Aktuality

Aktuality ze života ve škole

23/06/2021 Informace pro rodiče prvňáčků - Najdete zde

23/06/2021 Soutěžíme v německém jazyce

Letos v červnu se nám opět podařilo uspořádat soutěž v německém jazyce pro 8. a 9. ročník na téma „Volný čas“. (výsledky zde...)

23/06/2021 Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Vážení rodiče,

žáci stávajících pátých tříd budou rozděleni svými třídními učiteli a vedením školy do čtyř tříd budoucího šestého ročníku. Ve třídách se pak potkají se žáky z Václavovic, jejichž rozdělení do tříd proběhne obdobně.

Složení těchto nových šestých tříd se dozvíte v posledním srpnovém týdnu pod registračními čísly, která budou žákům přidělena do konce června.

Jejich třídními učiteli budou Mgr. Sikorová, Mgr. B. Kundelová, Mgr. Jandová a Mgr. Mičková.

Třídní schůzky šestých tříd proběhnou hned začátkem září, kdy se budete moci zeptat na věci, které Vás osobně zajímají.

Vzhledem k tomu, že žáci vytvoří úplně nové kolektivy, které se neznají, budou první dny věnované osobnostní a sociální výchově. To dopomůže k vytvoření pozitivního klimatu ve třídách, který je pro budoucí vzdělávací proces velmi důležitý. Proběhne projekt OSV Podaná ruka a později v měsíci září i snad každoroční vícedenní adaptační kurz pro tyto kolektivy.

Žáci budou rovněž dostávat učebnice, sešity a informace o možnostech dalších vzdělávacích aktivit a kroužků na naší škole. Pro zájemce o anglický jazyk bude opět otevřen kroužek Cambridge. Jedná se o kurz, v jehož závěru na konci 7. třídy žáci budou skládat zkoušku YLE Cambridge, první ze stupnice mezinárodně uznávaných zkoušek.

Noví třídní učitelé se na Vaše dětí těší a zasílají jim tento vzkaz:

#bezobav, #velkezmeny, #spolutozvladneme


Za školní poradenské pracoviště Lenka Fukalová - metodik prevence ZŠ a vedení ZŠ

17/06/2021 JAK SI 2.A A 2.B VYČAROVALY ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Když nás pan majitel penzionu na Morávce označil za průkopníky první letošní “covidové školy v přírodě”, s úsměvem jsme mu naznačili, že pro kouzelníky není nic nemožné. Následujících pět dní jsme byli obdařeni nejen kouzelným prostředím tamější přírody, ale především blahodárností slunečných dnů, které nám přinesly veselou mysl a radost ze společných aktivit. (více zde)

Vyzkoušejte (konečně) naši novou mobilní aplikaci e-Strava! K dispozici ve Vašem mobilním obchodě.