Škola - střed

škola

Radniční náměstí 1040
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát
(+420) 596 887 025
Školní jídelna:
(+420) 596 887 491
Školní družina:
(+420) 773 607 894
fax:
(+420) 596 887 117
Elektronická pošta:
skola@zs-senov.cz
zs.senov@iol.cz
ID schránka školy: 465gtfm

Menu


Pokud nemůžete otevřít dokumenty ve formátu pdf - kliknutím na tento odkaz si můžete stáhnout a nainstalovat Acrobat Reader

oros.jpg, 64kB

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

odbory-logo2.gif, 8,4kB

ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

tete_logo.jpg, 27kB


Škola - Podlesí

škola

Těšínská 286
739 34 Šenov
Tel:
Sekretariát:
(+420)596 887 034
Školní družina:
(+420) 773 607 893
Elektronická pošta:
podlesi@zs-senov.cz

Žákovská knížka

bakalari

Safer Internet Day

sid

Projekt EHP Norsko

NOR_logo.jpg, 11 kB

ehp.jpg, 4 kB

ROP

ROP01.png, 15kB

EU - peníze školám

eupesk.jpg, 296kB

Slezsko - náš společný domov CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Společně objevujeme svět CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Poznáváme své okolí CZ/SK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

EKO - Zodpovědní CZ/PL

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.56 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Výzva č.57 OP VK

publicita_internet_150x150_p1.jpg, 17kB

Sponzoři školy

lesycr.gif, 8 kB kkelektro.gif, 3 kB lg_esarm.jpg, 3 kB becvalogo.jpeg, 2 kB sinit.jpg, 2 kB logo_smid.jpg, 27kB lesycr.gif, 8 kB lesycr.gif, 8 kB

Další odkazy

logo_main.jpg, 9 kB logo_klubka.jpg, 11 kB logo_krajina.png, 3 kB logo.jpg, 15 kB motiv.JPG, 1 kB korfballogo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB logo.jpg, 15 kB TGM

Historie školy

histor9.jpg, 7 kB Podle obecních kronik můžeme datovat počátek školy v Šenově od začátku 18.století, když zde byl vystavěn kostel. Tehdy zde vyučoval místní farář a kostelník a obsahem výuky bylo hlavně náboženství. Mezi léty 1855-1856 byla na náklad místního pána, barona Skrbenského, obce Šenov a okolních vesnic Václavovice a Bartovice, postavena nová zděná škola. V roce 1875 již měla čtyři třídy, což souviselo se zvyšováním porodnosti.

Je také zajímavé, že od roku 1801 do roku 1841 zde byl pouze jeden učitel, který vyučoval přibližně 390 dětí ze Šenova a okolních obcí a placen byl jednak penězi a jednak naturáliemi v podobě chleba, koláčů, vajec a obilí. Další učitelé přišli do Šenova až v onom roce 1841.

Díky stále se zvyšujícímu počtu dětí byla v roce 1900 otevřena nová dvoutřídka v Šenově - Podesí, která funguje dodnes. Když byl Šenov v listopadu 1938 rozdělen mezi ČSR a Polsko, většina obyvatel se přesunula do české části. S tím také vzrostl počet dětí. Radní se tehdy rozhodli zřídit měšťanskou školu.

histor9.jpg, 7 kB Zpočátku existovala pouze na papíře a k vyučování se nouzově využívaly prostory v hostinci Na Horakůvce. Po okupaci zde až do roku 1945 vyučovali němečtí učitelé. Po válce pokračovala výuka nouzově v náhradních budovách až do roku 1958, kdy byla zahájena stavba současné školy. 1.září 1962 byl slavnostně předán do užívání 1.pavilon s 9 třídami a v zimních měsících pak také II.pavilon. Již v druhém pololetí se v obou pavilonech vyučovalo v 17 třídách.

V roce 1997 se na prvním pavilonu přikročilo k dostavbě 2.patra. Dnes už se tak vyučuje ve 27 třídách. Na škole se třetí třídy vyučují na ZŠ Šenov – stará škola. V roce 1995 se vybavilo několik odborných vzdělávacích pracovišť. Za zmínku stojí například chemická pracovna či počítačová učebna.

Škola se v současnosti chystá k jejímu rozšíření. Žáci tak budou mít možnost využívat moderních informačních technologií, včetně přístupu k síti internet v mnohem hojnější míře. V současné době působí na naší škole 42 učitelů a 4 pedagogičtí pracovníci ve školní družině.

Naše škola se ve spolupráci s Městský úřadem Šenov a sponzory také chystá k vybudování sportovního areálu v prostorách školního hřiště. To poskytne mládeži nové příležitosti k aktivnímu trávení volného času.

ns_1936.jpg, 184 kB Nějak takto vypadala základní škola na Podlesí v roce 1936. Z této doby je rovněž pohlednice, na kterou se zrovna koukáte.

podlesi_50_leta.jpg, 129 kB Přibližně o dvacet let později již vypadalo okolí naší školy tak, jak vidíte na pohlednici vpravo.

podlesi_polak.jpg, 133 kB No a v současnosti navštěvují děti prvních až pátých tříd stejnou školu, ovšem okolí se za ta léta poněkud změnilo.

ss_1936.jpg, 180 kB Ještě donedávna patřila k naší škole rovněž budova "staré školy", stojící za za zámeckým parkem, kde trávily svůj čas čtvrté ročníky naší školy. Od roku 2001 již budova škole nepatří...

ss_polak_1974.jpg, 107 kB Ještě jednou tatáž budova, tentokrát na fotografii Josefa Poláka z roku 1974.

zs_1974_polakk.jpg, 75 kB A zde je fotografie stejného autora dokonce ze stejného toku, ovšem z jiného místa. A sice naše "hlavní" škola na Náměstí, zatím ještě bez nadstavby...