročníku. Ve třídách se pak potkají se žáky z Václavovic, jejichž rozdělení do tříd proběhne obdobně.

Složení těchto nových šestých tříd se dozvíte v posledním srpnovém týdnu pod registračními čísly, která budou žákům přidělena do konce června.

Jejich třídními učiteli budou Mgr. Sikorová, Mgr. B. Kundelová, Mgr. Jandová a Mgr. Mičková.

Třídní schůzky šestých tříd proběhnou hned začátkem září, kdy se budete moci zeptat na věci, které Vás osobně zajímají.

Vzhledem k tomu, že žáci vytvoří úplně nové kolektivy, které se neznají, budou první dny věnované osobnostní a sociální výchově. To dopomůže k vytvoření pozitivního klimatu ve třídách, který je pro budoucí vzdělávací proces velmi důležitý. Proběhne projekt OSV Podaná ruka a později v měsíci září i snad každoroční vícedenní adaptační kurz pro tyto kolektivy.

Žáci budou rovněž dostávat učebnice, sešity a informace o možnostech dalších vzdělávacích aktivit a kroužků na naší škole. Pro zájemce o anglický jazyk bude opět otevřen kroužek Cambridge. Jedná se o kurz, v jehož závěru na konci 7. třídy žáci budou skládat zkoušku YLE Cambridge, první ze stupnice mezinárodně uznávaných zkoušek.

Noví třídní učitelé se na Vaše dětí těší a zasílají jim tento vzkaz:

#bezobav, #velkezmeny, #spolutozvladneme


Za školní poradenské pracoviště Lenka Fukalová - metodik prevence ZŠ a vedení ZŠ

21/08/2021 - Informace pro rodiče strávníků

  • Stravování pro žáky začíná 2. 9. 2021.

  • Pokud chcete dítě odhlásit, případně provést nějaké změny, prosím napište na e-mail radnicni-senov@volny.cz, nebo volejte na tel. číslo 596 887 491. Také si zkontrolujte, zda máte zaplaceno stravné z bankovního účtu, který jste zadali při přihlášení dítěte.

  • Noví strávníci si zakoupí čipy ke stravování za 100,- Kč u vedoucí jídelny.

  • Žáci, kteří nemají zaplaceno stravné se mohou stravovat až po jeho uhrazení v hotovosti.

  • Jídelna je od 30. 8. do 1. 9. v provozu denně od 6 do 13 hodin, vchod z ulice Hasičské.

S pozdravem vedoucí ŠJ

17/06/2021 JAK SI 2.A A 2.B VYČAROVALY ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Když nás pan majitel penzionu na Morávce označil za průkopníky první letošní “covidové školy v přírodě”, s úsměvem jsme mu naznačili, že pro kouzelníky není nic nemožné. Následujících pět dní jsme byli obdařeni nejen kouzelným prostředím tamější přírody, ale především blahodárností slunečných dnů, které nám přinesly veselou mysl a radost ze společných aktivit. (více zde)

Vyzkoušejte (konečně) naši novou mobilní aplikaci e-Strava! K dispozici ve Vašem mobilním obchodě.